GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


 skrzyda
 skrzyda (deutsch)
 Wesley
 "postrach" caej szkoy
 pastwisko
 "przechodzimur"
 ksidz zachello
 Ukraina,Ukraina

wiadectwo
 

 

Zostaem wychowany w rodzinie tradycyjnie ewangelickiej, w ktrej jednak Sowo Boe i Jezus nie byy fundamentem. Dlatego te w moim domu rodzinnym nie wiedziano, co to jest pokj Boy lub mio Boa. Od najmodszych lat yem w atmosferze przesiknitej najgorszymi grzechami: zoci, nienawici, cudzostwem, paleniem tytoniu, a pniej i alkoholizmem.

Kiedy patrz wstecz na cae swoje ycie to mog powiedzie, e zaznaem przedsmaku pieka. Jako dwunastoletni chopiec miaem umys i serce cakowicie zniewolone przez diaba. Walki, bicie bez litoci kolegw, widok lejcej si krwi, pacz moich ofiar stanowiy tre mojego ycia. Cieszyo mnie, e uchodziem za postrach caej szkoy. Mj umys peen by wizji walk i zncania si nad dziesitkami a moe i setkami chopcw. Trudno w to uwierzy, ale to wszystko dostarczao mi wiele satysfakcji.
Kiedy skoczyem szko podstawow, te wizje zaczy si urzeczywistnia. Wspczucie, lito, mio byy mi zupenie obce. Swoje kroki kierowaem zawsze tam gdzie wiedziaem, i bd mia okazj do bjki. Czsto razem z kolegami napadalimy na przypadkowych ludzi. Rozkoszowaem si widokiem osb zranionych, okaleczonych lub nieprzytomnie upadajcych. Zaczem te trenowa boks i dziki temu miaem coraz wicej siy do bicia i coraz twardsze serce. Najbardziej upaja mnie widok lejcej si krwi. Po tych krwawych jatkach czsto upijaem si do nie-przytomnoci, a wtedy moje ofiary dokonyway na mnie odwetu. Kiedy przytomniaem, byem nieraz poraniony, we krwi. To mnie jednak nie zraao, lecz wprost przeciwnie - ze zdwojon energi i jak oszalay rzucaem si na nowo w wir optaczego ycia. Szczyciem si tym, e od mojego ciosu ludzie upadaj, s poranieni, trafiaj do szpitala. Jednake czasem pojawia si w mojej duszy strach, e pobity przeze mnie czowiek umrze.
Gdy tak staczaem si coraz niej, zaczem widzie beznadziejno i bezsens mojego ycia. Dane byo mi to dostrzega tylko wtedy, gdy po wielkim przepiciu zaczynaem odzyskiwa wiadomo i peen lku, niepokoju rozglda si dookoa, czy znowu nie le w rowie, na drodze lub cmentarzu - zbity, pocity, okaleczony. Lecz, niestety, nie miaem si, eby zmieni moje ycie i wyzwoli si z diabelskich kajdan. Na dodatek wiedziaem, e niszcz nie tylko siebie, ale rwnie ycie swoich bli-skich: rodzicw, potem ony, crki. Nieraz musieli przede mn ucieka, chronic si u krewnych lub ssiadw. Kiedy pijany wpadaem do domu, rzucaem si na nich, biem, przeklinaem, niszczyem wszystko, co wpado mi w rce.
Zaczynaem mie do takiego ycia. Wiedziaem, e jestem bardzo zym czowiekiem, a jednoczenie nie widziaem drogi wyjcia.
Nie zdawaem sobie wtedy jeszcze sprawy z tego, e jest Kto, kto bardzo mnie miuje i moe uczyni wspaniay cud. Boa ochrona i opatrzno ju wtedy w sposb bardzo wyrany otaczay mnie. Wierz w to, bo gdyby nie Boa wycignita do mnie rka, to zginbym marnie i nigdy nie poznabym Pana Jezusa jako Zbawiciela, ktry mnie uratowa. Kilkakrotnie uniknem mierci. Szatan bardzo chcia mnie zniszczy, gdy wiedzia, e ju wkrtce straci swego wiernego sug. Szepta, mwi wyranie do mego ucha: “Id, powie si!”. Dwukrotnie posuchaem tego gosu i dwukrotnie byem o krok od mierci, lecz zawsze co stawao na przeszkodzie.
Dzisiaj doskonale to rozumiem, co byo t przeszkod - Boa, chronica mnie wtedy do.

