GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


 skrzyda
 skrzyda (deutsch)
 Wesley
 "postrach" caej szkoy
 pastwisko
 "przechodzimur"
 ksidz zachello
 Ukraina,Ukraina

przechodzimur
 

Przechodzimur, czyli
CHCIAEM OBRABOWA BANK


Opowie moj zaczn od tego, e urodziem i wychowaem si w Milanwku koo Warszawy. Jako chopiec lubiem czyta ksiki i pochaniaem je w wielkich ilociach. W cigu tylko jednego roku przeczytaem ich tyle, e niektrzy ludzie pewnie nie przeczytali takiej ich liczby w cigu caego swego ycia. Moje poznanie wiata pochodzio z literatury. Czytaem ksiki z rnych dziedzin i to spowodowao, e po pewnym czasie stwierdziem, e nie ma Boga. Moim bogiem stay si ,,zielone” (dolary) i ,,Marsjanie”. Postanowiem zosta bogatym czowiekiem, i aby to osign, ju w wieku okoo 14 lat zdecydowaem, e jak tylko dorosn, wyemigruj z kraju. W tamtych czasach (lata komunizmu) mody mczyzna nie mg wyjecha z kraju, jeli nie odby suby wojskowej. Dlatego te, kiedy miaem 19 lat, przerwaem nauk, aby pj do wojska i mie to ju za sob. Odsuyem swoje 2 lata w 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie. I kiedy patrz wstecz, widz, e Bg mia mnie w swojej opiece, pomimo, e si Go wyparem. Miaem w swoim yciu trzy sytuacje, z ktrych nie powinienem wyj z yciem, a jednak Bg mnie nie opuci, wic nie tylko wyszedem cao, ale nawet nie miaem na ciele adnego zadrapania. Pierwsza taka sytuacja miaa miejsce podczas skokw spadochronowych. mier grozia wtedy nie tylko mnie, lecz rwniez mojemu koledze, z ktrym wykonywaem ten skok. Drugie wydarzenie to wypadek samochodowy na Mazurach, kiedy to samochd koziokowa i w kocu spad w d, gdy jechaem drog pooon wyej. Trzecie zagroenie dla mojego ycia stanowi napad, jakiego dokonao na mnie trzech uzbrojonych modych Murzynw w New Jersey. Dlatego przypomina mi si Psalm 91, a szczeglnie wersety 11-12 (,,Albowiem anioom swoim poleci, aby ci strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rkach nosi ci bd, by nie urazi o kamie nogi swojej).

ZROBI pienidze

Chc odda chwa Bogu za Jego mio do mnie, pomimo, e byem Jego wrogiem. My ludzie bywamy ciekawymi okazami: wierzymy w siebie, w rne demony i duchy, a tak ciko jest nam uwierzy w Boga. Tak wanie byo ze mn. Zajmowaem si jog, wrbiarstwem oraz wywoywaniem duchw, ale w Boga nie wierzyem. Kiedy wyjechaem do USA, jak prawie kady emigrant, musiaem pracowa za najnisz legaln stawk, jaka wwczas obowizywaa (3,80 dolara na godzin). Nie byo to duo. Rozmylajc nad przyszoci stwierdziem, e takie zarobki do milionw mi doj nie pozwol. Zaczem si wic zastanawia, jaka moe by inna droga zrobienia pienidzy. Doszedem do wniosku, e najlepiej bdzie okra bank. Tylko, e okra bank, nie jest rzecz prost. Nie miaem zamiaru dokonywa adnych napadw. Chciaem (jak kady zodziej) okra bank, ale tak, by mnie nie zapano. Teraz wstydz si tych moich zamiarw, ale taka bya prawda. Miaem inny plan. Poniewa interesowaem si religiami Wschodu i innymi demonicznymi sprawami, postanowiem nauczy si przechodzenia przez cian, a po osigniciu tej umiejtnoci pj do banku i go obrabowa. Z pewnoci wikszoci z Was wyda si to gupie i nierealne, lecz ci, ktrzy mieli do czynienia z jog, czy te z innymi religiami Wschodu lub te z czarownictwem lub satanizmem, wiedz, e jest inaczej. Sdziem, e JA sam to zrobi, a nie zdawaem sobie sprawy, e zaczy mi w tym pomaga demony. Codziennie stawaem w moim mieszkaniu przed cian gruboci okoo 30 cm, kadem na niej rce i mwiem: ciano, przepu mnie. Trwao to przez jaki czas, a pewnego dnia, kiedy jak zwykle stanem przed t sam cian i pooyem na niej rce, poczuem, e jest jako inaczej. Kiedy powiedziaem: ,,ciano, przepu mnie, poczuem, e ciana staje si mikka i e mog przez ni przej. Lecz Bg (teraz wiem, e to by On) nade mn czuwa, bo kiedy miaem ju zrobi krok w tym kierunku, przysza mi do gowy myl: A co bdzie jak utkwisz w tej cianie? Ta myl mnie wystraszya i zrezygnowaem z caego tego przedsiwzicia. Zdecydowaem, e poszukam innego sposobu „zrobienia pienidzy.

