GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA

 Karol Wojtyła
 iNKWiZYCjA
 Sekta
 LISTA
 Marian cult(english)
 Kult Marii
 Nierówność
 Boże Narodzenie
 Chip

 epidemia homo...
 ... i konsekwencje
 pomoc dla homo

 unser papst
 unser papst 2
 ubodzy
 Kościół piekielny
 Pedofil
 STRAŻNICA
papst
 

 

2 kwietnia 2005, o godzinie 21:37 zmar Karol Wojtya- papie Jan Pawe II. By jednym z najdzielniejszych papiey w historii, odwanie biorcy brzemi trudnych dziejw Kocioa na siebie. Jako pierwszy oficjalnie i publicznie mia chrzecijask odwag przyzna, i Koci popeni w swej historii wiele tragicznych bdw stajc si przyczyn cierpie i przeladowa wielu ludzi na caym wiecie - wyznawcw innych odamw chrzecijastwa i nie-chrzecijan. Mia chrzecijask odwag przeprosi i pokutowa. Bardziej stanowczo ni ktrykolwiek inny z wczeniejszych papiey, sprzeciwi si antysemityzmowi i antyjudaistycznej teologii, kadc podwaliny pod trudny proces pojednania midzy katolikami a ydami. Szanowa cudze sumienia; przyblia ewangeli modziey, cho nie bez znaczenia by jego wyjtkowy kult Marii (totus tus). Od czasu jego mierci, jego dobro wiadczone ludziom stao si za spraw mediw znane wiatu bardziej ni kiedykolwiek dotd. Ja wymieniam te zasugi, ktre dla mnie osobicie s najbardziej przekonywujce i za ktre mam peny szacunek dla tego czowieka.

Obserwujc jednak w tych dniach aoby reakcj wiata a zwaszcza reakcj Polakw chc podkreli stanowczo, e:

BEZ WZGLDU NA WSZELKIE DOBRO KTREGO DOKONA PAPIE POLAK, MOIM ZBAWICIELEM JEST TYLKO I WYCZNIE PAN JEZUS CHRYSTUS, KTRY UMAR NA KRZYU - A NIE PAPIE.

W NIEBIE JEST TYLKO JEDEN OJCIEC WITY JEST NIM BG -> STWORZYCIEL WSZECHWIATA I ADNEGO INNEGO OJCA WITEGO W NIEBIE ANI NA ZIEMI NIE BYO I NIE BDZIE(!)
http://alberto.pl/ojciec.php , jak rzek Jezus: Nikogo te na ziemi nie nazywajcie Ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie (Mateusza 23:9)

Papie dzielnie walczy ze sw chorob i przemg j, bo cho umar to jednak z godnoci zachowywa pogod ducha. Bez wzgldu jednak na to, jak bardzo wzruszya mnie jego walka i cierpienie spowodowane chorob,- NIE MA TU ABSOLUTNIE ADNEGO ADEKWATNEGO PORWNANIA DO MIERCI JEZUSA KTRY UMIERA NA KRZYU ZA SPRAW PRZELADOWA, WRD SZYDZCEGO Z NIEGO TUMU A NIE Z POWODU STAROCI I CHOROBY - W APARTAMENTACH, NA ATASOWEJ POCIELI, OTOCZONY NAJLEPSZYMI LEKARZAMI. STRASZNYM BLUNIERSTWEM JEST STAWIANIE TYCH OBU MIERCI OBOK SIEBIE W JEDNYM RZDZIE, I DO TEGO BLUNIERSTWA NIE MONA SI DOCZY.

Uwaam za niesprawiedliwe i lekkomylne stwierdzenia, wedle ktrych Jan Pawe II miaby by najwikszym chrzecijaninem jakiego Polska wydaa od 2000 lat istnienia chrzecijastwa. Kt ze wspczesnych umie czyta w sercach ludzi i c mog wiedzie o wierze Polakw yjcych 1000 czy 500 lat temu? Przysowie mwi, e znamy siebie na tyle na ile nas sprawdzono. Jest to prawd take w odniesieniu do innych. Kilkaset lat temu Polska wydaa chrzecijan, ktrych wiara zostaa sprawdzona w cikich prbach, ktrzy swoje ycie gotowi byli odda za ewangeli, ktrzy za swoj wiar byli przeladowani, torturowani, zabijani. WIELK NIESPRAWIEDLIWOCI i NIEPOROZUMIENIEM JEST ZATEM MWI, E KTOKOLWIEK - KTREGO WIARA TAKIM SPRAWDZIANOM NIE BYA PODDANA - JEST WIKSZY NI CI, KTRZY ZA SW WIAR TAK WANIE CIERPIELI.

Jakkolwiek cenne i mdre s sowa nauki papiea, jednake pragn on by sug Boym, a zatem gosi nie swoj nauk, lecz nauk Jezusa. Tym bardziej wic po jego mierci naley wicej mwi o nauce Jezusa a nie o naukach papiea; tymczasem NAUKA PAPIEA WYPARA CAKOWICIE W OSTATNICH DNIACH NAUK JEZUSA! CHRYSTUS STA SI NIEWIDOCZNY I PRZYSONITY CHWA PAPIEA CO JEST OKROPNYM BAWOCHWALSTWEM ktre czyni szkod caemu papiestwu i wydaje ohydne wiadectwo tej dziwnej nauce. Jeli bowiem nauka papiea przycigna ludzi do niego, a nie do Boga i Jezusa, i jeli owa nauka wyniosa do chway jego samego a nie Boga i Jezusa - to taka nauka nie moe nawet pretendowa do nauki chrzecijaskiej. UYWANIE EWANGELII DO BUDOWANIA CHWAY WASNEJ LUB INNEGO CZOWIEKA A NIE BOGA I JEGO POMAZACA JEZUSA - JEST ZAPRZECZENIEM WIARY CHRZECIJASKIEJ..