Pewnego razu na zabawie, kiedy byem ju mocno wstawiony, napado na mnie ze dwudziestu mczyzn. Zbili do nieprzytomnoci, poranili kastetami i wrzucili do rzeki, mylc, e jestem ju martwy. Lecz i wtedy Bg nie da mi zgin. Przeleaem w tej rzece do rana, ale nic mi si nie stao. Nie utopiem si, bo moja gowa znalaza si na kamieniu.
Takie ycie zaczynao mi coraz bardziej doskwiera. Podwiadomie pragnem zmiany i wyzwolenia. Nie wiedziaem, e jest ono tak blisko.
Niejednokrotnie rozwizanie tej sytuacji podsuwaa mi moja babcia. Jawi si ona w mojej pamici jako staruszka, ktra zawsze si modlia, czytaa wit Bibli i wszystkim mwia o Panu Jezusie. Nigdy nie chciaem jej sucha; gardziem tym, o czym mwia. Sowo « Jezus » nie mogo przej mi przez gardo. Ale wiem, e ona nigdy nie przestawaa modli si za mnie i za moich kuzynw. Jej modlitwy szy za nami i chroniy nas. Bg jest wierny i odpowiada na modlitwy, ktre do Niego zanosimy. Odpowiedzia rwnie na nieustanne i gorce modlitwy mojej babci.

Boa aska dosiga w pierwszej kolejnoci moich dwch kuzynw. Widziaem, jak ich ycie nagle ulego cakowitej zmianie. Stali si zupenie innymi ludmi. Dotychczas byli to moi najlepsi “kumple” do bjki i picia. Zauwayem, e teraz ich sposb mwienia, postpowania, stosunek do innych zacz nosi znamiona yczliwoci, dobroci, mioci i wspczucia. Wszystko to byo dla mnie jakie dziwne i niezrozumiae, a jednoczenie bardzo mnie zocio, gdy straciem najlepszych kompanw. Z niecierpliwoci czekaem na dzie, kiedy znw ujrz ich pijanych. Nie wierzyem, e wytrzymaj w abstynencji, dlatego e sam ju byem po nieudanych prbach uwolnienia si od alkoholu i wiedziaem, e rodki medyczne nie byy w stanie mi pomc. Miaem wszyty esperal; ona dodawaa mi do jedzenia specjalne tabletki, lecz nie przynosio to adnych pozytywnych rezultatw. Piem dalej i coraz wicej. Roso we mnie przekonanie, e alkoholik musi wci pi i nie ma dla niego ratunku.
Spodziewaem si, e ta teoria rycho sprawdzi si w yciu mych kuzynw. Czekaem na dzie, kiedy potwierdzi si to, e jeeli alkoholik ma przerw w piciu, potem musi j nadrobi. Mijay dni, tygodnie, miesice, a ich nic nie byo w stanie zachwia i zawrci z nowej drogi, po ktrej zaczli kroczy. Na dodatek zapowiedzieli, e wkrtce zajm si mn. Moj reakcj na to by bunt, zo i krzyk, e jakim niby to prawem chc wtrca si do mnie i do mojego ycia. Mimo to gboko w sercu zazdrociem im, e nie musz ju pi, e s wolni i wiod zupenie inne ycie.
Mj bunt i sprzeciw nie przeszkodziy jednak Bogu w realizacji Jego planu dotyczcego mojego ycia. Bardzo bliski by dzie mojego spotkania z Panem Jezusem.
Po jakim czasie kuzyni zaczli zaprasza mnie na ewangelizacje organizowane z myl o alkoholikach. Bardzo niechtnie i po wielu wewntrznych bojach godziem si na udzia w tych spotkaniach, gdy czuem si tam bardzo le. Na jednej takiej ewangelizacji, ktra miaa miejsce w Wapienicy, moje serce zostao bardzo poruszone. Nagle spady uski z mych oczu i zapragnem odda ycie na sub Bogu. Nim to uczyniem, musiaem stoczy cik walk, gdy fizycznie wprost czuem, jak jaka niewidzialna sia trzyma mnie w miejscu, cignie za rami do tyu, nie pozwala wsta. Syszaem gos mwicy mi: “to nie dla ciebie” i drugi agodny, zachcajcy gos: “chod, pjd do Jezusa”. piewano wtedy pie: Pjd do Jezusa, dzi jeszcze czas, usysz gos Jego, nie bd jak gaz - brzmiay ostatnie akordy, a ja wci nie mogem wsta. Byem zrozpaczony, bo chciaem to uczyni i nie mogem. Jednoczenie zdaem sobie spraw, e zrobi to teraz albo nigdy, bo pniej nie bd ju mia takiej okazji. Gdy uwiadomiem sobie, e pie dobiega koca i ewangelista za moment rozpocznie modlitw a mnie zabraknie pomidzy tymi, ktrzy odpowiedzieli na wezwanie przyjcia Jezusa do ich ycia jako jedynego Pana i Wadcy, wtedy z determinacj wyraziem pragnienie swego serca i powiedziaem: Jezu, ja chc.
W tym momencie zostaem jakby wyrzucony z krzesa i zaczem biec przez ca sal do pokoju, w ktrym czeka ewangelista. Nie jestem w stanie w peni opisa tego, co tam si ze mn dziao. Wiem tylko, e kanie i pacz wstrzsay caym moim ciaem, a strumienie ez lay si na podog. Woaem do Boga, eby mi wszystko wybaczy, wyznawaem Mu swoje okropne grzechy. Nie wiem, jak dugo to trwao, lecz kiedy wstaem z kolan, byem ju innym, nowym czowiekiem.
Bg zupenie odmieni moje serce, ktre ju nie byo kamienne, lecz zaczo odczuwa wszechogarniajc mio Bo. Poczuem si lekki jak pirko; ciary grzechw opady, chciao mi si krzycze z radoci. Wiedziaem, e Jezus mnie przyj, e nie jestem ju sug diaba, ale staem si dzieckiem Boym, nowym stworzeniem, ktrego serce zostao obmyte wit krwi Jezusa. Miaem wiadomo, e znajduj si w Jego ramionach, otrzymaem pewno zbawienia oraz wyranie odczuem, e zostaa mi darowana wolno od alkoholu. Pobiegem jak na skrzydach do ony, ktra ju wczeniej oddaa swoje serce Panu Jezusowi, chwyciem j w ramiona, uniosem do gry i krzyczaem, e PAN JEZUS mnie zbawi. Ogarna nas wielka rado i po raz pierwszy w yciu pakaem ze szczcia. Pan Jezus odnowi moje maestwo, ktre byo niemal rozbite i o krok od rozwodu. Na nowo poczy nas swoj mioci.

