GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


ku zbudowaniu
 kim jestem w Chrystusie...
 wska droga + FLASH
 widziaem PANA
 w Trjcy
 psalmy
 piosenka

czasy ostateczne
  Chip
  Chip2
 666 / ostatnie pokolenie
 bestia z brukseli
 Światowy rzd
sądny dzień

 

 

Kim jestem
 
motto:
witymi bdcie, bo i Ja jestem wity
                                          Kp 20,26

KIM JESTEM W CHRYSTUSIE

(wyznawaj codziennie)

 • Jestem nowym stworzeniem - 2 Kor 5,17
 • Jestem sol ziemi i wiatoci wiata - Mt 5,13-14
 • Jestem dzieckiem Boym i Jego wspdziedzicem - J 1,12; Rz 8,16-17; Ga 4,6-7
 • Jestem wityni Bo, a moje ciao jest wityni Ducha witego - 1 Kor 3,16 i 6,19
 • Jestem sug sprawiedliwoci - Rz 6,18
 • Jestem sprawiedliwy - 2 Kor 5,21
 • Jestem wyzwolony z przeklestwa prawa (ubstwa, choroby i duchowej mierci)
  - Ga 3,13; Pwt 28
 • Jestem pojednany z Bogiem - 2 Kor 5,18
 • Jestem czonkiem Jego Ciaa - Ef 5,30; 1 Kor 12,7
 • Jestem przyjacielem Jezusa - J 15, 15

GDZIE PRZEBYWAM BDC W CHRYSTUSIE

(wyznawaj codziennie)

 • W Jego ciele - 1 Kor 12,27; k 10,19; J 6,56
 • Wysoko, ponad wszelk zwierzchnoci, zasiadam w okrgach niebieskich
  - Ef 1,20-23
 • W Jego Krlestwie - Kol 1,13

CO POSIADAM W CHRYSTUSIE

(wyznawaj codziennie)

 • Wszelkie duchowe bogosawiestwo niebios - Ef 1,3
 • Pokj Boy - Flp 4,7
 • Peni - Kol 2,10
 • ycie wieczne - 1 J 5,13

CO CZYNI W CHRYSTUSIE

(wyznawaj codziennie)

 • Opowiadam o Nim - Mt 28,19-20
 • wiadcz o Nim w mocy Ducha witego - Dz 1,8
 • Wyrzucam ze duchy, mwi nowymi jzykami, wkadam rce na chorych
  i s uzdrawiani - Mk 16,17-18
 • Depcz po wach i skorpionach i po caej potdze nieprzyjacielskiej
  i nic mi nie mog zaszkodzi -
  k 10,19
 • Wszystko czyni w Nim, bo mnie wzmacnia - Flp 4,13

DLA POCIESZENIA I WZMOCNIENIA

(wyznawaj codziennie)

 • Pan - Bg mj, jest ochron mego ycia - Ps 27,1
 • Rado Paska jest moj si - Ne 8,10
 • Wikszy jest Ten, ktry jest we mnie, ni ten, ktry jest na wiecie - 1J 4,4
 • Nie spuszcz z oka, Jego sw, gdy s yciem i lekarstwem
  dla caego mojego ciaa -
  Prz 4, 21-22
 • Bdc szczerym w mioci, wzrastam pod kadym wzgldem w Niego - Ef 4, 15; ... ze szczerymi tajemnica Jego - Prz 3,32
 • Nikt nie moe mnie wyrwa z rki Jezusa - gdy otrzymaem od Niego
  ycie wieczne - J 10, 28
 • Pozwalam pokojowi Chrystusowemu rzdzi w moim sercu;
  na Boga skadam wszelk trosk - Kol 3, 15; 1 P 5, 7
 • Z tym, z czym si nie zgadzam, by si tu dziao, Bg rwnie si nie zgadza,
  a na to, na co zezwalam by si dziao, Bg rwnie zezwala - by nastpio tu,
  na ziemi - Mt 16, 19
 • Poniewa jestem wierzcym, takie znaki towarzysz mi: mwi nowymi jzykami,
  mam wadz nad diabem, kad rce na chorych i s uzdrawiani
  - Mk 16, 17-18
 • Mam peni w Nim, w Tym, ktry jest gow wszelkiej nadziemskiej wadzy
  i zwierzchnoci - Kol 2, 9-10

ODNONIE POTRZEB FINANSOWYCH, MATERIALNYCH

(wyznawaj codziennie)

