strona 21

1. U schyłku swego życia w 337 r. Konstantyn został położony przed zgromadzonym ludem w swych królewskich szatach i publicznie ochrzczony. Całe swoje życie nie godził się na chrzest i są podejrzenia, że w momencie, gdy woda dotknęła jego czoła, były to już zwłoki.

 2. Natychmiast po nim senatorowie i wojskowi poddali się chrztowi. Był to moment tryumfu rzymskokatolickiego systemu. 

3. Rozpanoszył się kościół szatana. Niszczył wszystko, co napotkał na swej drodze. Rzymski katolicyzm zawierał elementy czarnoksięstwa, judaizmu, pogaństwa i wypaczonego chrześcijaństwa, zachowującego pozór pobożności.  (Ga 1,6-10) 

4. Ta religijna machina kontrolowała Europę. Rozrastając się, wprowadzono czarnoksięstwo. Pojawiły się takie zjawiska, jak uroki, czary, klątwy, wędrówki dusz, czarne msze, rytualne mordy i picie ludzkiej krwi. 

5. Siedliskiem tego wszystkiego w większości przypadków były klasztory i zakony całej Europy. 

Demony wysokiej rangi otrzymały imiona takie, jak Pan, Bachus itd., wszystkie przypominające Nimroda. Imię Diana, które tak szanują współczesne wiedźmy, z nikim innym się nie kojarzy jak tylko z Semiramidą. 

6. Wiedźmy zostały podporządkowane Watykanowi i jemu służyły. Historia pokazuje, że instytucja rzymskokatolicka skazywała wiedźmy na śmierć, lecz te wiedźmy były renegatami i nie okazały się lojalne Watykanu. 

7. To dlatego Joanna d'Ark została spalona na stosie. 

8. Uwaga! Podczas czarnych mszów wiedźmy składają ofiary Lucyferowi (lub szatanowi). W klasztorach ofiarę składa się Marii.

strona 22

1.Na tronie watykańskim zasiadł przedstawiciel Nimroda, udający Jezusa Chrystusa. Słowo "antychryst" znaczy fałszywy Chrystus. Jezus uczył nas, by miłować swych wrogów. Misją antychrysta było nawracać przeciwników lub ich mordować. Niektórzy z tych prawdziwych chrześcijan ukrywali się w górach. Byli znani jako 'anabaptyści', którzy wierzyli w suwerenną łaskę Boga, doktrynę zupełnego oddzielenia i zdecydowanie przeciwstawiali się chrzczeniu dzieci.  

Popatrzmy na tę wąską drogę. Na odcinku 30 mil stały słupy wiodące do "świętego miasta". Na każdym słupie zatknięto głowę anabaptysty. 

2. Nazywano ich anabaptystami, ponieważ ponownie chrzcili i nawracali rzymskich katolików, mówiąc im, że chrzest dzieci jest niebiblijny. 

Nienawidzono ich za to. 

3. Wszetecznica z Apokalipsy /rzymskokatolicka instytucja) wmawia swym dzieciom, że zostaną zbawione przez uczynki. Anabaptyści zajmowali stanowisko biblijne: "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił" (Efezów 2,8-9). Głoszenie tego poglądu kosztowało ich głowy. 

4. Przed nastaniem Marcina Lutra moc Boża zstąpiła na chrześcijan, którzy ukrywali się wysoko w górach. 

5. Ośmio i dziesięcioletni chłopcy zaczęli głosić niczym apostoł Paweł. Schodzili do miast, a katoliccy księża byli przerażeni. 

6. Katolicy nawracali się wszędzie. Otrzymywali od Boga nowe tchnienie życia. Nic takiego nie wydarzyło się od czasów zmartwychwstania Chrystusa, kiedy to jego pierwsi wyznawcy entuzjastycznie rozgłaszali Dobrą Nowinę. 

7. Dzieci te natychmiast spalono na stosie dla udaremnienia Bożego poruszenia. 

8. Jak dowiedziałeś się o tym, dr Rivera? 

9. Czytałem o tym w archiwach Watykanu. Wszystkie szczegóły zostały zanotowane, ale bardzo surowo zabrania się dostępu do tych historycznych przekazów.

strona 23

1. W wyniku tego potężnego odrodzenia 'Moc' zaczęła się rozpadać w kawałki. Babilon upadał. Szatan zwołał demony z całej ziemi, by zreorganizować swe zastępy. [Nawet w starożytnym Rzymie wzgórze to zwane było Vatikanus, co w klasycznej łacinie znaczy... Miejsce Wróżenia]. To miejsce miało stać się mieszkaniem diabłów. (Ap 18,2) 

W tym historycznym momencie szatan wyniósł swego ulubieńca Ignacego de Loyolę, by uśmierzył duchowe przebudzenie i tych wszystkich, którzy przeciwstawiają się naukom Watykanu. 

Jezus nakazuje nam: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują", czyli dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.

