www.alberto.pl

Marian cult

Strona główna
Karol Wojtyła kreował się na wielkiego polskiego patriotę. Jednak gdy tylko został głową państwa Watykan, to usilnie zaczął dążyć do zawarcia konkordatu ze swą poprzednią ojczyzną. Konkordat okazał się niezwykle korzystny dla nowej ojczyzny Wojtyły, ale upokarzający i wyniszczający finansowo dla Polski. Kler dostał zielone światło do wtrącania się we wszystkie dziedziny Państwa. Polska zmuszona została do płacenia Watykanowi ogromnych kontrybucji w pieniądzu i nieruchomościach. Czy zatem, nie jest to dowód na kolaborowanie Wojtyły na rzecz obcego państwa i zdradę polskich interesów? Ze względu na uhonorowanie wielkiego wkładu Wojtyły w powiększanie bogactwa Watykanu, były "Ojciec Święty" zostanie wkrótce przez kumpla wyniesiony na ołtarze
Karol Wojty?a
Sekta
Lista
Boże Narodzenie
Marian Cult
Kult