 • Chrystus wykupi mnie spod przeklestwa zakonu (ubstwa, choroby i wiecznej mierci) - Ga 3,13; Pwt 28
 • Zamiast ubstwa Pan da mi powodzenie; zamiast choroby da mi zdrowie,
  a zamiast mierci - ycie wieczne - 2 Kor 8, 9; J 10, 10
 • Mieszkam w Nim, a Jego Sowa trwaj we mnie i o cokolwiek prosz, otrzymuj
  - J 15, 7 i 6, 56 i 6, 35
 • Rozkoszuj si Panem, a On daje mi wszystko czego pragnie me serce - Ps 37, 4
 • Daj i jest mi dawane: miar dobr, natoczon, potrzsion i przepenion
  daj w zanadrze moje - k 6, 38
 • Oddaj dziesicin i Bg otwiera okna niebieskie i wylewa na mnie
  swe bogosawiestwa ponad miar - Ml 3,10
 • Nie brak mi niczego, gdy Bg mj zaspokaja wszelkie me potrzeby
  wedug swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie (dosownie: niczego wicej nie pragn) -
  Flp 4,19
 • Majc pod dostatkiem wszystkiego, mog oy hojnie na wszelk dobr spraw,
  gdy Bg udziela mi obficie wszelkiej aski - 2 Kor 9,8
 • Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie (dosownie: niczego wicej nie pragn) - Ps 23,1

DLA PROWADZENIA I MDROCI

(wyznawaj codziennie)

 • Duch Prawdy przebywa we mnie i poucza o wszystkim,
  wprowadzajc we wszelk prawd - J 14,26 i 16,13
 • Ufam Panu caym swoim sercem, a na rozumie moim nie polegam - Prz 3,5
 • Pamitam o Nim na wszystkich swoich drogach; On prostuje moje cieki - Prz 3,6
 • Sowo Jego jest pochodni moim nogom i wiatoci ciekom moim - Ps 119,105
 • Pozwalam Sowu Chrystusowemu mieszka we mnie obficie; we wszelkiej mdroci
  - Kol 3,16
 • Id za Dobrym Pasterzem, poniewa znam Jego gos a nie pjd za obcym
  - J 10,3-4.10
 • Nie upodabniam si do tego wiata, bo umys mj jest odnowiony Sowem Boga
  - Rz 12,2
 • Nie daj diabu przystpu (miejsca) - Ef 4, 27
 • Nie poo przed oczy moje rzeczy niegodziwej - Ps. 101,3; 1 J 2,16; Judy 23
 • Nie pozwalam adnemu nieprzyzwoitemu sowu wychodzi z ust moich,
  lecz tylko budujcemu, przynoszcemu bogosawiestwo - Ef 4, 29

JELI PRZYCHODZI STRACH ALBO ZMARTWIENIE

(wyznawaj codziennie)

 • Nie musz martwi si o nic, poniewa Bg poleci mi zoy wszystkie moje troski
  na Niego - 1 P 5,7
 • Jestem czonkiem ciaa Chrystusa i diabe nie ma nade mn mocy
  - 1Kor 12,14-27; Ap 12,11
 • Wikszy jest Ten, ktry jest we mnie, ni ten, ktry jest w wiecie - 1J 4,4
 • Za si nie ulkn, bo Ty jeste ze mn Panie; Twoje Sowo i Twj Duch
  pocieszaj mnie - Ps 23,4
 • Jestem daleki od ucisku i strach nie zbliy si do mnie - Iz 54,14
 • adna bro, ukuta przeciwko mnie nic nie wskra, gdy moja sprawiedliwo
  pochodzi od Pana -
  Iz 54,17
 • Wszystko co uczyni, powiedzie si, gdy jestem jak drzewo zasadzone
  nad strumieniami wd - Ps 1,3
 • Boe, wyzwolie mnie z teraniejszego wieku zego wedug Twojej woli - Ga 1,4
 • Nie dosignie mnie nic zego i adna plaga nie zbliy si do mego domu,
  bo anioom swym poleci aby strzegli mnie na wszystkich drogach moich - Ps 91,10-11
 • Na mej ciece jest ycie i nie ma tam mierci - Prz 12,28
 • Jestem wykonawc Sowa i bogosawiony jestem w caym moim postpowaniu
  - Jk 1,25
 • Bior tarcz wiary i zatrzymuj wszystko, co diabe wysya przeciwko mnie - Ef 6,16
 • Chrystus wykupi mnie od przeklestwa zakonu; sprzeciwiam si jakiejkolwiek chorobie przychodzi na mnie - Ga 3,13; 5 Moj. 28
 • Ranami Jezusa jestem uleczony a Jego sicami - uzdrowiony - Iz 53,5
 • Zwyciam przez krew Baranka i sowo mego wiadectwa. Zachowuj przykazania Boe i wiar Jezusow. Trwam przy wiadectwie o Jezusie - Obj 12,11; Ga 2,20; Obj 14,12 i 19,10
 • Diabe ucieka ode mnie gdy przeciwstawiam si mu w imi Jezusa - Jk 4,7
 • Wielki jest pokj (dobrobyt) Boych dzieci, poniewa s uczniami PANA - Iz 54,13
 • Niebo i ziemia przemin, ale sowa Jezusa nie przemin - Mk 13,31; Iz 40,8; 1P 1,25

  FORUM OTWARTE
  Jeli w trakcie czytania zauwaye, e mona co doda lub zmieni w powyszym TEMACIE, Twoje spostrzeenia bd gruntownie rozwaone ...