GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA

 Karol Wojtyła
 iNKWiZYCjA
 Sekta
 LISTA
 Marian cult(english)
 Kult Marii
 Nierówność
 Boże Narodzenie
 Chip

 epidemia homo...
 ... i konsekwencje
 pomoc dla homo

 unser papst
 unser papst 2
 ubodzy
 Kościół piekielny
 Pedofil
 STRAŻNICA
Epidemia
 

 

Epidemia homoterroruDo lat 90-tych w USA przypadki homoseksualne zaliczane byy jako jednostka chorobowa. Amerykaskie Towarzystwo Psychiatryczne w obliczu prawdziwej epidemii tego zboczenia zliberalizowao swoje prawo o zrezygnowao by t orientacj seksualn traktowa jak chorob. Nasuwa si pytanie, dlaczego tak wiatli i mdrzy ludzie tak szybko zmienili swj wiatopogld i porzucili wyznawane od lat wartoci?
Patrzc na dzisiejsze spoeczne problemy tego kraju, mona doj do przekonania, e nawet jeden sfrustrowany obywatel moe zmieni bieg historii i zdegradowa od wiekw wyznawan moralno. Wystarczy, e w imi demokracji, swobd obywatelskich czy te luno pojtej konstytucji, zechce on ze szk publicznych usun modlitw, symbole judeo-chrzecijaskie czy wymaza z banknotw wyznanie wiary Amerykanw "Jedynie ufno w Bogu". Czowiek ten swoj osobist gorycz podzieli si z ca Ameryk, ale jego program nie bdzie zaliczony do tych optymistycznych scenariuszy, w myl hasa: "skoro mnie si nie powiodo, dlaczego innym ma by dobrze...?" Ten lekarz nie jest zachcajcym przykadem...

Nasze chore spoeczestwo, sygnalizuje problem z ktrym musimy si zmierzy. Czy jest zapowiedzi czego trudniejszego? Z pewnoci nie uciekniemy od niego. Biblia praktycznie jest jedyn alternatyw i wiarygodnym rdem by pozna to , co niszczy ludzk spoeczno i nasze rodziny. Biblia jednoznacznie okrela status czowieka. Zostalimy stworzenie przez Boga jako mczyni i kobiety, jako osoby heteroseksualne (1Mojeszowa 1, 27). Dalej, Pismo uczy nas, e Pan Bg taki zwizek pobogosawi. Amen. Tylko taki zwizek mczyzny i kobiety jest przez Stwrc honorowany i bogosawiony. Od zarania nie ma innej koncepcji na rodzin czy uni maesk. Model na ycie we dwoje, w emocjonalnym zwizku ma swoje powoanie i bogosawiestwo od Boga! Wydanie na wiat potomstwa to spenienie Boego postulatu. "Oto dzieci s darem od Pana. Podarunkiem jest owoc ona."(Psalm 127, 3) Zastpienie modelu heteroseksualnego innym, jest daremn prb budowania gniazda rodzinnego ktre prowadzi do frustracji. "Jeli Pan domu nie zbuduje, Prno trudz si ci, ktrzy go buduj." (Psalm 127, 1), czyli wszystkie inne koncepcje maestwa s chybione i skazane na niepowodzenie. S te przeciwne i obce Bogu! Kto ten porzdek rzeczy zmienia i amie walczy ze Stwrc!
"I pobogosawi im Bg (mczynie i kobiecie) i rzek do nich: Rozradzajcie si i rozmnaajcie si i napeniajcie ziemi i czycie j sobie poddan, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierztami, ktre si poruszaj po ziemi." (1 Mojeszowa 1,28)

