GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


 protestanci
 schody do piekła
 vineyard
 kronika katolicka + AUDIO
 gwardzista
 kobieta i bestia
 dwa babilony
 dwa babilony - książka
 antychryst
 świnie w salonie
 ekumenia(1)
 ekumenia(2)
 skandale
Gwardzista
 

Bernhard Dura
b.dura@freesurf.ch

 

GWARDZISTA

Tytu oryginau:
Von Gardisten zum Christen

Projekt okadki:
- reprodukcja obrazu Bazyliki w. Piotra w Rzymie
w odniesieniu do tekstu z Ewangelii Mateusza 7,13-14

Cytaty pochodz z Biblii Tysiclecia, wydanie IV;
Wydawnictwo Pallotinum, Pozna 1996

od polskiego wydawcy

Ksieczka, ktr trzymasz w rku, zawiera histori pewnego mczyzny. Zostaa napisana po to, aby da wiadectwo faktom, ktre rzeczywicie miay miejsce. Tak naley j odbiera i z takim nastawieniem czyta. Czowiek, ktry podzieli si swoimi dowiadczeniami i odkryciami, nie zamierza nikogo atakowa ani dyskredytowa, jak rwnie udowadnia swoich racji. Autor tej ksieczki, niegdy gwardzista papieski, dzisiaj - radosny chrzecijanin przedstawia sposb, w jaki pozna ywego, penego mioci Jezusa Chrystusa. To spotkanie zmienio jego ycie.

Dowiadczenie, ktre byo udziaem tego eksgwardzisty moe by rwnie Twoim - Drogi Czytelniku.

Zachcamy Ci do otwartego, bez uprzedze przeczytania tej pozycji. Jeeli pewne sformuowania wydaj si przeczy Twoim przekonaniom, to nie obraaj si na nikogo i nie wyrzucaj ksieczki. Popro Boga, aby pomg Ci zrozumie.

yczc owocnej lektury
Wydawcy


Drodzy Czytelnicy !

Nazywam si Bernhard Dura. Powodem dla ktrego zwracam si do Was w tak bezporedni sposb, jest osoba Jezusa Chrystusa i mio, jak Bg ywi do kadego z nas. Jestem szczliwy, e mogem w moim yciu dowiadczy Jego mioci. Pragn wam o tym opowiedzie, dedykujc jednoczenie fragment Boego Sowa zaczerpnity z Ksigi Powtrzonego Prawa 4,29:

Wtedy bdziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, jeeli bdziecie do Niego dyli z caego serca i z caej duszy;

i z Ewangelii Jana 5,24:

Zaprawd, zaprawd, powiadam wam: Kto sucha sowa mego i wierzy w Tego, ktry Mnie posa, ma ycie wieczne i nie idzie na sd, lecz ze mierci przeszed do ycia.

Urodziem si 30 lipca 1955 r. w Visp w kantonie Wallis w Szwajcarii. Byem najmodszy z siedmiorga rodzestwa. Wszyscy wychowani bylimy w surowym, katolickim rygorze. Rodzice wymagali od nas cakowitego i bezwzgldnego posuszestwa. Wpyno to w duej mierze na mj stosunek do Boga, ktrego wyobraaem sobie jako zimnego, nieczuego wadc i surowego sdziego. Kim takim nie byem zainteresowany; nie mielimy ze sob nic wsplnego.

Pierwszego przeycia zwizanego z osob Boga dowiadczyem majc 18 lat. Uwaaem si wtedy za doskonaego kierowc. Pewnego dnia podrowaem z cioci autem. Samochd prowadziem do brawurowo. Ciocia, gorliwa katoliczka poprosia mnie, bymy odmwili modlitw Ojcze nasz. Zgodziem si, lecz w gbi duszy pomylaem: ">>Ojcze nasz<< nic ci nie pomoe, ciotuniu, bo tutaj wane s moje umiejtnoci i sprawno". Gdy po chwili ostro wszedem w zakrt, wyprzedzajca nas ciarwka otara si o przednie drzwi naszego samochodu, urywajc klamk.

Poczuem si nagle tak, jakby Bg pogrozi mi palcem, mwic: "Widzisz, lepiej nie drwij sobie ze mnie".

Wydarzenie to bardzo mnie poruszyo. Zaczem obawia si wielkoci Boga, bo troch w ni uwierzyem. Postanowiem wic zaangaowa si w dziaalno religijn Kocioa. Niejednokrotnie rzeda mi mina, kiedy suchaem kaza o ywotach wielkich witych katolickich, ktrzy ponieli w swoim yciu tak wiele ofiar i wyrzecze. Chcc upodobni si do nich cho troch, zaczem odmawia sobie wszelkich przyjemnoci i rezygnowa ze wszystkiego, co sprawiao mi rado. Byem przekonany, e dziki temu zdobd potn si duchow i stan si tak wielki jak oni. Gdy usyszaem o istnieniu szwajcarskiej gwardii papieskiej, zaczem usilnie ubiega si o przyjcie do niej. Byem przekonany, e jest to najlepsza droga, aby zbliy si do Stwrcy. "W ten sposb bd przecie suy Kocioowi, zwaszcza papieowi; nie mona ju by bliej Boga" - mylaem.

Po dugich staraniach we wrzeniu 1979 r. przybyem do Rzymu jako gwardzista papieski.

Jednak po pewnym czasie suby zauwayem, e nie wszystkie moje oczekiwania sprawdziy si. Mylaem, e w tym "witym miecie" odnajd mio, jedno i rado. Przypuszczaem, e gwardzici szwajcarscy s wiadomi tego, i su nastpcy Chrystusa.

Jake si rozczarowaem. Byo mi niezmiernie przykro, kiedy odkryem, e wszystko co dobre i sprawiedliwe, jest tutaj gr pozorw - teatrem, perfidn sztuk, a zza kulis wyziera zazdro, niezadowolenie, krytykanctwo, nienawi. Stao si wtedy dla mnie jasne, e gwardia szwajcarska to tylko czcza tradycja. "Przecie dla zapewnienia bezpieczestwa papieowi mona by zastosowa o wiele tasze rodki" - gorczkowaem si. Ogromne sumy pienidzy pochodzce z ofiar wiernych mogyby by przeznaczone, z duo lepszym skutkiem, na wsparcie dla potrzebujcych. Nasuwao si tutaj pytanie natury zasadniczej: Gdzie jest ta mio bliniego, o ktrej si tyle mwi? Wielu ludzi przecie cierpi gd i ndz, a tu tyle pienidzy marnotrawionych jest po to, aby zaspokaja czyje snobistyczne zachcianki - bo jak inaczej mona nazwa, na przykad, stanie na warcie, podczas ktrej etykieta nakazuje stercze dwie do czterech godzin bez najmniejszego drgnienia. Co to za ofiara, ktra nikomu nic dobrego nie przynosi?

