strona 29

1. By utrzymać miliard członków "Nierządnicy Apokalipsy" w duchowym zniewoleniu, szatan używa mszy (imitacji Wieczerzy Pańskiej). Nazywane to jest "sakramentem Świętej Eucharystii". Jest to 'inny Jezus', przed którym ostrzega nas Biblia w drugim Liście do Koryntów 11,4.

 2. To coś nazywa się 'hostią'. Zostało to oczywiście,

 3. ukradzione Egipcjanom, którzy przemieniali wafelek w ich boga słońce-Ozyrysa. Dlatego hostia ma kształt słońca. 

4. Jak wiecie, litery w katolickiej hostii są takie same jak na egipskim wafelku IHS, które stanowiły egipską trójcę: Izis, Horus'a, Seba. 

5. Wszetecznica zmieniła je na trzy pierwsze litery "Świętego Imienia Jezus" w j. greckim. Symbol ten obrali jezuici za swą odznakę.* 

6. Dla rzymskiego katolika nie uczestniczyć w sakramencie Świętej Eucharystii, znaczy być potępionym na wieczność.

 7. Katolicy, którzy spożywają tego "innego Jezusa"(II Kor 11,4) w kształcie słońca, nie jedzą symbolicznie biblijnego Jezusa. Oni spożywają Baal'a, boga słońca - symbol szatana. 

8. Miejsce pobytu diabłów (Watykan) z powodzeniem zarzuciło okultystyczną sieć na wszystkich swoich członków. 

9. Rzymscy katolicy są przerażeni słowami Jezusa, gdy nakazuje im: "Wyjść z niej, ludu mój...)". (Ap 18,4)

Zamiast wierzyć Biblii i słowom Chrystusa, wolą pouczenia Wielkiej Wszetecznicy siedemnastego rozdziału Objawienia...
            która dumnie twierdzi że... 'nie ma
            zbawienia poza Kościołem Rzymu'.
10. Są dwa symbole, których używa okultystyczne monstrum religijne udające prawdziwy Kościół Chrześcijański. Pierwszym jest krucyfiks, a to jest symbol śmierci. Drugim symbolem jest Eucharystia
11. Symbol krzyża wykreowała Semiramida, "Królowa Niebios", na pamiątkę swego syna Tammuza (boga Baala). Na Tammuzowym krzyżu umieszczono wyobrażenie "martwego Jezusa". Ten religijny obiekt jest przedmiotem adoracji i modlitw katolików. 
Krucyfiks jest prawdziwym  sercem tego okultyzmu. W Bożych oczach ta rzecz jest przeklęta -> Pwt 7,26 
Za krucyfiksem kryją się potężne siły, wydzielające z siebie niesamowitą moc, jak ukazują to np. filmy o wampirach.
12. *Praktyczny słownik katolicki, str. 117