(Mt 5,44) 

2. Apokalipsa 6,5; patrz też: "Czterech Jeźdźców"(V część Alberto); wkrótce na www.alberto.pl 

3. "Święty Urząd" puścił w ruch straszliwą inkwizycję. Podczas jej terrorystycznych rządów torturowano 68 milionów ludzi, a wielu z nich spalono na stosach. "Święty Urząd" zmienia tylko instrumenty tortur i schematy prześladowań, nigdy jednak nie przestaje funkcjonować. 

4. Podczas II wojny światowej zabito 6 milionów Żydów "ku większej chwale Boga"(!). (Ten system nie zmienił się.*) Nawet obecnie "Święty Urząd" działa jak nigdy dotąd. Papież Jan Paweł II właśnie nakazał ustanawianie lokalnych trybunałów w parafiach całego świata.** 

5. Loyola utworzył "Illuminati"(Alumbrados), satanistyczną organizację, wpływającą na umysły przywódców Europy poprzez hipnozę, czary i "kontrolowanie umysłu". 

6. Loyola kontaktował się z duchowym światem, radząc się, jak prowadzić tę potężną i złą organizację. Duchy te faktycznie były demonami, kontrolowanymi przez szatana. Oświecały one umysł Loyoli. Biblia mówi: "I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości". II Kor 11,14 

Za swe dziwne poczynania Loyola został aresztowany przez mnichów dominikańskich prowadzących hiszpańską inkwizycję. Jednak dzięki szatanowi inkwizytorzy wypuścili go.

7. *Patrz Ojcowie Święci, Krzyżowcy #14, opublikowane przez Wydawnictwo Chick
**Los Angeles Times, 21. styczeń, 1983

strona 24

1. Ignacy de Loyola wybiegał myślami dalej niż papież. Przedstawił koncepcję nowego zakonu zwanego Towarzystwem Jezusowym (jezuici), którego celem było służenie "Jego Świątobliwości". Papież zaaprobował ten pomysł, a Loyola został pierwszym jezuickim generałem. 
2. Loyola rozwinął swe "duchowe ćwiczenia" mające doprowadzać do duchowej doskonałości.
 
3. Poprzez systematyczną medytację, modlitwę, kontemplację, wizualizację i iluminację Loyola wprowadzał się w trans i ekstazę. Widziano go nawet lewitującego nad podłogą, jak czyni to wielu jezuitów napełnionych mocą szatana, na przykład ja sam.
 
4. Miało to na celu utworzenie elitarnego zakonu jezuickiego, podążającego za nim w ślepym posłuszeństwie. Loyola czerpał swe koncepcje ze starożytnej Grecji, z okultyzmu i współczesnej nauki.
Chciał, by jego księża stanowili rzymskokatolicką inteligencję religijnych zakonów. 
5. Wykorzystywał on zdobycze: 1. filozofii 2. metafizyki 3. logiki 4. psychoanalizy 5. psychologii 6. hipnozy 7. telepatii 8. parapsychologii(naukowe czarnoksięstwo) 9. psychiatrii 10. psychoterapii. Nazywa się je teraz naukami behawioralnymi.
 6. Około 200r.n.e. montaniści (pierwsze ugrupowanie charyzmatycznych mnichów) 'mówili w językach', prorokowali, doświadczali ekstazy. 
Przez całe lata przygotowywali drogę dla mistyków Loyoli, jego iluminatów i zakonu jezuickiego w celu przenikania i niszczenia prawdziwie biblijnie-wierzącego Kościoła. 
7. Transcendentalna medytacja stosowana była przez montanistów jako ich główna dyscyplina wraz z koncentracją, powtarzaniem imion świętych i dziewicy (Kybele), bogini matki-płodności(Semiramidy), która stała się Dziewicą Marią, lub recytacją modłów pochwalnych. 
8. Ci niezbawieni ludzie są nader atrakcyjni dla religijnych demonów. 
"T.M". jest dzisiaj dobrym przykładem, gdzie nadawana jest mantra, która w rzeczywistości jest imieniem potężnego demona z Indii. Powtarzając jego imię, można go przywołać, a ostatecznie opanowuje on wyznawcę, stając się jego przewodnikiem (medium). 
9. Jezuici potajemnie wykorzystują ruch charyzmatyczny  dla wprowadzenia w grupach technik montanistów, mistyków i "ćwiczeń duchowych" Loyoli*, a także zdobyczy nauk behawioralnych... 
*Anthony de Mello, "Sadhama, droga do Boga", wydane przez Instytute of Jesuit Sources, St.Luis, 1978, strona VII
 10. SYMBOL UŻYWANY PRZEZ JEZUITÓW
 
11. Znane jako Cursillo, Marriage Encounter(Utarczka małżeńska), De Colores, etc. 
12. Cała ta okultystyczna wiedza przyczyniła się do przejęcia kontroli przez jezuickich księży nad różnymi narodami.** 
13. "Sekret historii Jezuitów", Edmunda Paris'a, opublikowany przez Chick Publications, Inc.

 

 

1-4 / 5-8 / 9-12 / 13-16 / 17-20 / 21-24 / 25-28 / 29-33