Zaczem powoli kojarzy ze sob coraz to inne fakty. Na przykad, gdy papie przechodzi obok nas, musielimy pada na kolana i pozdrawia go z unieniem sowami: Ojcze wity. Przecie tymi sowami Jezus w modlitwie arcykapaskiej zwraca si do samego Boga i tylko do Niego /J 17,11/ ! Czyby papie uzurpowa sobie prawo do odbierania czci nalenej jedynie Bogu? Jeeli Jezus w Ewangelii Mateusza /23,8-10/ mwi, by nie nazywa nikogo mistrzem lub ojcem (bo jest tylko jeden prawdziwy), to wrcz blunierstwem jest zwracanie si do zwykego czowieka tak jak do Ojca Niebiaskiego. Co roku te - 6 maja, kady gwardzista musi zoy przysig na Boga i Jego witych, e dochowa wiernoci papieowi. Tymczasem Boe Sowo zakazuje skadania jakichkolwiek przysig /Mt 5,33-37/.

Papie nazywa siebie zastpc Chrystusa na ziemi. To prawda, e Jezus przybywajc z apostoami, by dla nich Pocieszycielem. Lecz tym, ktry mia zaj Jego miejsce, nie by ani Piotr, ani jego nastpca, ale Duch wity, ktry jest tym prawdziwym Pocieszycielem, zesanym przez Boga w miejsce Chrystusa. Mwi o tym Ewangelia Jana /14,16-17,26/. Odkryem rwnie ewidentn nieciso w nauczaniu Kocioa rzymskokatolickiego na temat tego, e Jezus zbudowa swj Koci na Piotrze i jego nastpcach.

To prawda, e Jezus nada Szymonowi imi Piotr (gr. petros), co oznacza - kamyk, kamyczek. Jest to okrelenie diametralnie rne od sowa petra, ktre oznacza ska. Jak wiemy, na podstawie lektury licznych fragmentw Nowego Testamentu, jedynie Jezus by okrelany tym mianem i sam tak si okrela /1 Kor 10,4; Ef 2,19-20/.

Wynika std jasno, e Koci moe by budowany wycznie na Nim. Rol, jak w tej duchowej budowli odgrywa kamyk (petros), doskonale ujmuje w swym Pierwszym Licie Piotr /1 P 2,5-6/, mwic o wierzcych jak o kamieniach, a wskazujc na Chrystusa jako ska. Ponadto tzw. "wadza kluczy" - zwizywanie i rozwizywanie - wedug Biblii dana jest kademu wierzcemu, a nie tylko Piotrowi. Naucza tak Ewangelia Mateusza /18,18/.

Dzie w dzie czyniem coraz wicej takich spostrzee i dochodziem do coraz to nowych wnioskw. W kocu zrozumiaem, e w moim przypadku dalsza suba w gwardii papieskiej po prostu nie ma sensu i po roku opuciem Watykan. Gdy znalazem si na powrt w Szwajcarii, poczuem si tak, jakbym powrci z niewoli.

Wkrtce potem poznaem wspania dziewczyn. Mielimy, jak si okazao, duo wsplnych zainteresowa. Jednak najwaniejszym byo dla mnie to, e i ona - podobnie jak ja - szukaa drogi do Boga. Dlatego te rozumielimy si dobrze.

W czerwcu 1982 roku Sylwia zaprosia mnie na ewangelizacj do Brna. Mimo i nie bardzo wiedziaem, co tam bdzie, po krtkim wahaniu zdecydowaem si pojecha.

Kiedy mwca rozpocz swoje kazanie, zmorzy mnie sen. Obudziem si rwnie nagle, jak zasnem. Usyszaem bardzo ponure - w moim odczuciu - brzmice sowa, ktre zmusiy mnie jednak do intensywnego mylenia. Powoli zasychao mi w gardle, a ewangelista kontynuowa: "Chrzest czy bierzmowanie nie czyni nikogo chrzecijaninem. Aby si nim sta, potrzebna jest osobista decyzja pjcia za Jezusem Chrystusem /J 1,10 i 12; 3,16/.

Kady z nas musi wic wiadomie zwrci si do Jezusa, w pokorze i ufnoci wyzna Jemu swoje grzechy i uwierzy, e dziki Jego drogocennej krwi wszystkie nieprawoci zostan mu przebaczone, a on sam oczyszczony. Musimy wyrazi gotowo, e chcemy aby Chrystus rozporzdza naszym yciem, by naszym Panem i Krlem, i przyj Go przez wiar. Jedynie ten, kto uczyni ten krok, moe nazywa si dzieckiem Boym, prawdziwym chrzecijaninem. Jedynie taki czowiek ma przystp do Boga i posiada ycie wieczne /1J 5,11-13/. Jeeli tego nie uczynie, wiedz, e jeste chrzecijaninem tylko z nazwy i nie masz spoecznoci z Najwyszym".

Jeeli chodzi o mnie, wiedziaem, e nie powziem jeszcze takiej decyzji. Zawsze uwaaem si za dobrego chrzecijanina; teraz jednak poczuem si mniej pewnie. Tak naprawd nie znaem Biblii, nigdy nie syszaem o nowym narodzeniu czy pewnoci zbawienia. W katechizmie stao jak w: "Zbawienia nigdy nie moecie by pewni". Wic jak to jest naprawd..?

Gdy ewangelista zacz nawoywa do opamitania i nawrcenia, i gdy zaprosi wszystkich, ktrzy podjli tak decyzj na spotkanie w osobnej sali, stao si dla mnie jasne, e musz tam pj i odda swoje ycie Jezusowi. Niecierpliwie wyczekiwaem koca naboestwa. Chciaem powiedzie Sylwii, e pragn uczyni Jezusa swym Panem i Zbawicielem. Gdy oznajmiem jej to uroczycie, bya szczliwa. "Tak bardzo modliam si za ciebie - powiedziaa - jak dobrze, e tu przyjechae. Pjd z tob".

