GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA

ku zbudowaniu
 kim jestem w Chrystusie...
 wska droga + FLASH
 widziaem PANA
 w Trjcy
 psalmy
 piosenka

czasy ostateczne
  Chip
  Chip2
 666 / ostatnie pokolenie
 bestia z brukseli
 Światowy rzd
sądny dzień

 

 

Piosenka
 


Come out of her me belowed Come and follow Me
Wyjd z niej mj ukochany Przyjd i naladuj Mnie

Outside the camp up to the hill The place called Calwary
Na zewntrz obozu do wzgrz Do miejsca zwanego Kalwaria

Like a beatiful flower that fades So the traditions of men
Tak jak pikny kwiat ktry widnie Tak s tradycje ludzkie

But the Word of the Lord it stands for always For He is the guardian
Ale Sowo Pana trwa na zawsze Gdy on jest stranikiem

Trust only in the sacrifice of God's perfect lamb
Polegaj tylko na ofierze Boego doskonaego Baranka

Beliewe and receive in this true hour
Wierzcie a otrzymacie w tej prawdziwej godzinie

Come into Emmanuel's land
Przyjdcie do kraju Emanuela

Come out of her me belowed Come and follow Me
Wyjd z niej mj ukochany Przyjd i naladuj Mnie

Outside the camp up to the hill The place called Calwary
Na zewntrz obozu do wzgrz Do miejsca zwanego Kalwaria


Piosenka z filmu "Kryzys wiary" dostpnego pod http://www.alberto.pl/film/KryzysWiary.wmv