GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


 uwielbienie
 wiara + AUDIO
faryzeizm
 faryzeusz
 ojciec wity
 papa
 Maria i inni
 dobra nowina
 krzy niezgody
 wybrali mi religi
 Polsko, ojczyzno...
 zeszoroczne rzyczenia
 rymowanki
 kielich
 Unia

 

 

Wiara
 

Jak wiar mieli nasi ojcowie?


wersja audio

Wiksza cz naszych rodakw chlubi si wiar ojcw. Gotowi s nawet ycie swe za ow wiar pooy. Ale jak wiele jest Polakw ktrzy mao albo wcale nic nie wiedz, jak naprawd wiar posiadali przodkowie. Mwic o "wierze ojcw", trza si zastanowi, o ktrych ojcach wierze si myli?
Ojcowie nasi, Sowianie, czcili wiele bstw, lecz najwikszej czci od ojcw naszych doznawa boek wiatowid, ktrego witynia znajdowaa si w Arkonie. w boek mia gow z czterema twarzami co dowodzi, i ojcowie wierzyli, e jest wszystkowidzcym. ycie naszych ojcw Sowian byo takie, e gdy kmiotek szed w pole z soch ora, to chat sw zostawia otwart. Kad na st chleb z sol aeby przechodzcy tamtdy pielgrzym mg wej, odpocz, posili si i pj w drog dalej. Wtenczas ojcowie nie wiedzieli nic o tak zwanej "prawdziwej wierze rzymskiej", jednak nie obawiali si pozostawi domu otwartego bo wiedzieli i byli przekonani, e tam nikt dla rabunku nie wejdzie. Zostaw dzi Bracie Rodaku twj dom nie zamknity gdy idziesz do pracy albo na rynek a zobaczysz, czy twj ssiad posiadajcy "prawdziw wiar rzymsk"
zostawi go w spokoju. Nasi ojcowie Sowianie nie byli rzymsko katolikami, nie posiadali tej religii rzymskiej jak si dzi niejeden Polak chlubi, za to mieli wicej cnt anieli niejeden katolik chlubicy si prawdziw rzymsk wiar. Taka bya pierwsza wiara ojcw naszych.
Kiedy po wiecie zacza si szerzy nauka Chrystusa Pana o zbawieniu ludzkoci z aski Boej przez zasugi Syna Boego na drzewie krzya, to nauka ta dotara po czci i do ojcw naszych. Kroniki podaj, e na zaraniu chrzecijastwa, nauk Boskiego Mistrza z Nazaretu gosili Sowianom w. apostoowie Andrzej i Pawe. Z Dziejw Apostolskich dowiadujemy si, e aposto Pawe opowiada Ewangeli w krajach macedoskich, a bdc w Macedonii, prawdopodobnie odwiedzi i Sowian, przynoszc im nauk o prawdziwym Bogu. Jednak dopiero Cyryl i Metody sprowadzeni przez ksicia Rastyca na Morawy ok. 830 r. zaczli na szersz skal rozpowszechnia nauk chrzecijask nie tylko pomidzy Morawianami, ale te i Polakami. W owym to czasie, wiele ojcw przyjo nauk Chrystusa Pana, jak opowiadali ci dwaj misjonarze. Tam gdzie t nauk przyjto, stawiano skromne domy modlitwy w ktrych naboestwa odprawiane byy w jzyku ludu, bez adnych ceremonii. Skadao si ono przewanie ze piewania, wsplnych pieni, czytania witej Ewangelii i kazania. Komunii udzielano wszystkim wierzcym pod dwiema postaciami, to jest chleba i wina, jak to ustanowi i nakaza czyni sam Chrystus Pan. Wszyscy duchowni byli ludmi onatymi, na wzr apostow i innych pierwotnych, chrzecijaskich duchownych. Ludu nie wyzyskiwano pod rnymi pozorami jak to robi dzi wikszo katolickich ksiy. Ludowi goszono, e zbawienie otrzymuje