OSTATNIA religijna modlitwa

Jest napisane w Sowie Boym, e „zostalimy wybrani jeszcze przed zaoeniem wiata i widz w moim yciu, i Bg rzeczywicie mnie wybra oraz mnie prowadzi i nadal prowadzi w swojej cierpliwoci i mioci przez cae moje ycie. NIECH MU BDZIE ZA TO CHWAA!!! Jestem moe jedynym (a na pewno jednym z nielicznych) z ludzi, ktrzy uwierzyli i wrcili do Boga dlatego, e Bg nie wysucha ich modlitwy. I dzikuj Mu za to. Musisz mi wybaczy drogi czytelniku, ale nie chc o tym pisa, gdy jest to sprawa bardzo osobista, pomidzy Bogiem i mn. Nadszed jednak dziki temu dzie, w ktrym uwierzyem, e Bg jest, a skoro uwierzyem, e Bg istnieje, postanowiem wrci do religii, w ktrej zostaem wychowany. Zostaem znw katolikiem. Po ptora roku pobytu w USA pojechaem na wakacje do Australii. Tam poznaem moj on Krystyn. Poniewa caa rodzina Krysi yje w Australii (Krysia si tam urodzia), a caa moja rodzina ya w Polsce, postanowilimy, e bdziemy mieszka w Australii. Pomimo, e uwierzyem w Boga i byem praktykujcym katolikiem, jednak nadal zajmowaem si wywoywaniem duchw i wreniem z kart, a take z doni. Nadal nie znaem Boego Sowa. Ale Bg mnie zna i prowadzi. Moja praca w Australii to najpierw opata i kilof, pniej zaczem pracowa w fabryce samochodw Mitsubishi. Tam mogem przyj ubrany jak do biura, nie zabrudzi si, jak rwnie rozmawia z ludmi, ktrzy ze mn pracowali, a pracowali tam ludzie rnych wyzna. Midzy innymi byli wrd nich adwentyci, ktrzy ostro atakowali Koci katolicki. To oczywicie mi si nie podobao. Pomimo, e sprzeciwiaem si temu, co mwi mj przeciwnik w dyskusji i „broniem" mj Koci jak umiaem, ale nie mogem za duo dyskutowa, gdy on powoywa si na wersety z Pisma witego, ktrego ja nie znaem. Dlatego postanowiem przeczyta Pismo. Nie zajo mi to zbyt duo czasu, poniewa (dziki przeczytaniu wielu ksiek) wyrobiem sobie umiejtno szybkiego czytania. Zaraz po tym jak przeczytaem Bibli po raz pierwszy, poczuem wielk mio do Boga i do narodu ydowskiego (zaczem si o nich modli i prosi Boga o bogosawiestwa dla Izraela). Chciaem te umrze, aby mc by ju z Bogiem, lecz On mia dla mnie inny plan. Musiaem Bibli przeczyta jeszcze kilka razy, poniewa moja znajomo Sowa Boego nie bya wystarczajca do tego, by „broni mj Koci. Po drugim lub trzecim przeczytaniu Biblii stwierdziem, e dyskutujcy ze mn absolutnie nie maj racji, ale ja te tej racji nie mam. Prawda bya zarwno inna od tego, co mwili oni, jak rwnie inna od tego, czego naucza nas Koci katolicki. Z przeraeniem stwierdziem, e Koci ten nie ba si Boga i wyrzuci drugie przykazanie, ktre mwi „Nie czy sobie podobizny rzebionej czegokolwiek, co jest na niebie w grze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie i pod ziemi, nie bdziesz si im kania i nie bdziesz im suy, gdy Ja, Pan, Bg twj, jestem bogiem zazdrosnym, ktry karze win ojcw na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, ktrzy mnie nienawidz. A okazuje ask do tysicznego pokolenia tym, ktrzy mnie miuj i przestrzegaj moich przykaza" i rozdzieli X przykazanie tak, aby tylko pasoway liczby, bo musiao by 10, a nie 9 przykaza. Nie mogem pozosta w Kociele, ktry nie boi si Boga i zmienia jego przykazania. Miaem problem: kochaem Boga i miaem dla niego cze, ale od dziecistwa wpajano mi bardzo mocno, e naley modli si do Maryi i do innych witych. Jednak boja i mio do Boga zwyciyy i przestaem si do nich modli, a modliem si tylko do Ojca, Syna i Ducha witego. Teraz z umiechem wspominam swoj ostatni modlitw do Maryi. W skrcie brzmiao to mniej wicej tak: „Maryjo, przepraszam Ci, ale ju nie bd si wicej do Ciebie modli, bo Bg mwi w swoich przykazaniach, e mi tego robi nie wolno. W ten sposb „obskoczyem wszystkich witych, do ktrych si przedtem modliem i to bya moja ostatnia katolicka modlitwa. Patrzc na to teraz, miej si serdecznie, gdy widz, e zachowaem si jak dziecko, ale i cieszy mnie to, e tak postpiem, poniewa nasz Pan, Jezus Chrystus, powiedzia: „Zaprawd powiadam wam, ktokolwiek by nie przyj Krlestwa Boego jak dzieci, nie wejdzie do niego" (Mk 10,15). Jest to dla mnie swego rodzaju zapewnienie, e przyjem Go jak dziecko i e do Niego nale.

