GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


 skrzyda
 skrzyda (deutsch)
 Wesley
 "postrach" caej szkoy
 pastwisko
 "przechodzimur"
 ksidz zachello
 Ukraina,Ukraina

Ukraina
 

 

(...)oddawajc cze tylko Ojcu i Synowi i Duchowi witemu...


27 lutego 2004 r. opuciem Koci rzymskokatolicki po ponad czternastu latach kapastwa. Kto do tego doprowadzi? Oczywicie, Pan Jezus Chrystus. On i tylko On! Bez Niego, sam nie bybym w stanie tego zrobi. On da mi odwag i moc. Bardzo pomogo mi Boe Sowo, a szczeglnie werset z Dziejw Apostolskich 5,29: "Trzeba bardziej sucha Boga ni ludzi". Jednak wiele osb nie widziao Boga w tym co zrobiem. Dla nich, powodem mego odejcia by diabe, kobieta, korzyci materialne, sekta, pranie mzgu, zgorszenie rzymskim katolicyzmem i zem w nim panujcym, zaamanie yciowe itp. aden z tych powodw nie jest prawdziwy, ale rozumiem te zarzuty, bo gdyby kto jeszcze dwa lata temu powiedzia mi e powinienem odej z tego Kocioa to zapewne wymiabym go. Byem szczliwym ksidzem katolickim. Odkd sigam pamici, zawsze marzyem by nim zosta. W 1982 zaczem realizowa me marzenia wstpujc do Seminarium Duchownego w Warszawie. Znalazem si na swoim miejscu. Miaem czas na modlitw, rozwj duchowy i relacje z kolegami. Wakacje spdzaem na modzieowych rekolekcjach oazowych, pieszych pielgrzymkach do Czstochowy, jarociskich ewangelizacjach i oczywicie na odpoczynku w domu rodzinnym. Bardzo cenne i bogate dowiadczenia zdobyem w Jarocinie. W latach 80. odbywa si tam najwikszy w Polsce festiwal rock'owy, na ktrym wystpoway gwiazdy polskiej muzyki modzieowej. Aby ich posucha, do tego maego wielkopolskiego miasteczka zjedao kilkanacie, a nawet kilkadziesit tysicy ludzi. Punki, skini, metalowcy, rastamani a take modzie nie zwizana z adn subkultur - wszyscy oni przyjedali tutaj dla muzyki. Z kolei grupa naszej modziey z rnych ruchw katolickich przybywaa do Jarocina, aby ewangelizowa. Tam pewnie poraz pierwszy w swoim yciu bardzo namacalnie odczuem jak Jezus prowadzi mnie przez Swojego Ducha w trudnych rozmowach z modymi ludmi. Poszukiwali oni sensu ycia, odpowiedzi na drczce pytania, zrozumienia, cierpliwoci i mioci. Wakacyjne wyjazdy do Jarocina byy zarwno wietn szko wychodzenia do ludzi z Dobr Nowin, jak i zaufania Boemu prowadzeniu. W 1989r. przyjem wicenia kapaskie. Przez kilkancie lat pracowaem z dziemi, modzie a take z dorosymi. Nauczaem w wielu szkoach, mnstwo godzin spdziem w konfesjonale. Uczestniczyem w chrztach, lubach i pogrzebach. Miaem wzloty i upadki, radoci i smutki. Przez te lata usilnie staraem si pokazywa ludziom drog do Boga. Sam te szukaem z Nim ywych relacji. W listopadzie 1994, podczas charyzmatycznej modlitwy odczuem namacaln obecno Jezusa. To doznanie zmienio moje ycie, oywia si moja relacja z Jezusem, ktry... wysa mnie na Ukrain. Z radoci przyjem misyjne powoanie. Najpierw pracowaem wraz z moim bratem, take ksidzem w centralnej czci Ukrainy. W grudniu 1995 zdecydowaem si wyjecha dalej na wschd do 900-tysicznego Krzywego Rogu. Byem jedynym ksidzem w tym miecie - pierwszym, ktry postanowi tam zamieszka. Byem sam. Dowiadczaem bliskoci Boga, ale take wielu przeciwnoci wynikajcych z osamotnienia. Przeciwnoci te sprawiy, e w 1997. z rozdartym sercem opuciem Ukrain. Po powrocie do Polski pracowaem w parafiach swojej warszasko-praskiej diecezji. Cay czas pamitaem o tym, aby goszc Jezusa, samemu "karmi si" Jego obecnoci. Poznawaem Odnow w Duchu witym. Braem udzia w charyzmatycznych rekolekcjach. Jeszcze mocniejszym duchowym dowiadczeniem byy dla mnie rekolekcje ignacjaskie - niesamowite dziaanie Boga przychodzcego w cichej modlitwie. Byem w Polsce, lecz nie zapomniaem o Ukrainie. Jedziem tam w czasie ferii i wakacji. W 2000. niejednokrotnie zgaszaem ch wyjazdu tam, ale biskup w Warszawie si nie zgadza. We wrzeniu 2003. biskup zmieni zdanie. Uwielbiajc Boga wrciem na Ukrain i rozpoczem prac w Charkowie. 