si za darmo z aski Boej, dziki zasugom Pana Jezusa na drzewie krzya i Jego mierci a nie za pomoc kupnych ceremonii lub swych wasnych, tak zwanych "dobrych uczynkw". Ludzi uczono y cnotliwie i po Boemu, a takiego cnotliwego ycia przykadem - byli wszyscy duchowni. Przy domach modlitwy nie urzdzano adnych pijackich zabaw, lecz zachcano wszystkich chrzecijan do ycia icie chrzecijaskiego. W tym to czasie ojcowie nasi przyjwszy nauk Chrystusa Pana goszon im przez Bogu oddanych mw, wierzyli oni w Boga jako Ojca penego ask i miosierdzia, ktry chtnie przebacza grzesznikowi jeli tylko grzesznik do Niego z wiar przychodzi. Uznawszy Boga za Ojca Niebiaskiego do ktrego Chrystus kaza si modli "Ojcze nasz..", nie wierzyli oni aby ten askawy ich Ojciec niebieski kocielnymi ceremoniami handlowa i za pacenie takowych, grzechy im odpuszcza. Wierzyli natomiast w Boga jako w Ojca, do ktrego przez krew Chrystusa jako Baranka Boego mieli wszyscy bez wyjtku jednakowy przystp. Taka bya wiara ojcw naszych, a bya to prawdziwa chrzecijaska wiara jakiej Polacy dzisiaj nie uwiadczaj.
Jednak niemieckie duchowiestwo, ktre wwczas podlegao Rzymowi, widzc, e tam gdzie Cyryl i Metody gosili Ewangeli, naboestwa odprawiane byy w jzyku ludowym a nie po acinie, oskaryli tych dwch sowiaskich apostow o herezje. Metodego kilka miesicy trzymano w wiezieniu. Historia podaje, ze w tym to czasie Ewangelia dotara nad Odr i Wis.
Kiedy Mieszko I enic si z czesk Dobrawk przyj chrzecijastwo, nie uczyni tego z pobudek duchowo-moralnych lecz czysto politycznych. Przyjwszy chrzecijastwo rzymskie, zmusi cay nard do przyjcia tego. Nie byo to ju to chrzecijastwo o jakim opowiadali Cyryl i Metody, gdy po mierci Rastyca (ktry owych sowiaskich apostow sprowadzi), jego nastpca - witopek, zacz przechyla si na stron niemiecko-rzymskiego duchowiestwa. Po przyjciu chrztu przez Mieszka I, do Polski sprowadzono niemiecko-rzymskich duchownych i pierwszym polskim biskupem ustanowiono Niemca, nazwiskiem Jordan. Sowianie przyuczeni do religii prawdziwie chrzecijaskiej, agodnej, nieatwo ulegali nauce obcej. Bolesaw I, czyli Chrobry, syn Mieszka I, aby swoim poddanym lepiej zaszczepi wiar rzymsk, kaza ostro kara wszelkie przekroczenia przepisw kocielnych. Np. za jedzenie misa w pitek kaza przestpcom wybija zby. Z tego to powodu nard by bardzo niezadowolony z narzuconej mu nowej religii, ktra mu nic nie dawaa oprcz utrapie i postw, dlatego przy kadej sposobnoci podnosi bunt przeciw wadzy wieckiej jak i duchownej. Wreszcie, po mierci Mieszka II nastpio pospolite ruszenie narodu. Ksiy wygnano, rzymskie witynie zburzono. Narzucona przemoc narodowi rzymska religia nic mu dobrego nie przyniosa, dlatego takow gwatem odrzucono.