NIE moesz by w moim yciu pierwsza

Po moim nawrceniu do Boga zaczem szuka Kocioa,w ktrym by wierzono jak ja. Po przyjrzeniu si kilku Kocioom, ktre uwaay wiar w Boga Ojca, Syna i Ducha witego, jak rwnie to, e czowiek musi si na nowo narodzi za podstaw naszego zbawienia, wybraem Koci Zielonowitkowy. Przyjem chrzest wodny przez zanurzenie i pniej Jezus ochrzci mnie Duchem witym i wraz ze chrztem przemwiem nowymi jzykami. Gdy zostaem wiadomym chrzecijaninem, moja ona, pomimo, e bya katoliczk tylko z nazwy, zacza si buntowa. W dniu, w ktrym miaem przyj chrzest, postawia mi ultimatum: „Albo ja, albo ten Twj koci. Odpowiedziaem jej na to: „Krysiu, Ty wiesz, e Ci kocham, ale Skarbie, kocham rwnie Boga. Pomyl tylko ile lat moemy razem przey - 50, no moe 70, lecz potem jest mier i wieczno. I Ty mi kaesz wybiera pomidzy yciem z Tob i wiecznoci w piekle, lub wiecznoci z Jezusem w niebie. Mimo, e Ci kocham, nie moesz by w moim yciu pierwsza, ani ja nie chc by pierwszy w Twoim yciu. Pierwszestwo naley si Bogu, a ja dla Ciebie, jak i Ty dla mnie, musimy by na drugim miejscu, a nasze dzieci na trzecim. To zbyt wysoka stawka, abym postawi Ciebie w moim yciu na pierwszym miejscu. I z tym poszedem do zboru i przyjem chrzest. Nastpne dwa lata byy dla mnie latami prby. Kiedy wracaem w niedziel z naboestwa i przychodziem peen radoci, moja ona wciekaa si, przeklinaa i czsto garnki dosta- way niezwykej mocy i fruway w powietrzu. W tym okresie moim pocieszeniem byy sowa wypowiedziane przez naszego Pana Jezusa: „Kto miuje ojca albo matk bardziej ni mnie, nie jest mnie godzien; i kto miuje syna albo crk bardziej ni mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzya swego, a idzie za mn, nie jest mnie godzien" (Mt 10,37-38). Kiedy nieraz wieczorem leaem w ku z on i ja czytaem Bibli, a ona co innego, mwiem do mojej Krysi: „ZOBACZ, KOCIӣ NAUCZA TAK I TAK, A PATRZ CO MWI BIBLIA i dawaem jej do przeczytania jeden lub dwa wersety z Biblii a potem zabieraem Bibli i czytaem dalej. Nie miaem pojcia, e to Bg uywa mnie w ten sposb, aby moga zosta zbawiona moja ona. Bya to Boa metoda, eby j zainteresowa, gdy, jako osoba inteligentna, rozmylaa nad tymi wersetami i zainteresowao j t na tyle, e sama zacza czyta Bibli. Po okoo dwch latach oddaa swe ycie Jezusowi i przyja chrzest. Pniej zostaa ochrzczona Duchem witym i teraz razem suymy naszemu Bogu. Udzielamy si te w yciu naszego zboru w Adelajdzie, a jest to najwikszy zbr w Australii. Wczeniej, gdy miaem wicej czasu, naleaem do grupy zborowej, ktra zajmowaa si modlitw nad chorymi, jak rwnie nad tymi, ktrzy przez swe pomyki wpadli w rce szatana i jego demonw. Obecnie moja ona jest liderk grupy domowej, a ja, kiedy mi tylko czas na to pozwala (prowadz swj wasny biznes), pomagam jej w tym, jak rwnie modl si nad ludmi. Dzikuj Bogu i oddaj Mu chwa za to, e pomimo i byem Jego wrogiem i wyparem si Go w mojej modoci, On jednak dba o mnie i nadal prowadzi mnie, jak rwnie m on i dwch synw...

Bogdan Kossakowski