Gdy oddaem swoje ycie Jezusowi i wyznaem Mu wszystkie moje grzechy, odczuem wielk ulg. Staem si wolny! Wolny od strachu przed kar, od lku przed zemst surowego sdziego. Jeeli dawniej podczas spowiedzi ukrywaem pewne przewinienia z powodu wstydu, obaw czy dumy, to teraz mogem cakowicie otworzy moje serce przed Zbawicielem i wyzna Mu wszystko, gdy wiedziaem, e zna mnie na wskro. Czuem si przy Nim bezpieczny i nie miaem si czego ba, gdy dziki wierze zrozumiaem, e Jezus wzi ca moj win na siebie, jak mwi o tym autor Listu do Hebrajczykw /10,17/.

Skoro tak jest, to logicznie rozumujc, koncepcja istnienia czyca traci racj bytu, poniewa ycia wiecznego nie zdobywa si cierpieniem, choby i najwikszym. Zostaje nam ono darowane dziki Chrystusowi, ktry do wycierpia za grzechy caego wiata. Jeeli kto mwi, e to nie wystarcza, e trzeba, by niektrzy pocierpieli jeszcze w czycu, ten czyni ofiar Chrystusa niewystarczajc. Tym samym odbiera Jezusowi cz chway i zadaje kam Bogu, ktry - wedug tej karkoomnej teorii - da z siebie za mao.

Tak samo ">>msze<< za zmarych" nic tu nie pomog /k 16,26/. Aposto Piotr w swym Pierwszym Licie /1,18-19/ wyranie stwierdza, e nie moemy kupi sobie ycia wiecznego. Jestemy uratowani jedynie z aski przez wiar w zastpcz mier Jezusa, ktry ponis j, by zapaci za nasze winy /Hbr 9, 27-28; Ef 2, 8-9; Iz 1,18/.

Wiedziaem, e gdy zaprosiem Jezusa do mojego ycia, On przynis ze sob oczyszczenie, wybieli moje serce jak nieg. Da mi nowe ycie, bym mg je powici dla Niego. W ten sposb narodziem si na nowo, podobnie jak Sylwia. Pismo wite mwi o takim wanie dowiadczeniu /J 3,3-5; 2 Kor 5,17; 1J 1,7/. Wracalimy do domu szczliwi. Szczliwi dlatego, e stalimy si nowymi ludmi, e przeszlimy ze mierci do ycia, e stare ycie zostao za nami. Czulimy si uratowani i zaleao nam na tym, by ratowa jak najwicej naszych przyjaci i znajomych. Opowiadalimy im o naszym przeyciu i chcielimy ich wszystkich nakoni do nawrcenia. Mwilimy im, e chrzest, bierzmowanie czy komunia nie wystarcz aby zosta chrzecijaninem, e kady musi sam zdecydowa, by bezkompromisowo i za Jezusem. Gdy tak uczyni, nawie relacj z ywym Bogiem i bdzie wiadomy tego, e grzech jest dla Niego obrzydliwoci. Przede wszystkim chrzecijanie musz brzydzi si grzechem i postpowa zgodnie z Boymi oczekiwaniami. Sw wol objawi On nam w Biblii. Z niej dowiadujemy si, jacy mamy by /J 8,51; 12,48/. Dlatego Jego Sowo winno nam zawsze towarzyszy.

Po nawrceniu Sylwia i ja rozumielimy si coraz lepiej. Zdecydowalimy si pobra - nie byo adnej przeszkody. Mimo i bya protestantk, ze wzgldu na mnie lub wzilimy w parafii rzymskokatolickiej. Miao to miejsce we wrzeniu 1982 roku. Sylwia powiedziaa mi wtedy, e gdybym si nie nawrci, zakoczyaby nasz znajomo. Pomimo e mnie kochaa, nie wyszaby za kogo, kto nie jest oddany Jezusowi caym sercem. Doceniem wtedy jej szczere oddanie, posuszestwo i zaufanie, jakie ywia do Chrystusa. Byo to dla mnie wielkim wiadectwem wiary. Biblia jednoznacznie ostrzega przed polubieniem osoby niewierzcej /2 Kor 6,14-16/. Tym bardziej byem Bogu wdziczny za ask, ktr mi okaza. Mogem teraz polubi wspania kobiet. C moe by bardziej fascynujcego i wspanialszego ni i drog ycia razem, majc Jezusa za przyjaciela, ratownika i pocieszyciela, do ktrego w kadej chwili mona si zwrci?

W kwietniu 1984 roku Bg sprawi, e urodzi nam si zdrowy i pogodny chopczyk Thomas. Chcielimy zapewni mu dobre, chrzecijaskie wychowanie. ona, przegldajc katalog wydawniczy, postanowia zamwi ksik P.H. Uhlmanna pt. "Nauki Kocioa rzymsko katolickiego w wietle Biblii", aby lepiej pozna nauk Kocioa.

Uznalimy bowiem, e jedynie Biblia moe by ostatecznym autorytetem dla chrzecijanina. Musi to uzna kady, kto chce szczerze kroczy za Jezusem. Ksika bardzo nam pomoga. Prezentowaa pewne aspekty nauczania Kocioa w wietle prawd biblijnych. Zawieraa te rozdziay powicone genezie kultu Marii, instytucji papiestwa itp. Bardzo zainteresowao nas stanowisko, jakie w stosunku do tych problemw zajmowali pierwsi chrzecijanie. Wzbudzio to w nas pragnienie poznania prawdy. Porwnywalimy nauki Kocioa z tym, czego uczy Biblia. Czynilimy to z pasj i w wielkiej szczeroci. Prosilimy Ducha witego, aby objawi nam prawd i wol Bo w stosunku do nas. Tak te zaczlimy dochodzi do pewnych zaskakujcych wnioskw. Ja, na przykad, miaem gboko zakorzeniony zwyczaj odmawiania modlitw do Marii - matki Jezusa i witych katolickich, bo tak mnie nauczono. Biblia jednak pokazaa mi, e Maria nie jest w stanie wstawi si za nami u Jezusa. Chrystus natomiast pragnie, bymy sami przychodzili wprost do Niego i tylko od Niego oczekiwali pomocy /Mt 11,28/. Jest On jedynym porednikiem midzy Bogiem a ludmi /1 Tm 2,5; Dz 4,12; 10,43/. Biblia w adnym miejscu nie naucza, e mamy szuka jakiego innego porednika albo ordownika. Wrcz przeciwnie - w Ksidze Jeremiasza /17,5/ Bg mwi: Przeklty m, ktry pokada nadziej w czowieku i ktry w ciele upatruje sw si, a od Pana odwraca swe serce.