Szlachta, ktra wraz z wczesnym duchowiestwem trzymaa nad ludem wadz, widzc zbliajcy si kres panowania swego, powoaa na tron Kazimierza, ktry wraz z matk Ryks (Niemk), znajdowa si w Niemczech. Ten otrzymawszy od cesarza Niemieckiego Henryka III pomoc, na cele rycerstwa niemieckiego wkroczy do Polski i si ora zmusi polski nard do poddania si nowej wierze, wraz z znienawidzonym rzymsko-niemieckim duchowiestwem. Takim to sposobem ojcowie nasi otrzymali III wiar, wiar rzymsko-niemieck, ktr si tak wielu naszych rodakw chlubi, nie znajc swej wasnej historii. Niemcy si ora zaszczepili Polakom wiar rzymsk, ale sami pniej takow odrzucili, kiedy poznali si na kuglarstwie rzymskiego kleru. Gdy w Europie na pocztku XVI wieku zaczli powstawa wstydliwi i bogobojni mowie, zaczli oni wskazywa na zepsucie wczesnego rzymskiego duchowiestwa, nawoywali do powrotu do pierwotnej prostoty ewangelicznej. Nauki tych witobliwych mw przedostay si te do ojczyzny naszej i kiedy zaczto wgbia si w ksigi Pisma witego, w Polsce podniosa si owiata a w caym kraju dobrobyt. W owym czasie zaczto w Polsce wiele pisa, przez co rozwina si literatura polska a z ni wolno sumienia. Rzymskiej organizacji pocz grozi upadek, gdy lud garn si do czystej nauki Chrystusa Pana i apostow. Spostrzegszy to przebiegy Hozjusz, wczesny biskup warmiski, sprowadzi do Polski jezuitw. Jezuici przybywszy do Polski, pomau owadnli krlem, potem wychowywaniem modziey a w kocu caym narodem. Literatura, wolno sumienia, jedno po drugim zaczy upada, a w kocu nastpi upadek ycia politycznego i niewola. Nasz historyk Walerian Krasiski, w swym dziele pt. "Reformacja w Polsce", stawia Polski nard za przykad innym narodom, konkludujc: "Tam gdzie nard przyjmuje Ewangeli i yje wedug niej, tam panuje owiata, wolno sumienia i dobrobyt. Za nard ktry gardzi Ewangeli albo j odrzuca, taki nard zaczyna upada i staje si narodem ciemnym, zacofanym, narodem niewolniczym". To wanie co nasz Krasiski powiedzia, niechybnie si zicio. Jezuici ze sw obudn nauk doprowadzili tak nard jak i kraj do upadku i ruiny. Nie zaleao im na dobru narodu, lecz by panowa nad nim. Szo im o ich pych i trzymanie ludu w najwikszej ndzy i ciemnocie. Ktrych wic ojcw wiar uznajesz i zachowujesz Bracie Rodaku? Pamitaj, zbawienie jest w Chrystusie Jezusie, ktry za grzechy ludzkie zmar na drzewie krzya, a nie w twoich zasugach lub kupczych ceremoniach. Boga ofiarami i ceremoniami przekupi nie mona. Bogu, stwrcy nieba i ziemi, wieczki zapala nie musisz, bo on tobie i mnie wieci swym wspaniaym wiatem.
Zaufaj Jemu jako Zbawcy swemu, ktry umar za ciebie na krzyu i yj ku chwale Jego witego imienia. On Ci miuje, bo za Ciebie zmar. Zna Ci po imieniu i chce Ciebie zbawi. Zwr si do niego jeszcze dzi, bo jutro moe by za pno /Hbr 3,15). Nie potrzebujesz Go szuka, gdy jest przy tobie. Widzi Twe serce i zna twoje myli, jednak chce, by wyzna Jemu swoje grzechy, by mg ci przebaczy. Krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszystkich grzechw /1Jana 1,7). Chcesz wicej dowiedzie si o mioci Boej do ludzi i o prawdziwej nauce jak gosi Syn Boy i Jego apostoowie? Poszukaj Kocioa Chrystusowego w ktrym Sowo Boe goszone jest bez adnych dodatkw.