strona 30

1. Kiedy odprawiałem egzorcyzmy nad Carmen Montez i jej córką, w rzeczywistości miałem do czynienia z udającymi dusze zmarłych demonami.   Jezus wg Mateusza 12,43-45 powiedział nam, że jeśli demon zostanie wyrzucony z niezbawionej osoby, powróci z siedmioma gorszymi. 
2. Tak więc jest to na korzyść szatana, jeśli wypędzi się słabsze demony z katolika. Okultystyczna siła zza krucyfiksu zyskuje na tym.  
3. Przygotowuje to dla Złego drogę do całkowitego opętania przez babilońskie demony, takie jak 'Matka Boska'- demon o ogromnej mocy trzymający ich skutecznie w rzymsko-katolickim systemie.  
4. Każdy krucyfiks, gdziekolwiek się znajduje, czy to w domu czy w klasztorach, naładowany jest mocami ciemności i oddziaływuje na każdego w pobliżu, ponieważ przyciąga demony.  
5. Czyli jak ktoś ma w domu krucyfiks, to powinien go wyrzucić, czy tak?  
6. Tak. Biblia mówi w (Pwt 7,26): "Nic obrzydłego nie wprowadzisz do twego domu, gdyż byłbyś przedmiotem klątwy jak ono. Będziesz uważać to za rzecz wstrętną, obrzydzisz to sobie, jest to bowiem obłożone klątwą".  
7. Tim. Kiedy miałem 14 lat, nasza grupa z jezuickiego koledżu odwiedziła klasztor salezjański w Las Palmas na jednej z wysp kanaryjskich. Mieliśmy poznać, jak prowadzony był ten zakon. Specjalizowano się tam w pracy z sierotami.  
8. Biegałem z kumplami po dworze, aż jeden z nas wpadł do dużego, otwartego rowu...  
9. ...głębokiego na około 6 stóp, szeroki na 6 stóp i długiego na około 30 stóp. Nie mógł się z niego wydostać, więc skoczyłem na pomoc.  
10. Pociągnąłem za długi kawałek drąga, by wydostać się z rowu, ale tkwił on w ogromnej beli bawełny, zwiniętej jak wielki koc.  
11. Co to jest?  
12. Gdy ciągnąłem za drąg, "koc" rozwinął się i... zmroziło mnie na widok tego, co zobaczyłem.  
13. Były tam ciała siedmiu niemowląt.  
14. Każde miało wbite w główkę 3 krzyże, krzyż wbity w każdą dłoń, a co najgorsza,  
15. krzyże wbite w stopy i w klatkę piersiową wbite po dwa duże krzyże.  
16. Miały wyjęte serca. Krzyż wyglądał jak  . Oznacza to pokój Chrystusa. 
17. Byłem tak przerażony, że nie mogłem mówić.

strona 31

1. Jeden z nas, który to widział, popełnił fatalny błąd. Powiedział swej 13-letniej siostrze, która była uczennicą szkoły przyklasztornej, co zobaczył. Ona zaś udała się do konfesjonału i powiedziała o tym swojemu księdzu.
2. Niedługo potem znaleziono jej ciało bez uszu i z obciętym językiem. 
3. Święta Matko Boska... patrzcie! 
4. Jakie to potworne! 
5. W tym samym czasie, inny mój kolega zniknął w tajemniczy sposób i nigdy już go nie widziano. 
6. Kiedy słuchałem, co przytrafiło się tej dziewczynie, włosy stanęły mi dęba. 
7. Na jej piersi wyryto  i wyjęto serce. 
8. Czułem się ciężko chory ze strachu. Myślałem, że umrę.
9. Te niemowlęta ofiarowano Marii, tak jak składano ofiary Semiramidzie. Nic się nie zmieniło. (Spójrz na stronę 10.)
10. Krzyż, którego wbito w ofiary, oznacza "Pokój Chrystusa" albo "Pax Christus". 
11. Jezuici zmienili ten krzyż w wyrafinowany, satanistyczny symbol kultu Marii. 
12. Widzisz Tim, według katolickiej nauki, Maria cierpiała tak bardzo, jak Jezus na krzyżu... 
ponieważ jej serce również było przebite. 
Aby zdobyć współczucie Marii, katolik musi coś zaoferować. 
Musi cierpieć dla niej, by zasłużyć na pokój Chrystusa.
13. Gdy zakonnica wykrwawia się na śmierć, rodząc dziecko księdza, wstrzymuje się medytację, aby mogła ona cierpieć dla Marii... 
14. a jeśli będzie potrzeba, umrzeć dla niej. 
15. Niemowlę zawsze chrzci się przed złożeniem go w ofierze. Często jest jednak torturowane, by mogło cierpieć. 
Jezuici nauczają, że bez ofiar nie ma pokoju. 
Nie może być pokoju z Chrystusem bez poświęceń dla Marii. 
Maria doprowadzi taką cierpiącą osobę do swojego syna, by ułagodzić Jezusa i zawrzeć z nim pokój. To właśnie oznacza
16. Tego nauczania nie znajdzie się w Biblii. To okultyzm! Dzisiejsza rzymskokatolicka Maria jest nikim innym jak Semiramidą.