Do dugo nie wiedziaem, jak si ustosunkowa do objawie Maryjnych w Lourdes i Fatimie. Dlaczego w imi Marii dokonywao si tam tyle cudw i uzdrowie? Lecz Biblia zna odpowied i na to pytanie. Sowo Boe ostrzega, e nie kademu objawieniu naley wierzy. Ksiciem tego wiata jest szatan i bardzo zaley mu na tym, aby odwie ludzi od osoby Jezusa. Zaley mu, by zamiast Jezusowi, cze oddawano zwykemu czowiekowi, by zamiast ufa Panu i Zbawicielowi, ufano czemukolwiek lub komukolwiek innemu. Dlatego wabi on ludzi atrakcyjnymi widzeniami, objawieniami, cudami czy uzdrowieniami, ktre s tylko pozornie dobre. W rzeczywistoci przycigaj one ludzi do czego, co nie ma adnej wartoci. Te rzeczy nie mog zapewni czowiekowi przebaczenia grzechw i ycia wiecznego. Objawienia w Lourdes i w Fatimie nie przynosz chway Jezusowi, tylko Marii. Jeeli bowiem zbawienie mona znale tylko u Jezusa, po co szuka go u Marii? Dlatego Duch wity uczy nas, eby objawienia sprawdza w wietle nauczania Pisma witego, a nie ludzkich nauk i tradycji.

Nastpna sprawa, ktr chciabym tu poruszy, to godny potpienia nawyk (rozpowszechniony zarwno wrd wierzcych, jak i niewierzcych) wypowiadania takich zwrotw, jak np. mj Boe, o Jezu, jak Boga kocham itp. Mona by powiedzie, e to tylko taki sposb mwienia, nie zamierzony, niewiadomy. Skoro tak, to rzecz ma si jeszcze gorzej. Niewiadome i bezcelowe posugiwanie si imieniem Boga jest rwnoznaczne z lekcewaeniem Najwyszego. Przeklinanie i blunienie temu imieniu jest cikim przewinieniem. W czasach starotestamentowych grzech taki karany by mierci przez ukamienowanie. Trzecia Ksiga Mojeszowa opisuje jedno takie wydarzenie. Jeeli nie reagujemy, gdy kto w naszej obecnoci naduywa imienia Boego, porednio stajemy si jego wsplnikiem i uczestnikiem tego grzechu.

Syszaem kiedy pewn histori o czowieku, ktry czsto nadaremnie wzywa imienia Boego. Opowiadam j kademu, kto bez naleytej czci wypowiada to imi.

Pewien mczyzna przy rozmaitych okazjach zwyk by mwi: Panie Jezu. Jego ona upominaa go wiele razy, tumaczc, e Jezus wcale nie jest rad, syszc, e Jego imi traktowane jest jako przerywnik. On natomiast twierdzi, e Jezus wie, i nie jest to czynione w zej intencji i w ogle si tym nie przejmuje. Ona za postanowia udowodni mu, e tak nie jest.

- Fritz! - zawoaa nagle.

- Sucham ci - odpowiedzia.

- Ach, nic, nic - mrukna.

Za chwil znw zawoaa:

- Fritz !

- O co chodzi? - zapyta.

- Nic takiego - odpowiedziaa.

Kiedy ta sytuacja powtrzya si po raz trzeci, m zdenerwowa si i krzykn:

- Nie rb ze mnie bawana. Czego chcesz ode mnie?

- Czy teraz ju widzisz - oznajmia - jak postpujesz z Bogiem? Woasz Go co chwil bez powodu i udajesz gupiego, bo nic od Niego nie chcesz. Mylisz, e On nie ma prawa zdenerwowa si na ciebie tak jak przed chwil ty?

Nauczka ta poskutkowaa. Fritz pilnowa si od tej pory jak tylko mg, eby nie traktowa Boga w ten sposb.

Bg pokaza mi rwnie, e musz powstrzyma si od bawochwalstwa, ktre dotychczas uprawiaem niewiadomie. Mieszkanie moje byo przyozdobione rnymi figurami i obrazami witych; sta tam take krucyfiks (krzy z dodatkami czego, co usiowao przedstawi posta przybitego do Jezusa) i mnstwo wiec. Wszystko to miao mi pomc w skupieniu si i skoncentrowaniu na Bogu, a tym samym w zblieniu si do Niego. To byo straszne. A przecie Bg mwi: Nie bdziesz czyni adnej rzeby ani adnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest w wodach pod ziemi! Nie bdziesz oddawa im pokonu i nie bdziesz im suy, poniewa Ja Pan, twj Bg, jestem Bogiem zazdrosnym, ktry karze wystpek ojcw na synach do trzeciego i czwartego pokolenia wzgldem tych, ktrzy Mnie nienawidz /Wj 20,4-5/. Bg nie chce, aby czowiek posugiwa si jakimi przedmiotami w celu skontaktowania si z Nim. czno midzy Bogiem a czowiekiem odbywa si przy zachowaniu dwch warunkw: winno to by w Duchu i w prawdzie /J 4,24/, a nie przez nieudaczne podobizny - pseudopomoce. Boe przeklestwo ciy na tych, ktrzy stawiaj sobie podobizny czy uywaj symboli i znakw, by oddawa cze de facto nie Bogu, lecz tym przedmiotom /Pwt 27,15; Jr 25,6-7/.

Oczywistym byo, e jeli chc by posuszny Sowu Boemu, musz usun to wszystko z mojego domu. Powyrzucalimy wic wiece, figurki, krucyfiksy i obrazy. Pozosta jedynie nagi krzy, ktry przypomina nam cierpienie i mier Jezusa, ale rwnie Jego tryumfalne zmartwychwstanie; jest to bowiem PUSTY krzy - Chrystus nie pozosta na nim na wieki.

Czy kiedykolwiek Bg zaleca czci relikwie? Kult ten wywodzi si z religii pogaskich i nie ma nic wsplnego z ywym Bogiem! Aby jako uzasadni swe praktyki, Koci rzymski powouje si na ksigi apokryficzne, ktre nie s ani natchnione, ani wchodz w skad kanonu. Do 1546 roku nikomu si nie nio, by apokryfy traktowa jako Ksigi wite na rwni z Pismem. Dopiero Sobr Trydencki wczy je do kanonu *) i ogosi, e s natchnione. Jake to? Przez 1546 lat ksigi te nie byy natchnione. Jakim wic sposobem mogy si sta takimi w jednej chwili?

