strona 9 1. Bóg przygotował piekło (jezioro ogniste) dla diabła i jego aniołów (Mt 25,41). Szatan wie, że w tym miejscu ostatecznie skończy, kiedy Chrystus wróci, by przejąć ten świat podczas swego drugiego przyjścia.

 2. W swej złości szatan usiłuje zabrać ze sobą do piekła tylu ludzi, ile tylko możliwe. Oto jak to czyni:


 3. Jezus nazywa szatana ojcem kłamstwa (Jan 8,44). Szatan nieustannie rozmyśla jak zwieść ludzkość do piekieł 'poprzez swą moc, fałszywe znaki i kłamliwe cuda'.
(II Tes 2,9)                             (Hbr 2,14)

 4. Znał on proroctwa Biblii. Wiedział, że pewnego dnia Bóg przywdzieje kształt cielesny i urodzi się na tej ziemi, a imię Jego będzie Jezus.  


Wiedział też, że narodzi się z dziewicy i umrze na krzyżu.


Ponieważ Jezus przyszedł na świat, by ocalić i wybawić ludzi od jeziora ognistego, więc szatan nienawidzi Go i jest zdeterminowany, by niszczyć Słowo Boże, i dlatego przebiegle stworzył wypaczoną wizję Jezusa, inną ewangelię i innego ducha, żeby bałamucić ludzkość.


 5. Postanowił rozwinąć okultystyczny religijny system, w system sprawujący władzę nad całym światem; system, w który ludzie uwierzą, dla którego będą zabijać i dla którego gotowi będą umrzeć.  Żeby wprowadzić to ustrojstwo na świat, użył on dwojga ludzi. 


6. Semiramida poślubiła Nimroda. Historycy nazwali go synem i mężem swej matki*. -------------------- *Dwa Babilony" Hislopa, str.43


 7. Pierwszym miastem zbudowanym po potopie był Babilon. Tutaj też założył swą siedzibę szatan. Semiramida była królową Babilonu, a Nimrod poprowadził ludzi do buntu przeciwko Bogu.

 

strona 10
1.Szatan niezwłocznie rozpoczął stawianie fundamentu dla swej religijnej maszyny, by zwalczać dzieło Boże. Ten potwór chciał posłać do piekieł miliony dusz. 
2. W jaki sposób on to osiągnął, doktorze Rivera? 
3. Przez Semiramidę. Była ona piękną i potężną wiedźmą, całkowicie zaprzedaną szatanowi. Podsunął jej wiele pomysłów. 
4.Wykorzystała ona ludzką rebelię przeciwko Boskim prawom małżeństwa. Propagowała celibat, który był religijną przykrywką ukrytej rozwiązłości, cudzołóstwa, homoseksualizmu, sodomii i lesbijzmu. Stąd właśnie wywodzi się rzymskokatolicki celibat.* 
5. Pozornie wyniósł on księży ponad innymi i uczynił ich "świętymi". Podobnie i dziś wierzą oni w wyższość sakramentu kapłaństwa (celibat) nad sakramentem małżeństwa (stawianie satanistycznych tradycji ponad Bożymi dekretami)**. 
6.Siostry zakonne były świątynnymi prostytutkami obsługującymi księży - zupełnie jak dziś. Później nazywano ich dziewicami - westalkami. Obecnie nazywane są oblubienicami Chrystusa.  
7. *Dwa Babilony, Hislopa, str. 220
**1 Tm 4,1-3 /Diabelska doktryna) 
8. Ona też wymyśliła konfesjonał służący do wtrącania się w osobiste sprawy swoich poddanych. 
9. Zrobiłam straszną rzecz. 
10. Opowiedz mi o tym. Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. 
11. Ludzie bali się swoich kapłanów. Obawiali się szantażowania. Szatan był zachwycony tym pomysłem. W przyszłości zechce wykorzystać konfesjonał* do niszczenia narodów. 
12. Śmierć przez ukrzyżowanie była także jednym z jej pomysłów**. 
13. Krzyże były pierwotnie zaprojektowane jako symbole okultystyczne, którym oddawano cześć zarówno w starożytnym Babilonie, jak i Egipcie. 
14. Nimrod był mistrzem czarnoksięstwa (męska wiedźma). Pod jego nadzorem rozwinięto astrologię. On także położył podwaliny zarówno dla białej, jak i czarnej magii. Nazywany był Molochem***. Ofiary składane Molochowi nie były czymś rzadkim. 
Jeden z synów Noego - Sem, który jeszcze żył, zabił Nimroda, by zakończyć te okultystyczne praktyki. 
15. Po tym fakcie Semiramida ogłosiła się boginią i zażądała dla siebie ofiar z nowonarodzonych dzieci. 
16. Zabijano niemowlęta poprzez wbicie w ich klatkę piersiową krzyża; poczym usuwano serce. 
17. Sprawiało to jej przyjemność i miało otwierać drogę do pokoju z ich bogiem Nimrodem. 
18. Semiramida była ucieleśnieniem zła.

