GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


 Karol Wojtyła
 iNKWiZYCjA
 Sekta
 LISTA
 Marian cult(english)
 Kult Marii
 Nierówność
 Boże Narodzenie
 Chip

 epidemia homo...
 ... i konsekwencje
 pomoc dla homo

 unser papst
 unser papst 2
 ubodzy
 Kościół piekielny
 Pedofil
 STRAŻNICA
Ubodzy
 

motto
Jeden wielki filozof
co duo posiada,
ktry bardzo duo myla,

wicej jeszcze gada.../Krasicki

Ubodzy w duchu

Jeden taki wiadomy agnostyk wielokrotnie zastanawia si, co trzyma ludzi
przy wikszociowym Kociele, e trzyma tak mocno i zdaj si oni nie
dostrzega oczywistych niezgodnoci pomidzy Ewangeli - teori - praktyk
tych, ktrzy si na ni powouj. Zostawmy jednak praktyk, bo kady przecie
grzeszy. Ale przecie niemal caa teoria, czyli dogmatyka, jest zaprzeczeniem
objawienia zawartego w Biblii. Prawie kady dogmat, czyli "niepodwaalna
prawda", jest czym wymylonym przez ktrego z "wybranych", dla pomnoenia
fortuny lub zakresu wasnej wadzy. wiadczy o tym okrutna (pewni
chrzecijanie mwi: "niezbona") historia, a potwierdza zdrowy rozsdek.

Wemy np. czyciec "zaoony" przez jednego z nich w X. zdaje si wieku.(Jeli
bdna data,- czoem bij i prosz ucili..) Wkrtce po jego ustanowieniu
skarbiec "wybranych" oraz trzosy hierarchw zaczy pka w szwach. Bo
rwnoczenie z czycem wymylono patne odpusty od jego mk; najdrosze
zwalniay nawet od 1000 lat cierpie, ale byy i te takie dla mniej zamonych
- na 100, 50, 20 i 10 lat. Zasobno portfela decydowaa o zbawieniu,-
odwrotnieproporcjonalnie ni jest to ujte w Pimie witym w ktrym zreszt
jasno zapisane, e "ywi nie mog w niczym pomc umarym" i take w drug
stron, patrz: Ksiga Kazn. Sal.. Jednak dogmat o kontaktach pozaziemskich
obowizuje do dzi w postaci modw, cmentarnych wypominkw czy mszy za
zmarych. Nie okrela si tylko czasu czycowej amnestii, eby co bardziej
wiatli si nie zaamali.
Albo jeden z ostatnich dogmatw z 1870 roku o nieomylnoci w kwestiach wiary i
obyczajw. Caa historia tego, zaprzecza tej humoresce. Po drodze jest
jeszcze dogmat o powtarzalnej ofierze z Jezusa, cho wedug Biblii -
niepowtarzalnej i jedynej, patrz: List do ydw, rozdzia 9.

Podobnie jest z ubstwieniem Mateki, matki Jezusa, ktr uczyniono
"wspodkupicielk", po raz kolejny deprecjonujc ofiar jedynego odkupiciela
- Jezusa.

Cae odstpstwo zaczo si od tego (przed czym ju przestrzega Jezus)
zwizania wiary z Pastwem, mariau dwch przeciwiestw - ludzkich machinacji
z rzeczywistoci nadprzyrodzon Krlestwa Boego. Faszerstwem jest ju samo
rdo odstpstwa - wadza absolutna apostoa Piotra i jego rzekomych
nastpcw. Na dobr spraw, caa ta wielowiekowa historia powinna zakoczy
si ostatnim dogmatem - o omylnoci Objawienia Boego zawartego w Biblii.
Wtedy przynajmniej wielowiekowe wysiki intelektualne wybranych nie byyby
kpin ze zdolnoci czowieka do logicznego mylenia i zachowayby pozory
konsekwencji. W tej chwili o wiele bardziej wiarygodn postaci jest Joan
Rowling, ktra - gdy czyta dzieciom napisane przez siebie przygody Harry'ego
Pottera nie ukrywajc, e to tylko bajki...