Obecnie wchodz w skad Biblii katolickiej.

Szatan omamia nas wieloma zwodniczymi i oszukaczymi posuniciami. Jednake ten, kto w szczeroci i prostocie napenia si Sowem Boym oraz je realizuje, potrafi ustrzec si przed kolejn puapk, jak zastawia na nas ksi tego wiata. Dawniej bardzo czsto mwiem komu: "Trzymam za ciebie kciuki". Panicznie baem si czarnego kota i liczby 13. Byem te zafascynowany wrbami: wykadanie kart, stawianie pasjansw, czytanie z rki, lanie wosku ekscytoway mnie niezmiernie. Bawiem si w rne talizmany, czterolistne koniczynki, biedronki, maskotki, amulety, listy do witego Mikoaja itp. Teraz wiem, e to wszystko ley na pograniczu czarnej magii, okultyzmu i czarw. Bg natomiast mwi jasno na temat swojego stosunku do takich rzeczy /Pwt 18,10-13/.

Wielu ludzi wierzy, e horoskopy si sprawdzaj. Rozmiowani w nich wykupuj gorczkowo wszystkie moliwe gazety i wertuj je w poszukiwaniu horoskopw; z dreszczykiem emocji pochaniaj informacje o zapisanej rzekomo w gwiazdach przyszoci. Nie jest to tylko niewinna zabawa, jakby si komu mogo wydawa. Za kadym przesdem, za kadym zabobonem stoj moce diabelskie. Ten za, kto pasjonuje si magi, uczestniczy w seansach spirytystycznych itp., otwiera si na dziaanie szatana i zaprasza go do swojej kompanii, a on nie daje si dugo prosi. Jeeli wic masz na swoim sumieniu okultyzm, a chcesz si od niego uwolni, bd dobrej myli. aden grzech nie jest zbyt wielki, aby nie mg zosta przebaczony, a te aden zbyt may, aby nie musia by przebaczony. Polecam wam skorzystanie z niezawodnej pomocy Przedziwnego Doradcy, o ktrym zawiadcza Biblia /Iz 9,5/. Ze wzgldu na Jezusa moecie sta si wolni /J 8,36; 1 J 1,7/.

Przez wiele lat wmawiano mi, e obecno Jezusa wrd nas realizuje si w Komunii witej. Wedug tej teorii chleb i wino, dziki udziaowi i wstawiennictwu ksidza, staj si prawdziwym ciaem i krwi Chrystusa. Czytajc Bibli, zauwayem, e tak nie jest. Bg nie pozwoli uwizi si w opatku - na zawoanie jakiegokolwiek czowieka i nie da si rozda byle komu. "C to za "Bg", ktry przemieniony w opatek pozwala si zje, a potem wydalony z ciaa jest w wiadomym miejscu" - powiedzia kiedy byy ksidz. Trudno mi byo jednak wyrzec si tego, w co wierzyem od dziecka.

Modliem si jednak o mdro i poznanie prawdy. Bg pokaza mi j. Znalazem pewien fragment w Biblii, ktry mi bardzo pomg: Kto spoywa moje Ciao i pije moj Krew, ma ycie wieczne, a Ja go wskrzesz w dniu ostatecznym /J 6,54/. Uczniowie Jezusa zaskoczeni byli Jego wypowiedzi, poniewa ydom nie wolno byo spoywa krwi /Kp 17,12/. Jezus wyjani, e nie naley przyjmowa Go w ciele, lecz w Duchu i powinnimy wierzy w to, e powici swoje ciao i krew, by ycie wieczne byo dla nas osigalne. To On umar zamiast nas. Zatem wszyscy, ktrzy wierz i przyjmuj Go, otrzymuj od Boga nowe ycie /J 6,63/.

W Ewangelii Jezus uywa nastpujcych sw: Jam jest chleb ycia /J 6,48/; jednoczenie mwi te: Ja jestem bram /J 10,9/; Ja jestem prawdziwym krzewem winnym /J 15,1/.Nie znaczy to przecie, e Jezus jest drzwiami wykonanymi z drewna lub rolin.

Wieczerza Paska jest pamitk bardzo wanego wydarzenia, a nie alchemiczn przemian jednej substancji w drug. Ilekro na pamitk Jezusa spoywamy chleb i wino, zwiastujemy zbawcze cierpienie i mier naszego Pana, ktry odda siebie jako okup za wielu. Przez udzia w Wieczerzy Paskiej potwierdzamy sw przynaleno do ciaa Chrystusa, ktrym jest Koci /1 Kor 11,23-26/.

Wtedy te zrozumiaem kwesti dotyczc chrztu dzieci. Koci rzymskokatolicki nakazuje chrzci niemowlta, poniewa twierdzi, e w przeciwnym razie nie dostpi ywota wiecznego. Natomiast Jezus wyranie powiedzia, e Krlestwo Boe naley do dzieci /Mk 10,13-16/ i bogosawi je, lecz nie chrzci. Powodem, dla ktrego Jezus tego nie uczyni, jest fakt, e do chrztu potrzebna jest osobista wiara tego, ktry chce zosta ochrzczonym. Chrzest nie bdcy konsekwencj osobistej wiary w Jezusa Chrystusa, mija si z celem i jest niewany
> > >
Chodzi tutaj o osobist decyzj i nikt nie ma prawa podj jej w imieniu dziecka /Mt 28,18-20; Mk 16,16; Dz 8,36-39a/. Tak rozumiejc chrzest, zdecydowalimy si go podj po wyznaniu wiary w Jezusa Chrystusa. Tym samym zawiadczylimy przed mocami niebieskimi i potwierdzilimy fakt, e naleymy do Niego. Po wyjciu z wody przeczytano nam fragment z Drugiego Listu do Koryntian /5,15/, ktry do dzi daje nam wiele si: A wanie za wszystkich umar po to, aby ci, co yj, ju nie yli dla siebie, lecz dla Tego, ktry za nich umar i zmartwychwsta.