 

strona 11 1. Gdy Nimrod został zabity, ludzie płakali. Ich bohater był martwy. Szatan postanowił wykorzystać jego śmierć.   
2. Semiramida natychmiast uznała go za boga. Nazwała Nimroda Baalem – bogiem słońca i żądała oddawania mu czci.   
3. Następnie zaszła w ciążę, twierdząc, że nadal jest dziewicą. Urodziłwszy syna, nazwała go 'Tammuz',   
4. mówiąc wszystkim, że to zreinkarnowany Nimrod.   
5. Twierdziła też, że to 'duch boga', który wcielił się w kobiece łono.* Jej symbolem był księżyc.   
6. Ogłosiła się dziewicą matką** i wkrótce posągi przedstawiające ją trzymającą małego boga słońce pojawiły się wszędzie. Twierdziła, że był ich zbawicielem.   
*Dwa Babilony, str. 19  
**tamże, str. 76   
7. W przyszłości fakt ten został wykorzystany przez szatana w celu oszukania milionów ludzi. Zaczął on przygotowywać się do nadejścia Jezusa.   
8. Opowieści o Nimrodzie, Semiramidzie i Tammuzie zaczęły krążyć po świecie. Ich wątki stały się popularne w mitologiach. Wszyscy bazujący na tych ludziach, uroili sobie kolejnych bogów i boginie. Stawali się "świętą rodziną".   
Semiramida stała się znana jako "królowa niebios". By omamić świat fałszywymi znakami, od czasu do czasu na przestrzeni dziejów szatan wykorzystywał swą 'Moc', wywołując demoniczną postać Semiramidy, pojawiającej się w różnych miejscach i przybierającej różnorodne kształty. Zjawiska te zasłynęły jako 'cuda'.   
9. Zaaranżował on je dla odpowiednich ras: japońskiej, kaukaskiej, hinduskiej, czarnej czy latynoskiej.    Oto reinkarnacja w całej swej pełni, a jest ona demoniczna.   Każdy kraj ma swojego świętego patrona albo dziewicę. Patrz Apokalipsa 18,2-3   
10. Czy szatan ma moc ożywić posąg w takim stopniu, by tenże poruszał się lub mówił?   
Tak, robił to w przeszłości i uczyni to w przyszłości. Te jego fenomenalne zdolności zwiodą ludzi i na zawsze zgubią ich dusze.  
Ap 13-15  
Ap 16,13-14                                                 
11. Te wizje i zjawy występują w religiach pogańskich i w rzymskim katolicyźmie pod nazwami: Wenus, Diana, Izis, Madonna, Nasza Pani z Gwadelupy, Pani Nasza Fatimska, etc. W miarę jak zbliża się czas powtórnego przyjścia Jezusa, te "cuda" będą się nasilać. Nawet Żydzi w zamierzchłych czasach oddawali cześć "królowej niebios".   Jr 7,17-20   
12. "Wizja fatimska" jest potężnym trickiem politycznym, zainicjonowanym przez Watykan.   
13. Dochodzi tu jeszcze przepowiednia Dziewicy Marii mówiącej swym wyznawcom, że jeżeli będą modlili się o pokój, to Rosja nawróci się na katolicyzm.   
14. Watykan uważa, że światowa potęga USA się skończyła, dlatego zdecydował się wspierać marksizm...  
 15. Watykan jest w trakcie odnawiania starego konkordatu z Moskwą i usiłuje przeforsować nowy rodzaj marksizmu*, po którym spodziewa się podboju świata!   
Już teraz forsuje rozbrojenie i kontrolę posiadania broni** w celu przejęcia władzy. Dlatego więc 16. paźdz. 1978 wybrano komunistycznego papieża, zwanego Jan Pawłem II.   
*Liberation Theology and social gospel    
16. Od tej chwili obserwujcie wielką grę w mediach odnośnie "forsowania Fatimy". Obserwujcie również, jak rzymskokatolicy w Polsce podążą za papieżem. [Niniejszy komiks wydał Chick w 1983r...]   
**Our Sunday Visitor, 24 stycznia 1982

 

strona 12
1. W biblijnym Starym Testamencie, Bóg wywiódł naród, który miał być światłem dla pogrążonych w mrocznym świecie szatana. Ludzie ci mieli reprezentować Boga. Byli zwani dziećmi Izraela. 
2. Przez 400 lat pozwalał Bóg, żeby byli niewolnikami w Egipcie. W tym czasie '(...)wybudowali dla faraonów kosztowne miasta, Python i Ramzes'  (Wj 1,11) 
3. Religia Semiramidy i Nimroda rozprzestrzeniła się w Egipcie. Kult słońca stał się wkrótce religią tego kraju, a bogowie Babilonu otrzymali egipskie imiona.* 
4. Kapłani w egipskich świątyniach praktykowali transsubstancjację. Twierdzili, że posiadają magiczne moce, które umożliwiają im przemieniać wielkiego boga słońca Ozyrysa w opłatek. 
5. Podczas tego religijnego rytuału wierni konsumowali swojego boga dla posilenia swych dusz.** 
IHS oznaczało dla Egipcjan trójcę: Izis, Horus, Seb.*** 
6. Bóg wzbudził Mojżesza, żeby wyprowadził dzieci Izraela z Egiptu, z daleka od tej śmiertelnie okultystycznej religii. 
7. Gdy faraon odmówił wypuszczenia Izraela, Bóg uderzył Egipt plagami i dokonał wielu cudów, by pomóc im uciec: rozdzielił Morze Czerwone. Kiedy już bezpiecznie przeszli, morze zamknęło się i armia faraona została zniszczona. 
8. Bóg dał Mojżeszowi Dziesięcioro Przykazań na górze Synaj. Pierwsze przykazanie brzmiało: 'Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie'! 
9. 'Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą...'  (Wj 20,3-5a) 
10. Pan Bóg wie, że za każdym obiektem religijnym, do którego ludzie się modlą, adorują go albo czczą stoi demon, chciwy przyjęcia ludzkiego uwielbienia.

 


1-4 / 5-8 / 9-12 / 13-16 / 17-20 / 21-24 / 25-28 / 29-33