Alkohol doprowadzi mnie do cikiej, nieuleczalnej choroby, jak jest marsko wtroby. Lekarze byli bezradni i przepowiadali mi rych mier. Lecz Chrystus dotkn mego schorowanego ciaa i przywrci mi zdrowie.
Bezporednio po moim nawrceniu paliem jeszcze papierosy i nie widziaem w tym nic zego. Jednake Duch Boy pracowa nade mn i pokaza mi, e bdzie to przeszkod dla mnie w chodzeniu z Bogiem. Bg przemwi do mnie przez sen. Zobaczyem tam ludzi, po ktrych przyszed Jezus, aby zabra ich do Swojego Krlestwa. Szukaem w tym tumie siebie, lecz przeraony stwierdziem, e mnie tam nie ma! Kiedy si obudziem, a do witu woaem do PANA, aby uwolni mnie od papierosw. Rano odczuem, e PAN da mi wolno.
Byem rwnie lekomanem; przez sze lat zaywaem rodki uspokajajce. Nie wyobraaem sobie ycia bez nich. Zostaem pobudzony przez DUCHA WITEGO, aby to rwnie odda PANU. Czsto modliem si w nocy, proszc o uwolnienie. Bg mnie wysucha i pewnej nocy u-syszaem gos: Ju nie musisz zaywa tabletek. Odczuem wielk rado, lecz kiedy nasta ranek, zastanawiaem si, jak mj organizm zniesie nage odstawienie farmaceutykw. Jednak czuem si tak, jakbym nigdy ich nie zaywa. PAN dawa mi coraz wiksz rado i dziki temu mogem si do Niego przyblia i coraz lepiej Go poznawa.
O tym, w jaki sposb Pan Jezus zmieni moje ycie, staram si przede wszystkim mwi tym, ktrzy podobnie jak ja, zostali przez szatana uwikani w sida alkoholu, cudzostwa, narkomanii. Bardzo miuj tych ludzi i mwi im, e uwolnienie jest tylko w Chrystusie. Moim celem stao si niesienie im pomocy. Wielu skorzystao ju z Boej aski i w tej chwili ciesz si wolnoci.

Postanowiem cae moje ycie podporzdkowa memu PANU i suy Mu caym sercem za to, co dla mnie uczyni. Jestem rwnie wiadomy tego, e nigdy nie bd w stanie odda BOGU takiej chway jak powinienem, ani te wyrazi w peni wdzicznoci, ktr odczuwam w swoim sercu...

Gustaw Mynek