To jest Boy porzdek i taki jest plan Stwrcy dla rodzaju ludzkiego , Boego autorstwa.. Czowiek zosta przez Boga obficie zaopatrzony i moe realizowa Jego program., korzysta z Boego oprogramowania. Jako duch, dusza i ciao, ma do dyspozycji arsena moliwoci i kombinacji. Jeeli wybierzemy obcje wsppracy z Stworzycielem, jestemy na waciwej drodze...Dla wielu, taka spoeczno urasta do rangi gupstwa...Odrzucony Dekalog i pogwacone sumienie powoduje, e degradujemy nasze czowieczestwo i powoanie. Mijamy si z prawd i walczymy z ni w imi przernych faszywych hase. Dochodzi wtedy do zdziczenia i moralnego upadku. Za nim jednak w historii doszo do zaamania czowieczestwa, narody te i cywilizacje przeyway swj wspaniay rozkwit i bujny rozwj w wielu dziedzinach. Staroytny krl, Nabukadnesar mia od Boga wizj historii ludzkoci. Widzia posg, ktrego gowa bya ze zota, pier i ramiona ze srebra. Z kolei brzuch i biodra byy z miedzi, a z elaza golenie, nogi po czci z gliny i elaza...(Daniel 2,32)

Zoty Babilon, srebne krlestwo Medo-Persji, grecka kultura miedzi i elazne imperium Cesarstwa Rzymskiego u swojego zmierzchu kade z nich przeyo totalny upadek moralny... Rozwizo, niemoralno, nieczysto, seksualne dewiacje, nieposzanowanie ycia, bezprawie i ignorancja dla Dekalogu i wszelkich zasad o norm moralnych stay si dla tych cywilizacji puapk i przyczyn upadku.. Te negatywne normy spowodoway usunicie wszelkich barier i ogranicze. Przeciwpowodziowe way popkay i pozwoliy zepsutym wodom zala kada rodzin. Na zasadzie domina, ruszyy agresja i anarchia i nienawi. Wyczone zostay moralne hamulce...Nasta czas oczekiwania na sd. Ludzko dojrzewaa do tego stanu ... Przemina i przegraa swoja doczesno i wieczno... Czowiek bez Boga staje na straconej pozycji ...Nard, ktry swojego Stworzyciela odrzuca, nie ma przyszoci...Spoeczestwo, ktre nie zna swoich saboci bdzi ... "...wielka jest zo czowieka na ziemi i e wszelkie jego myli oraz denia jego serca s ustawicznie ze..." (1 Mojeszowa 6,5) Homoseksualizm, jest szczeglnie niebezpieczny dla rodziny i spoeczestwa, poniewa destabilizuje duchowe wartoci i amie wszelkie moralne bariery i ograniczenia. Powoduje rozbicie wszelkich tam i waw , tak , e czowiek staje si rozbitkiem i frustratem... Dobrym przykadem na poparcie tej tezy moe by tragiczna historia rodziny Lota.. wczesna spoeczna tkanka, bya tak mocno zepsuta, e nadawaa si tylko do amputacji i wypalenia... Pomoc z zewntrz obja tylko jedn rodzin i to rwnie ze stratami. Na tym przykadzie ludzkoci jest serwowane powane ostrzeenie... "Wtedy Pan spuci na Sodom i Gomor deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba. I zniszczy owe miasta i cay okrg i wszystkich mieszkacw owych miast oraz rolinno ziemi." (1 Mojeszowa 19, 24-25) Gomoryzm i Sodomizm , to nic innego, jak czenie si partnerw tej samej pci w akcie seksualnym...