Ale nie dziwmy si prostym ludziom, ktrzy w nie wierz skoro nawet cz
wiatych, zwaszcza modszych, stwarza takie wraenie. Sze lat prania mzgu
w seminariach, robi swoje. Sam daem si na pocztku omami. Oczywicie,
gwnym powodem, dla ktrego ludzie api si na lep takiej indoktrynacji,
jest pragnienie zbawienia, ycia po yciu. Kto uatwia im spraw na kadym
kroku - sam wykada spreparowan papk o Bogu, oferuje odpuszczenie grzechw
za spowied i minimum pobonych praktyk; nawet po mierci zapewnia
przebaczenie w zamian za patne msze, modlitwy, zapisy na rzecz Kocioa itp.
Dlaczego nie przyj takiej oferty? Jest wygodna. Jej gwarantem jest przecie
wszechpotna instytucja, posta Wybranego, "autorytety" tysicy duchownych,
podniebne witynie, a nawet cae polskie, kruchtowe niby wieckie pastwo.
Wszyscy gn kolana przed majestatem sutanny, wic dlaczego nie ja? Tylko co
bardziej dociekliwi konstatuj, e sowa nauczajcych nie zgadzaj si ze
sowami Boga. Bo jeli jestem wierzcy, to przecie Bg a nie czowiek
powinien by dla mnie wyroczni, najwyszym autorytetem. Ale Boga nie wida,
nauczajcego za - jak najbardziej. Tylko sowa Jezusa o szerokiej bramie (Mt
7. 13), ktra wiedzie do zguby a wchodzi przez ni wielu - brzmi dziwnie
znajomo...

Od zawsze walczy z ludzkim rozumem. Ubezpiecza si przed mylcymi i
poszukujcymi prawdy wiernymi na rne sposoby, choby wprost zakazujc
czytania Biblii w czasach, kiedy bya ju ona tumaczona na jzyki narodowe. W
zamian ukuto i wcielono w ycie nowe pojcie - Biblii dla ubogich. Wybrani i
ich hierarchowie dbali o pikno architektury - wysokie, strzeliste witynie,
witrae, rzeby, rozbudowane malowida itp. Tak powstay najwiksze kocioy
gotyckie, pniej barokowe i rokokowe cacka, a wspczenie Liche i temu
podobne dziwnoci. Prawidow reakcj posplstwa na te cudeka jest wywalenie
gaw z podziwu. Zamys jest jednak gbszy - caa ta pozacana szata miaa
wystarczy ludziom za Sowo Boe ktrego czytanie byo zastrzeone dla
"wybranych". Dziki zdobyczom humanizmu takie zakazy i zastrzeenia - podobnie
jak palenie czarownic na stosach - s ju niemoliwe, mimo niewtpliwego,
nostalgicznego alu ze strony pewnych ludzi.

Oto ile jest warte takie zbawienie; dla niektrych to jakby pozacana figa z
makiem, pobone marzenie przy dwikach muzyki organowej, bajka o Bogu
przedstawiona na witrau, inkrustowane jajko zbuczae w rodku. Pan Jezus
mwi te o grobach pobielonych na zewntrz...

Dlaczego wzio mnie na te rozwaania o mirau takiego zbawienia? Bo oto
niedawno temu wybucha afera. W kilku krajach le (tj. niezgodnie z wol
Wybranego) przetumaczono z aciny msza, z ktrego czytaj tekst mszy. W
przekadzie niemieckim, woskim, hiszpaskim i angielskim - Jezus umar "za
wszystkich" (a powinno by: "za wielu"). Zdecydowano, e to zbyt
optymistyczne ujcie i nakazano - kosztem wielu milionw dolarw - zniszczy
tysice drogocennych ksig. Jaki z tego wniosek? Uwaam, e traci si coraz
wicej z ora do trzymania umysw wiernych na postronku. Zbawienie przez
Wybranego*(Nieomylny[Jedynozbawczy]Koci)* bdzie moliwe ale tylko dla
tych, ktrzy bd posuszni. Dlatego wic, staraj si tuszczo** i suchaj
swoich przewodnikw...

**tuszcza" - SownikWyrazwBliskoznawczych