strona 17

1. Jezus wiedział, że szatan utworzył 'Moc' w celu zniszczenia ludzkości. Wiedząc to, Jezus więcej niż ktokolwiek inny w Biblii, mówił o piekle.

 2. Używając 'Mocy', szatan uciekł się do podstępu wobec ludzi aby uwierzyli, iż 'wiele dróg może prowadzić do nieba'. 

3. Jezus przystopował go mówiąc: 

4. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem: 

5. Nikt nie przyjdzie do Ojca, tylko przeze mnie*. 

6. Jezus rozpoczął budowanie swego Kościoła ze swymi apostołami. 

Ludziom imponowały jego cuda, lecz nie cierpieli jego nauki. 

7. Tysiące słuchało Go i podążało za Nim aby zostać nakarmionymi, ale kiedy było już po wszystkim, zostało ich potem 120, jak podaje Biblia. 

Biblia naucza, że "wielu jest wezwanych ale mało wybranych"(Mt 22,14). Gdy przychodzi prześladowanie, większość tych "wiernych" odpada. Pozostają tylko ci naprawdę wierzący. 

8. Jezus nie jest słabą wróżką, jak wielu chciałoby go takim widzieć. Miał On odwagę i niezłomność by okazać miłość do zagubionej owcy Izraela. Żaden rozsądnie myślący człowiek nie zmierzyłby się z taką religijną potęgą... ale Jezus nie był zwyczajnym człowiekiem. On nie zadawał żadnych ciosów, a jednak nienawidzili go. Szatan, jak oszalały generał, stosował każdy rodzaj ataku przeciwko Jezusowi, jaki mógł tylko wymyślić. 

9. Jak szalony pędził tłumy. Nadszedł czas, gdy Jezus miał być ukrzyżowany. Twarz Pana skamieniała i płakał nad Jeruzalem. 

10. Będąc posłusznym Bogu Ojcu, ukorzył się i pozwolił, by pochwyciły go krwawe ręce religijnej machiny (Mocy).

11. Sąd był szachrajstwem. Bito Go i zabrano z miasta, żeby uśmiercić Go jak kryminalistę. Ponieważ w tym tygodniu przypadała sobota, zwana 'Wielkanocą'(J 19,31), Jezus zmarł w piątek, wypełniając własne proroctwo. 

12. Niektórzy z pisarzy i faryzeuszy odpowiedzieli mówiąc; Mistrzu, chcielibyśmy widzieć znak od Ciebie. Ale On odpowiadając im, rzekł: "Pokolenie złe i cudzołożne szuka znaku, a nie będzie znak im dany, jak tylko znak proroka Jonasza; gdyż jak Jonasz był trzy dni i trzy nocy w brzuchu wieloryba, tak będzie Syn człowieczy trzy dni i trzy nocy w sercu ziemi".  (Mt 12,38-40)

strona 18

1. Narzędziem śmierci był krzyż zaprojektowany przez Semiramidę ku czci Tammuza. Pierwotnie miał kształt litery "T", jednak z czasem stał się bardziej wyrafinowany. W rzymskiej kulturze ofiara była krzyżowana na krzyżu nie tylko za popełnione przestępstwo, ale również jako ofiara dla pogańskich bóstw. Krzyż nigdy nie był symbolem chrześcijańskim. Kiedy Biblia mówi o krzyżu, zawsze odnosi się to do ofiary za grzechy; nigdy samego krzyża. 

2. Był to największy akt miłości, jaki świat kiedykolwiek widział. Zbawiciel świata wisiał pomiędzy niebem a ziemią, stawszy się doskonałą ofiarą i odkupieniem (tylko jeden raz) za grzechy człowieka. 

3. Niebo było zaciemnione przez 3 godziny. Każdy sprośny czyn kiedykolwiek popełniony przez człowieka wziął na siebie bezgrzeszny Baranek Boży. Przelał On swą drogocenną krew. 

4. Biblia mówi: "...bez przelania krwi nie ma odpuszczenia (grzechów). (Hbr 9,22) 

5. Gdy Jezus wyrzekł: "Wykonało się", złamał tym samym moc szatana. Zapoczątkował erę Nowego Testamentu. Umarł i został pochowany, lecz na trzeci dzień wstał z martwych. Była to ofiara doskonała. Jednakże żydowskie ofiary kontynuowano przez prawie 32 lata aż do zburzenia świątyni w 70 r.ne., jako wypełnienie Bożego proroctwa o powstrzymaniu bluźnierstwa. Jednak szatan szukał sposobu jego przywrócenia i zorganizował "mszę", w której ukazuje Chrystusa jako "nieustannie umierającego Zbawiciela" albo "martwego Chrystusa"*. 