Zaczem dostrzega coraz wicej sprzecznoci pomidzy Bibli a doktryn Kocioa rzymskokatolickiego. Byo mi przykro, e tak wielu gorliwych katolikw zamiast gosi zbawienie w Jezusie Chrystusie, trzyma si ludzkich nauk i zgubnych tradycji, a o pomoc zwraca si do zmarych, ignorujc Zbawiciela i przeczc tym samym Jego wycznemu porednictwu. Nie chcc by obudnym, dwulicowym, oszukiwa siebie i innych, zdecydowaem si wystpi z Kocioa rzymskiego. Napisaem wic list do naszego proboszcza. Oto on:

Drogi Ksie Proboszczu !

Bg wszechmogcy objawi nam swoj wol w Biblii - ksidze ksig. Mona w niej znale nastpujce sowa /2 Tm 3,14b-17/: Od lat bowiem niemowlcych znasz Pisma wite, ktre mog ci nauczy mdroci wiodcej ku zbawieniu przez wiar w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i poyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do ksztacenia w sprawiedliwoci - aby czowiek Boy by doskonay,przysposobiony do kadego dobrego czynu. To wanie Pismo wite pokazuje nam, e Koci ten rozmin si z Bo prawd. W Ewangelii Jana /14,6/ Jezus mwi: Ja jestem drog i prawd, i yciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Koci natomiast poleca wiernym, by modlili si: "Maryjo, wspom mnie, bym dosta si do nieba". W rozdziale 10. teje Ewangelii Jezus stwierdza: Ja jestem bram. Jeeli kto wejdzie przeze Mnie, bdzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pasz. Zodziej przychodzi tylko po to, aby kra, zabija i niszczy. Ja przyszedem po to, aby [owce] miay ycie i miay je w obfitoci. Koci nakazuje woa: "O Maryjo, bramo do ycia wiecznego". Biblia uczy: Albowiem jeden jest Bg, jeden te porednik midzy Bogiem a ludmi, czowiek, Chrystus Jezus /1 Tm 2,5/. Koci natomiast zwraca si do Marii: "O Maryjo, poredniczko wszelkich ask".

Wiele miejsc w Pimie witym podkrela, e zbawienie czowieka dokonuje si tylko przez Jezusa np. /Dz 4,12/: I nie ma w adnym innym zbawienia, gdy nie dano ludziom pod niebem adnego innego imienia, w ktrym moglibymy by zbawieni. Jake czsto w Kociele katolickim imi Jezusa ginie w tumie tzw. "witych Paskich".

Pan Bg powierza wybranym ludziom (np. prorokom) bardzo wane misje do wykonania. Zgodnie z wypowiedzi Chrystusa najwikszym z ludzi w oczach Ojca Niebieskiego jest Jan Chrzciciel /Mt 11,11/, ktry, nawiasem mwic, nawoywa do prostowania drg duchowych, cigle przez ludzko wypaczanych. Prorocy, apostoowie, a przede wszystkim Syn Boy, wskazali nam drog zbawienia opisan w Boym Sowie dla uwielbienia witego Boego Imienia. A jak jest naprawd? Imi Boe w wityniach zbudowanych dla Boga jest pomijane, nie jest naleycie sawione i dziwna rzecz - Koci skierowa przeogromny kult naleny Bogu na wielbienie... czowieka. Dzi 80% wierzcych modli si w ogromnej pokorze ducha i z niezwyk wiar do Najwitszej Marii Panny - ziemskiej matki Pana Jezusa. Czy jest to zgodne ze Sowem Boym - Pismem witym, z wol Boga Ojca i Boga Syna..? Nie wykrzywiajmy drg Boych, zgodnie z posannictwem Jana Chrzciciela. Bg obdarzy Mari najwysz sw ask i uczyni bogosawion /k 1,48/ **) wrd wszystkich niewiast wiata, ze wzgldu na bogosawiony Owoc jej ycia - narodzenie Jezusa Chrystusa ! Tej wielkiej aski i chway, jakiej dostpia od Boga, nikt nie moe kwestionowa. Bya wielk wrd niewiast... ale wikszym od niej by Jan Chrzciciel.

Pismo daje nam polecenie, e mamy modli si tylko do Boga. Zwracanie si do kogo innego jest grzechem bawochwalstwa. Jezus mwi: Przyjdcie do Mnie wszyscy, ktrzy utrudzeni i obcieni jestecie, a Ja was pokrzepi /Mt 11,28/; W ostatnim za, najbardziej uroczystym dniu wita, Jezus stojc zawoa dononym gosem: << Jeli kto jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! /J 7,37/; O cokolwiek prosi Mnie bdziecie w imi moje, Ja to speni /J 14,14/.

Koci znw zachca, by modli si do w. Krzysztofa. Wiele parafii nosi jego imi. Jeeli przyjrzymy si bliej tej postaci przez pryzmat historii i zbadamy wszystko, co si z ni wie, to okae si, e wity Krzysztof jest legend, po prostu mitem. Jeeli za Koci nakazuje modli si do kogo, kto faktycznie nigdy nie istnia (!), jego pretensje i roszczenia do posiadania jedynej, najprawdziwszej prawdy wydaj si co najmniej mieszne.

Jakim to sposobem mog nas usysze zmarli wici? Przecie byli zwykymi ludmi, takimi jak my. W jaki sposb mogliby nas zrozumie i wejrze w zakamarki naszych serc, przej si naszymi problemami, aby nastpnie wstawia si za nami u Boga? Jedynie Bg zna czowieka na wylot. Tylko On moe zrozumie nasze troski i zaspokoi nasze potrzeby! On nas syszy (jest wszechobecny), gdy zwracamy si do szczerze i z czystym sercem /Iz 59,1-2. Jeeli chcemy rozmawia z Bogiem, potrzebujemy najpierw przebaczenia grzechw, ktrych dopucilimy si. Kady grzech tworzy przepa midzy Bogiem a czowiekiem. Chrystus, ponoszc kar za wszystkie popenione przez czowieka grzechy, sta si mostem nad t przepaci. Moemy po nim przej do Boga i mie z Nim osobist wi, jeli tylko uwierzymy, e most ten jest wystarczajco wytrzymay. Moemy wtedy prosi Go o wszystko, a On chtnie obsypie nas dobrymi darami /1 P 2,24; J 15,7/. Zwykle nie dostajemy wszystkiego od razu. Zachcaj nas wtedy sowa apostoa Pawa /Rz 8,28/: Wiemy te, e Bg z tymi, ktrzy Go miuj, wspdziaa we wszystkim dla ich dobra, z tymi, ktrzy s powoani wedug [Jego] zamiaru. Jako ludzie, nie wiemy czsto, co jest dla nas dobre. Ale moemy ufa wszechwiedzcemu Bogu - On to wie. On uczyni wszystko waciwie.

