Spis Treści


I. ŚWIĘTA EUCHARYSTIA -
- jedzenie ciała boskiej istoty

II. ZBAWIENIE WEDŁUG RZYMU

III. JAKICH RZECZYWISTYCH ZMIAN DOKONAŁ II SOBÓR WATYKAŃSKI

IV. EPILOG

SUPLEMENT