Za nim z nieba spad deszcz ognia, moe byy ostrzeenia podobne do tych z naszych czasw... Na poudniowo-wschodnim wybrzeu Azji, nawiedzonym przez tsunami, wg "Der Spiegel"a byo tam najwiksze zagszczenie czerwonych wiate na wiecie. Turyci z caego wiata zaspakajali tu swoje pragnienia dozna seksualnych. Wg UNICEF na wiecie jest ponad 2 miliony dzieci zmuszanych do prostytucji, z czego 800.000 zamieszkiwao tereny nawiedzone przez tsunami... Drugi kataklizm nawiedzi poudniowe wybrzee Stanw Zjednoczonych, w tym Nowy Orlean i jego okolice. Miasto to jest orodkiem kultu Voodoo i kultu zmarych. Niewolnicy afrykascy przenieli te wierzenia do Ameryki Poudniowej, gdzie nastpio jego poczenie z chrzecijastwem. Szacuje si, e okoo 15 % obywateli Nowego Orleanu jest zwizanych z kultem Voodoo. W kadym sklepie z pamitkami mona naby przedmioty nalece do tego kultu. Nowy Orlean jest take ostoj homoseksualizmu. Od 31 sierpnia do 5 wrzenia mia si tam odby Homo-festiwal "poudniowego dekadentyzmu" z udziaem wielotysicznych tumw...

Co takiego uczynili mieszkacy Nagasaki czy Hiroszimy, e ich ciaa w uamku sekundy wyparoway, zostawiajc czsto cie ich sylwetki na betonowych schodach? Co takiego zrobili urzdnicy i pracownicy wiatowego Centrum Handlu (WTC), e w uamku sekundy stracili szans na dalsze ycie, znajdujc si w morzu i gbinach szalejcych pomieni? Co takiego uczynili mieszkacy Galilei, e Piat pomiesza ich krew z ich ofiarami, albo czym zawinio osiemnastu Jerozolimczykw na ktrych upada wiea przy Syloe ? -

(uk.13, 1-5) . "Nie bdcie, Bg si nie da z Siebie namiewa, albowiem co czowiek sieje, to i bdzie." (Gal. 6,7) a w konsekwencji "Straszna to rzecz wpa w rce Boga ywego..." (Hebrajczykw 10,31)

Czemu maj suy te dramatyczne lekcje z historii staroytnej i wspczesnej? Czemu suy maj obecne debaty i publiczne dysputy o moralnoci i seksie, o demokracji i czowieczestwie? A moe chodzi tylko o zwyke Reality Szo, czy moe sprawdzenie kolejnego odcienia komercji...?

Staroytny wiat zgin, poniewa zalany zosta wielka wod. Ostaa si tylko jedna omioosobowa rodzina Lota. Ojciec tej rodziny, jak czytamy w Pimie, chodzi z Bogiem. Ten kontakt mia dla niego i dla potomnych due znaczenie. Stwrca objawi Noemu inynierski sekret zwizany z budow jednostek pywajcych. Noe otrzyma od Boga matematyczn formu, i waciw proporcj zwizana z budow statku. Stosunek szerokoci do dugoci arki, mia by jak 1 : 6. Dzisiaj nauka moe potwierdzi, e jest to najlepsza proporcja przy budowie okrtw i statkw! (1 Mojeszowa 6, 15!) Bg chce ingerowa w ycie ludzi . Chce ich bogosawi, a nie unicestwi! Chce odkrywa Swoje cele i do nich prowadzi, moe podobnie, jak wdrowa nard izraelski... Bg zainteresowany jest, by czowiek, Jego stworzenie, osign ycie wieczne, ktre zwizane jest z dzieem Jego Syna- Jezusa Mesjasza...

Komu potrzebne s LOVEPARADE...? Dlaczego jedna grupa spoeczna ma tak obfite poparcie medialne, czyby tam bya najwiksza ich grupa ...? Z drugiej strony, Homoseksualizm nie jest jedynym zaburzeniem emocjonalnym i jedyn dewiacj seksualn... W kadej szkolnej encyklopedii moemy przeczyta, o :


Agalmatofilii- to dewiacja, w ktrej podnit s pomniki i rzeby
Akrofilia bodcem seksualnym jest wysoko
Akromotofilia bodcem, kolorowa skra partnera
Albutofilia bodcem woda
Alghedonia bodcem bl
Altocalciphilia wysoki obcas...
Andromimetofilia kobieta udajca mczyzn
Arachnefilia bodcem pajki
Autopedofilia potrzeba traktowania jak dziecko
Choreofilia podnieta przez taniec
Dendrofilia bodcem drzewo
Ekshibicjonizm publiczne obnaanie si
Gerontofilia partner w wieku starczym
Kazirodztwo- kontakt z osob spokrewnion
Kleptofilia podczas popenienia kradziey
Pedofilia kontakt z dziemi
Pigmalionizm przez zdjcia pornograficzne
Siderodromofilia wspycie w pocigu cd . www.wiem.onet.pl