1 listopada pojechaem do ugaska aby zastpi ksidza przebywajcego w Polsce na leczeniu. W pokoju w ktrym zamieszkiwaem by telewizor podczony do anteny satelitarnej. Przegldajc kanay, natknem si na stacj CNL. Jest to rosyjska telewizja protestancka. Ogldaem j, aby lepiej pozna rosyjski. Z kadym dniem robiem to z coraz wikszym zainteresowaniem. Zaczy nurtowa mnie rne pytania, m.in.: "Dlaczego na Ukrainie tak bardzo rozwijaj si kocioy protestanckie a Koci katolicki ma niewielki przyrost"? Ksidz, ktrego zastpowaem wrci 15 listopada. Nastpnego dnia, za jego wiedz, udaem si na charyzmatyczne naboestwo do protestanckiego kocioa "Emanuel". W trakcie uwielbienia, Bg z wielk mioci ale te bardzo zdecydowanie, przemwi do mnie. Po naboestwie dugo nie mogem doj do siebie. Pytaem: "Boe, co si dzieje?". Wrciem do Charkowa. Czas midzy obowizkami parafialnymi powicaem na modlitw i czytanie Pisma witego. Wwczas to Bg przychodzi do mnie z prawd ktrej wczeniej nie znaem. Zmagaem si z dotychczasowymi pogldami, teoriami i prawdami w ktre wierzyem i tymi nowymi, rodzcymi si we mnie. Wtedy to wanie pojawiy si pierwsze myli o odejciu z rzymskiego katolicyzmu. I one mnie naprawd przeraay! Szukaem argumentw przemawiajcych za pozostaniem w tym kociele. W listopadzie i grudniu 20003. znajdywaem je jako. To nie by czas na moje wyjcie; nie byem jeszcze gotowy. Bg powoli mnie do tego przygotowywa. Miny kolejne miesice pobytu na Ukrainie. Cay czas pracowaem jako katolicki ksidz. Pod koniec stycznia objem ma parafi w jednej z dzielnic Charkowa. W kad niedziel odprawiaem msze w swojej parafii. Pomagaem te w parafii katedralnej a wieczorem chodziem "po cywilnemu" do jednego z Kociow protestanckich. Potrzebowaem bardzo takiego uwielbiania, nauczania, atmosfery ktr tam znajdowaem. W poowie lutego wiedziaem, e moment odejcia nastpi niebawem. Stao si to 27 lutego 1994 roku. Pod koniec duszej rozmowy z biskupem, zadaem pytanie: "Czy mona zosta w Kociele katolickim oddajc cze tylko Ojcu, Synowi i Duchowi witemu wyczajc rne tradycyjne kulty"? Odpowied bya oczywicie negatywna. Wtedy ja te powiedziaem NIE na moj dalsz obecno w tym Kociele. Zostajc w jego strukturach z t duchow biblijn wiadomoci jak posiadem, bybym nie w porzdku wobec Boga, ludzi i samego siebie. Byaby to poprostu hipokryzja. Opuszczaem Katolicki koci nie dla jakiej innej kocielnej organizacji, ale dla Jezusa! Zostaem na Ukrainie w przekonaniu, e bd tam y i pracowa dla Boga a tu taki kwiatek - Jego wola okazaa si inna. Wiosn ubiegego roku przyjechaem do Polski aby spotka si z osobami ktre mocno przeyy moj decyzj. I oto w Warszawie, ku mojemu niezadowoleniu, Bg pokaza mi, e to Polska a nie Ukraina jest miejscem gdzie mam dalej y i pracowa dla Niego. Od mojego wyjcia z Kocioa mino ptora roku. W tym czasie bardzo wiele si wydarzyo. Nieustannie dowiadczam, e Pan jest Pasterzem moim. Bogosawi Jego imi za to, e naprawd... nie brak mi niczego, bo daje mi to, co jest dla mnie dobre. Dzikuj Jemu e zmienia mj charakter, kruszy pych, egoizm. Dawniej, wydawao mi si, e jestem nawrconym ksidzem. Dzi uwaam, e tak naprawd nawrciem si dopiero wtedy kiedy odeszedem z Kocioa katolickiego. Gdy zrozumiaem, e Jezus jest Jedynym Porednikiem, odrzuciem inne porednictwa a z nimi autorytet Instytucji ktra tak jaskrawo przekamuje Boe Sowo i manipuluje nim. Dzikuj Najwyszemu Bogu e mnie odnalaz. Uwielbiam Go za nowe ycie ktrym mnie obdarowa. Kocham ludzi ktrzy s w Kociele Katolickim. Miuj ich! Modl si o ich zbawienie i o to, eby zaufali tylko Jezusowi Chrystusowi, w ktrym jest caa penia Boskoci

Sawomir Tomaszewski