W katechizmie mona czyta: "Naley modli si codziennie do Anioa Stra, baczy na jego obecno i przestrzega jego rad". Sowa Apokalipsy /19,10/ zachcaj do czego wrcz przeciwnego. Gdy Jan chcia upa przed anioem i zoy mu pokon, ten powiedzia mu: <<Bacz, aby tego nie czyni (...) Bogu samemu z pokon>> !

Chcemy by uczciwi, wobec tego nie moemy pogodzi si z tymi sprzecznociami, a tym bardziej by posuszni nauce Kocioa katolickiego. Nie moemy pozosta we wsplnocie katolickiej. Dlatego te moja ona i ja uznajemy za swj obowizek poinformowa pana, drogi Ksie Proboszczu, e wystpujemy z tego Kocioa. Czynimy to nie dlatego, by wstpi do jakiej sekty, lecz po to, aby mc samodzielnie y wedug Boego Sowa i realizowa wol Chrystusa /Ap 22,18; Ga 2,20/, szukajc codziennie Jego oblicza. Jestem gotw odpowiedzie na kade pytanie ksidza i udzieli wszelkich wyjanie. Prosz te, by ksidz wykaza mi bdy lub niecisoci, jeeli je gdzie popeniem.

Moim ostatnim yczeniem, jakie do ksidza kieruj, jest to, by ksidz zwiastowa tylko dobr nowin o Jezusie, bo kiedy bdzie musia za to odpowiedzie. Niech wic Jezus bogosawi ksidzu i wszystkim kolegom ksidza oraz da wam ask goszenia szczerej, niesfaszowanej prawdy, bycie skadali j w sercach tych, ktrzy jej nieobudnie szukaj. Niech ksidz w mocy Boej przekonuje ludzi, by wierzyli, e Biblia jest napisana z inspiracji Ducha witego i e Sowo Boe ma potn si.

Serdecznie ksidza pozdrawiam i niech Boy pokj, ktry przewysza wszelki umys, strzee paskiego serca i umysu w Jezusie Chrystusie

Bernhard i Sylwia Dura

Tak wic przestalimy by katolikami, ale bez spoecznoci z innymi chrzecijanami trudno jest wzrasta. Duch wity przekona nas, e powinnimy poszuka wsplnoty, w ktrej moglibymy wielbi Boga, jak to czynili pierwsi chrzecijanie. Przyczylimy si wic do jednego z niezalenych zborw w Visp, gdzie, jak stwierdzilimy, Sowo Boe goszone byo wiernie i bez niepotrzebnych dodatkw. Czonkami tej spoecznoci byli ludzie, ktrzy osobicie mog zawiadczy, e Chrystus przemieni cakowicie ich ycie i da im zbawienie. Silny nacisk kad na goszenie Ewangelii wiatu. Wszystkim ley na sercu los ludzi, ktrych staraj si przyprowadzi do Jezusa, by mieli z Nim prawdziwy kontakt. Bardzo szybko zylimy si ze zborem i poczulimy si jak w rodzinie. Wi, ktr mamy ze sob, zblia nas do Jezusa i dodaje si, by w kadym dniu i o kadej porze gosi Jego zbawienie. Podczas Wieczerzy Paskiej przeywamy gbok rado, poniewa spoywamy chleb i wino zgodnie z wol Jezusa - na pamitk Jego ciaa i krwi, zoonych dla nas w ofierze. Poleci On swemu Kocioowi, aby obchodzi t pamitk a do powtrnego Jego przyjcia, gdy stanie wrd nas, aby zabra swj lud.

Jestemy bardzo wdziczni naszemu Panu za to, e wyprowadzi nas, tkwicych w ciemnoci faszu, na wiato prawdy. Kadego dnia cieszymy si radoci Bo. Pobone i bezkompromisowe ycie chrzecijaskie niesie ze sob rwnie troski, zmartwienia i rnorakie trudnoci.

Zmartwio nas bardzo to, e nie otrzymalimy odpowiedzi od ksidza proboszcza, do ktrego wysalimy cytowany wczeniej list. Wielokrotnie te bylimy naraeni na ataki ze strony nic nie rozumiejcych ludzi, ktrzy traktuj nas jak odmiecw i sekciarzy - ssiedzi si nam nawet nie kaniaj. Rwnie moi wsppracownicy w szkole samochodowej, w ktrej uczyem, byli do mnie nieprzyjanie nastawieni. Jednak w momentach najwikszego ucisku odczuwalimy mocno Bo pomoc, pokj i zacht. Bg da nam si do miowania naszych nieprzyjaci. Wkrtce zwolniono mnie z pracy. Miaem wic duo wolnego czasu, wobec czego postanowiem wykorzysta go odpowiednio. Zaczem chodzi po domach i roznosi traktaty ewangelizacyjne; miaem te sposobno, by rozmawia z wieloma ludmi. Co tydzie zbieralimy si, aby wsplnie studiowa Bibli, zapraszajc wszystkich zainteresowanych. Dziki asce Boej ukoczylimy pniej wraz z on trzyletni szko biblijn, po czym zdecydowaem si powici cay mj czas pracy dla Pana.

Na zakoczenie chc powiedzie, e Jezus dokona Swego dziea po to, by ty osobicie mg zosta zbawiony. Odkupi ludzko sw wasn krwi - drogo za nas zapaci. Wyratowa nas jedynie przez ask i my sami nic nie moemy do tego doda, bowiem aska i zasuga wykluczaj si wzajemnie. Moe mylisz, e jeste stracony, gdy sdzie, e zbawienie mona kupi uczynkami. Mczysz si, mwic - nie podoam. Nie uczynisz nic ponad to, co uczyni Jezus, gdy zawoa: "Wykonao si"! Zaspokoi tym samym wszelkie Boe wymagania wzgldem czowieka. Cierpienie i bl jakie byy potrzebne, by zadouczyni prawu, Jezus wzi na siebie.

- Wykonao si !