strona 32

1. W ostatnie dni przed powtórnym przyjściem Jezusa szatan będzie inicjował cuda, żeby oszukać świat. Będzie to czynił za pomocą duchów zwodniczych i fałszywych (upozorowanych) cudów.  (Mt 24,24) 
2. Kiedy jeszcze byłem jezuickim księdzem, zwiedziłem Lourdes we Francji. Widziałem tam cud. Mężczyznę z nogą uciętą od kolana umieszczono w wodzie... 
3. i na własne oczy ujrzałem, jak jego noga zaczęła rosnąć niczym kula mięsa w dół, aż uformowała się stopa z palcami. On wstał i zaczął chodzić, i oddał całkowitą chwałę dla Dziewicy Marii. 
A tłumy zaczęły szaleć, nie wiedząc, że duchy dyjabłów też potrafią czynić cuda.
(Mt 7,21)                   (Ap 16,14)
4. Nawet spośród tych, którzy twierdzą, że są biblijnie wierzącymi fundamentalistami albo ewangelistami, wielu dołączy się lub wesprze dialog i unię z Rzymem.* Możemy zobaczyć 'Moc' działającą poprzez popularnych nowych księży, prowadzących spotkania uzdrowicielskie.   *I J 2,18-19 
5. Charyzmatycy omdlewają, gdy ci kapłani Baala unoszą wysoko symbol okultyzmu (krucyfiks) i dzieją się "uzdrowienia", w których tle występuje bożek Semiramidy trzymającej małego boga-słońce. 
6. Pan Jezus powiedział: "Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.   (Mt 24,24) 
7. 'Moc' porusza się przez ruch charyzmatyczny ku zadowoleniu Watykanu. 
8. W jaki sposób wpadliśmy w takie zamięszanie? 
9. Zostaliśmy zdradzeni przez naszych "chrześcijańskich" liderów. Zamiast walczyć o wiarę... (Judy 3), 
stali się faryzeuszami i zaczęli bawić się w polityków. Wyniesiono ich na piedestał, a oni zaczęli zawierać kompromisy z diabłem... 
głosząc miłość i jedność z Watykanem, zamiast głosić: "... wyjdźcie spośród nich i bądźcie osobno - mówi Pan..." (II Kor 6,17) 
10. Pastorzy nie mogą już dłużej siedzieć na płocie. Poprzez unikanie tego tematu stali się sługami Watykanu.
11. Przeciętny katolik nic nie wie o krwawej inkwizycji, którą jego przywódcy zaplanowali dla wierzących w Biblię chrześcijan. 
12. Jeśli nie powstaniemy razem, by zdobyć już ponad miliard rzymskich katolików dla Jezusa... 
13. zostaną na wieczność straceni, a krew ich znajdzie się na naszych rękach przed sędziowskim tronem Chrystusa.

strona 33

1. Szatanowi udało się oszukać niemal każdego by uwierzył, że instytucja rzymskokatolicka jest chrześcijańska. My odkryliśmy, że ich "JEZUS" to Tammuz, ich "Maria" to Semiramida, papież jest antychrystem, a ich "Hostia" została pożyczona z Egiptu i przedstawia boga słońca, zaś katolicki krucyfiks stanowi serce okultyzmu. Biblia mówi nam, że ten system to siedziba diabłów. 

2. Jezus tego nienawidzi i przeklął tę niegodziwą religię i ostrzega katolików by ją zarzucili. 

3. "...Wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli".                (Ap 18,4) 

4. Tylko przez wystąpienie i przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela może rzymski katolik uwolnić się od tej okultystycznej mocy i uciec przed jeziorem ognistym.

 5. Biblijnie wierzący, uczestniczący w charyzmatycznym połączeniu z rzymskim kultem Baala muszą przestudiować ten wers: "Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Belialem lub wierzącego z niewiernym?  (II Kor 6,14-15) 

6. Bóg mówi: "Wyjdźcie spośród nich".   (II Kor 6,17)

 7. Jest jeszcze większa SIŁA ponad tą 'mocą'. Biblia naucza: "Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was"  /Jakuba 4,7). Patrz też Łukasza 10,19-20 i Efezów 6,10-18. 

8. KTO ZDOBĘDZIE TWOJĄ DUSZĘ..? CHRYSTUS?  CZY DIABEŁ?

 9. BIBLIA MÓWI, ŻE JEST TYLKO JEDNA DROGA DO NIEBA! 

10. Jezus powiedział: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie".   Jan 14,6

 

 

 

1-4 / 5-8 / 9-12 / 13-16 / 17-20 / 21-24 / 25-28 / 29-33