Gdy Jezus Chrystus powstał z martwych i wrócił do nieba - tak jak obiecał - przyszedł Duch Święty, by napełnić wierzących w Chrystusa (J 14,16-17). To dało im 'moc z wysokości', by stanąć przeciwko 'Mocy' i głosić Dobrą Nowinę o tym, że Chrystus zmarł za nasze grzechy, aby uwolnić nas ze śmiertelnych szatańskich więzów. Szatan był przerażony! 

Zobacz traktat: "Czy rzymskokatolicy są chrześcijanami?; Chick Pub., str. 29 

 

strona 19

1. Gdy Chrystus budował swój Kościół, aby zebrać swych naśladowców, aby byli z Nim w niebie, szatan zajęty był organizacją swego fałszywego chrześcijańskiego kościoła, by swoich zwolenników zaprowadzić do przebywania z nim w piekle. 

2. W Antiochii (Syria) wyznawcy Chrystusa zajęci byli ochranianiem pisarzy sporządzających dokładne kopie oryginalnych manuskryptów. 

3. Oni kochali i czcili Słowo Boże. 

4. W tym samym czasie 'Moc' trudziła się w Aleksandrii (Egipt przerabianiem Pism, by zaprzeczono boskości Chrystusa. 

5. Nie wierzę w to! Należy to usunąć. 

6. O tak, teraz lepiej. 

7. Szatan 'wkroczył' z własną Biblią, zwaną później "Łacińską Wulgatą". 

Patrz: "Która Biblia"?, autor Dawid Otis Fuller, D.D., str. 190-193., a także Sabotaż, wyd. Chick Publications, str. 18-19.

 8. Inspirowane przez szatana prześladowania uderzyły w pierwszych wyznawców Chrystusa.

9. Jednak zamiast ich wytępić, uczyniły ich silniejszymi i powiększyły ich liczbę. 

'Moc' rządziła Rzymem, zaprzęgając pogańskich cesarzy rzymskich do rzezi wyznawców Chrystusa. 

10. Nadchodził czas, w którym szatan miał dać światu swoją wersję "chrześcijańskiego kościoła". 

Pogaństwo miało otrzymać nową twarz. 

11. Człowiekiem, którego on użył do wykreowania tego religijnego monstrum, był Konstantyn. 

Gdy zmarł władca Rzymu, dwóch mężczyzn pretendowało do tronu: Konstantyn i inny rzymski generał, zwany Maxencjuszem.

strona 20

1. Zajrzyjmy w prywatne życie człowieka, którego szatan ustanowił pierwszym papieżem. 

2. W r.312 armia Konstantyna zmierzyła się ze swoim wrogiem Maxencjuszem, który stanął pomiędzy nim a tronem rzymskiego imperium. 

3. To właśnie podczas tej bitwy szatan zwiódł Konstantyna zsyłając mu wizję. Ujrzał na niebie znak krzyża i słowa: "W tym znaku zwycięstwo" (I Tm 4,1). Wojska Konstantyna wspierane były przez szatańskie zastępy, które pomogły mu pokonać przeciwnika.*

*Sabotaż?, str. 19, Chick Publications, Inc. 

4. W rezultacie tej walki Konstantyn stwierdził, że nawrócił się na chrześcijaństwo. W 313 r. publicznie wydał swój "Edykt o tolerancji" i rzekomo powstrzymał prześladowanie chrześcijan i przywrócił pokój. Celem jego, kierowanej pod wpływem szatana pracy, było wymieszanie pogaństwa z przewrotną formą chrześcijaństwa. Zmieszało się to razem i tak powstał rzymski katolicyzm. 

5. Gdy przebywałem w lochach Watykanu, przeczytałem listy matki Konstantyna, Heleny. 

6. Helena zaakceptowała babiloński typ chrześcijaństwa i modliła się do Dziewicy Marii. 

7. Helena, która ubolewała nad swoim synem, błagała go, by oddał swe serce temu, którego nazywała 'prawdziwym Bogiem'. 

8. Helena zaczęła obawiać się Konstantyna i przeżyła swoje życie na wygnaniu w Jerozolimie. 

9. Znała ona straszną tajemnicę, że nie był on rzymskim katolikiem, lecz nadal oddawał cześć bogowi słońca "Solowi"* i nakazał zabijać prawdziwych wyznawców Chrystusa, którzy ukrywali się w górach, by przeżyć i chronić Słowo** Boże. 

10. Jej syn był antychrystem, całkowicie obezwładnionym przez zwodzące go duchy, tak samo jak każdy następujący po nim papież.


 

 

 

 

1-4 / 5-8 / 9-12 / 13-16 / 17-20 / 21-24 / 25-28 / 29-33