Ten fragment powszechnie dostpny uwiadamia nam, e skala problemu jest wielka. ycie emocjonalne czowieka potrzebuje Boego ukierunkowania i Boej ochrony. Jeeli uciekamy z pod tego ochronnego parasola, naraeni jestemy rwnie na takie

dewiacje, jak te powyej...Homoseksualizm jest szczeglnym przykadem i powanym ostrzeeniem dla kadego spoeczestwa...

Jakiego ducha byli mieszkacy Sodomy i Gomory? Jak mocno opanowani byli przez ducha podania? Czy ta epidemia i zgorszenie dotkno tylko dorosych, czy dzieci te...? Czy bya w ich yciu jaka wito? Czy byli litociwi i miosierni, zasugujcy na wspczucie? Czy byli groni i niebezpieczni dla Lota, jedynego przytomnego i zdrowego? Czy byli agresywni...? (1 Mojeszowa 19, 4-9)

Swoj seksualn dewiacj- byli totalnie poraeni...Ich duchow lepot uzupenili Anioowie, poraaj ich oczy, tak, e tali si ociemniaymi ... (1 Mojeszowa 19, 11...)

A jak jest dzisiaj? Czy mona zmierzy skal natenie tego zagroenia? Bardzo moliwe, e zbliamy si do dni i atmosfery jaka panowaa za dni Lota i Noego ...Pan Jezus nie ukrywa tego scenariusza przed swoimi uczniami ...Wiemy z biblijnym relacji, ze ten stan staroytnych spoeczestw by beznadziejny. Ludzie, ludziom zgotowali ten los ...

"...a teraniejsze niebo i ziemia, moc tego samego SOWA zachowane s dla ognia i utrzymane na dzie sadu i zagady bezbonych ludzi..." (2 list Piotra 3, 7) By moe, e Bg podobnie jak za dni Noego i Lota dokona inspekcji i pole swoich aniow ktrzy oceni sytuacj moralna mieszkacw Ziemi... Spoeczestwo Noego ostrzegane byo dziesitki lat, nie zdajc sobie sprawy z zbliajcego si zagroenia, podobnie odporne byo na Boe argumenty spoeczestwo za dni Lota...

Czy wiadomo wspczesnego czowieka jest wiksza od ludzi wiata staroytnego? To dobre pytanie dla socjologw, psychiatrw czy psychologw. Jednak wydaje si, e nasze poznanie jest znacznie wiksze. Dzisiaj kade dziecko wie o zagroeniu broni masowego raenia. Kady sysza i zna dziaanie broni termojdrowej, atomowej, wodorowej, kobaltowej, z fosforem i neutronowej...Rozpowszechnienie tych broni jest tak nieograniczone, e maj je kraje wcale o niewysokiej stopie yciowej.

Czy nie jest to cud, e a do tej pory Bg czuwa na bezpieczestwem naszej planety? To dziki Bogu aden szalony pomys nie zosta wprowadzony w czym i nie doszo do skaenia przez spadajc "gwiazd, ziejca ogniem..."

HOMOSEKSUALIZM to test dla zdrowej ludzkiej spoecznoci, po ktrej stronie opowie si. Po stronie wiecznych wartoci, czy przemijajcych...

""Bo wszystko, co jest na wiecie, podliwo ciaa i podliwo oczu i pycha ycia, nie jest z Ojca (BOGA), ale ze wiata. I wiat przemija wraz z podliwoci swoj, ale kto peni wol Bo, trwa na wieki." (1 list Jana 2, 16-17)


Dawid Cieszyski