Chciabym powiedzie wszystkim rzymskokatolickim kapanom, ktrzy codziennie skadaj Bogu Chrystusa w ofierze podczas kadej mszy zwanej "wit": Skoczcie z tym ! Bg nie wymaga ani nie przyjmuje wicej adnej ofiary. Chrystus zoy j raz na zawsze po wsze czasy. Nie przypochlebicie si Bogu adnymi naboestwami, zotem, liturgi, bogatymi wntrzami kociow i kaplic - niczym. adne bierzmowania lub skadanie lubw nic nie wskraj. Jezus dokona wszystkiego. S ludzie, ktrzy woaj na kolanach w udrczeniu: "Boe, co mam robi, by zadouczyni moim grzechom?" Chc im rzec: "Zaufajcie Chrystusowi i nie drczcie si wicej. On ju zadouczyni za wszystkie nieprawoci caego wiata. Nie dorzucajcie faszywych monet do skarbu, ktry da Bg. Do tego dziea - tak jak do Sowa Boego - nie mona nic wicej doda /Ap 22,18-19/. Sprawiedliwo, jakiej wymaga od nas Bg, jest w Chrystusie, a nie w nas." Warto przypomnie tutaj postaw jednego ze zoczycw ukrzyowanych razem z Chrystusem. Zaufa on miosierdziu Boemu i wystarczalnoci ofiary Jezusa. Dziki temu sta si dla nas przykadem do naladowania.

Jezus jest wasnoci wszystkich grzesznikw, ktrzy maj odwag przyj t Bo ofert. Uczycie wic to wszyscy, ktrzy dotychczas tego nie zrobilicie. Czy masz pokj z Bogiem? Czy yjesz w prawdzie Ewangelii? Czy jeste pewien swego zbawienia? Jeeli nie, to prosz ci w imieniu Jezusa: Pogd si z Ojcem. On ci zaprasza /Ap 3,20-21/: Oto stoj u drzwi i koacz: jeli kto posyszy mj gos i drzwi otworzy, wejd do niego i bd z nim wieczerza, a on ze mn. Zwycizcy dam zasi ze Mn na moim tronie, jak i Ja zwyciyem i zasiadem z mym Ojcem na Jego tronie.

Niech bdzie Ci Panem i Zbawicielem. Pozwl Mu napeni ci Duchem witym, a Twe zbawienie bdzie pewne. We sobie do serca napomnienie z Listu do Hebrajczykw /3,7-8/: Dlatego {postpujcie}, jak mwi Duch wity: Dzi, jeli gos Jego usyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, jak w dzie kuszenia na pustyni.

Albo przyjmiesz Jezusa dzi, albo w dzie Sdu Ostatecznego bdziesz sta naprzeciw Niego jako winny. Jeeli twe imi nie zostanie wpisane do Ksigi ycia, twym udziaem bdzie wieczne potpienie. Bg pragnie ci mie blisko siebie; pragnie, by w nowym wiecie oglda Jego chwa. Ujmij wic dzi do, ktr podaje ci Jezus. Jutro moe by ju za pno /Ap 22,12-15/: Oto przyjd niebawem, a moja zapata jest ze mn, by tak kademu odpaci, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Pocztek i Koniec. Bogosawieni, ktrzy pucz swe szaty, aby wadza nad drzewem ycia do nich naleaa i aby bramami wchodzili do Miasta. Na zewntrz s psy, gularze, rozpustnicy, zabjcy, bawochwalcy i kady, kto kamstwo kocha i nim yje.

Zachcam Ci, zwr si w modlitwie do Jezusa i powierz Mu swoje ycie. Moesz uy nastpujcych sw: Panie Jezu, pom mi przez Twego Ducha stan twarz w twarz z krzyem. Przykryj mnie Twoj krwi i zaso ni ca moj przeszo. Dziki Ci za Tw krew. Twj krzy niech bdzie moim krzyem. Przyjmuj jego zwycistwo. Objaw mi go! Otwrz niebiosa i zstp na mnie teraz. Rozedrzyj moje serce i daj wejrze w to, co dziao si w Getsemane, co zdarzyo si na Golgocie - aby serce me zostao zamane. Otwrz moje serce, eby przyjo serce Twoje, ktre krwawio za mnie, Boy Synu, i spraw, abym nie wstydzi si tego, co ludzie bd mwi o mnie. We mnie - mojego ducha, dusz i ciao. Chc by Twj, bo Ty mnie nabye. Boe OJCZE wity - objaw mi krzy ze wzgldu na Jezusa. Objaw ten krzy, ktry zdoby wiat - krzy w jego chwale. Ty jeste Bogiem Wszechmogcym. Oddaj ca chwa Twojemu Imieniu. Nikt nie ma prawa do tej chway, tylko Ty, PANIE. Uwielbij Twego Syna i prowad mnie przez Twojego Ducha. Nie pozwl, bym od Ciebie odszed ! Amen.

Mt 10,27

* Ksigi apokryficzne (deuterokanoniczne) zostay wczone do kanonu Pisma witego jako reakcja katolicyzmu na ogoszenie przez Marcina Lutra - Ojca Reformacji, e kanon Starego Testamentu wzorowany na tzw. "Kodeksie Jerozolimskim" nie powinien zawiera tych 7 apokryfw. Luter wymieni tutaj : 2 Ksigi Machabejskie, Tobiasza, Judyty, Barucha, Ksigi Mdroci, Mdro Syracha. Ksigi te stanowi istotne rdo kilku wanych doktryn katolicyzmu, np. doktryny o czycu, modlitwie za zmarych, kultu Marii itp., std zrozumiaa staje si przyczyna doczenia ich do kanonu.

** Tylko w przekadzie Biblii Tysiclecia sowo "bogosawion" zostao przetumaczone na "bogosawi". Inne tumaczenia s zgodne i oddaj - "bogosawion"; natomiast w greckim oryginale w miejscu tym jest μακαριζω (czyt.: "makaridzo"), co w dos. tum. znaczy - "zwa, uwaa za szczliw" .

Pan Jezus powiedzia:
"Ja wiadcz kademu,
kto sucha sw proroctwa tej ksigi;
jeliby kto do nich cokolwiek dooy,
Bg mu dooy plag zapisanych w tej ksidze"

Apokalipsa w. Jana 22,18;
patrz take:
Ksiga Wyjcia 20,4; Ksiga Kapaska 26,1; Ksiga Powtrzonego Prawa 4,2 i 12-19 i 23; 5,32[29]; Ksiga Przysw 30,6; Ksiga Izajasza 40,18-26; List do Rzymian 1,23; Dzieje Apostolskie 17,29