strona 25

1. Gdy Ignacy de Loyola doszedł do władzy w Watykanie, umieścił swą okultystyczną organizację "Illuminati"("Oświeconych") pod parasolem rzymskokatolickiej instytucji. Illuminati potajemnie stali się najważniejszą odnogą jezuickiego zakonu. 
Loyola wiedział, że w końcu Illuminati będą zdolni kontrolować światową ekonomię, międzynarodową bankowość, siły militarne, wszystkie dziedziny wiedzy tajemnej i światowe religie, rzucając ludzkość na kolana, żeby służyła papieżowi. 
2. Żadna grupa ludzi nie pogrążyła się tak głęboko w okultyzm jak jezuici. 
Intensywne studia nad czarnoksięstwem i jego dziedzinami doprowadziły ich coraz bliżej szatana. Stosowali oni Transcendentalną Medytację* oraz wszystkie formy buddyzmu. 
3. Dzisiaj współpracują oni z doktorami magii całego świata, sprzedając im, np. wodę święconą. 
8 czerwca 1980 r.
American Press ukazał papieża Jana Pawła II, który nie wnosi sprzeciwu wobec duchowych kultów opartych na afrykańskim voodoo a które przenikają do katolicyzmu. W jego odczuciu kulty te po oczyszczeniu mogą pomóc w rozprzestrzenianiu Ewangelii. 
4. Jezuici zza kulis pomagali rozwijać się tym kultom poprzez zasoby finansowe i infiltrację. 
5. W Bożych oczach 'kult' jest obrzydliwością. Biblia mówi nam, że wielka ladacznica Apokalipsy(17,5) jest tą Matką Obrzydliwości
6. Każde nowopowstałe ugrupowanie religijne lub tajne stowarzyszenie jest zaraz wizytowane przez nieujawniających się jezuitów. 
7. Takie 'nowe ciało' jest pod ogromnym wpływem tych inteligentnych, czarujących gości, którzy pomagają formować i kształtować nową grupę. 
8. Co sądzi pan o moich nowych pomysłach? 
9. Podobają się nam. Cieszę się, że dołączyłeś do nas. 
10. Są one rozwijane tak, by służyły interesom Watykanu. 
11. Kilka z tych grup to: masoneria   świadkowie Jehowy   mormoni   unici   chrześcijańska nauka itp. 
12. Niektóre z tych duchowych obrzydliwości stwarzane są przez jezuitów. Możesz wyraźnie zobaczyć taki czy inny rodzaj kultu jako formy rzymskokatolicyzmu i rzymskokatolickiej instytucji mającej ten sam leżący u podstaw schemat w ich doktrynach, praktykach religijnych i strukturze.
13. Interesująca uwaga: Gdy zaczęły przeciekać informacje, że Loyola założył Illuminati, jezuici podstawili kolejnego wpływowego członka o imieniu Adam Weishaupt (zaprzysiężonego najwyższą przysięgą), by udawał, że opuścił zakon jezuitów i niby utworzył Illuminati 1 maja 1776. Miało to przekonać świat, że nie ma żadnych powiązań pomiędzy Illuminatimi a systemem rzymskokatolickim.

strona 26

1. Jeżeli Watykan tak inteligentnie oszukuje nas, w takim razie co można powiedzieć o świętach Bożego Narodzenia? Czy może to być forma białej magii albo czy jest to okultyzm? 
2. Biblia oznajmia: "Babilon był w ręku Pana złotym kielichem, upajającym całą ziemię. Jego wino piły wszystkie narody, dlatego w szał popadły" - Jeremiasz 51,7   (Apokalipsa 17,5) 
3. Królowa Babilonu (Semiramida) nakazała światu celebrowanie urodzin swego syna Tammuza. Oczywiście, był on bogiem słońca, Baal'em, reprezentującym szatana. Ustanowiła dzień 25 grudnia jako dzień narodzin Baala. Jej astrologowie powiedzieli, że w tym dniu Słońce znajduje się w punkcie najbardziej odległym od Ziemi podczas przesilenia zimowego.*  
4. Ludziom powiedziano, że 21 grudnia Słońce, czyli Baal umiera. 
Następnie 24 grudnia zaczyna powracać do życia, a 25ego są jego narodziny. 
5. Zimowe przesilenie
6. Z upływem czasu na całym świecie w dniu 25. grudnia słońce było czczone pod różnymi nazwami: Tammuz, Horus, Ozyrys, Sol itp. Był to czas orgii, ofiarowania Baalowi niemowląt, pijaństwa i wesołości. Semiramida zarządziła dekorowanie drzew małymi kulkami wyobrażającymi Słońce. 
7. Bóg zwalczał to pogańskie święto przez... 
8. zabranianie Żydom dekorowania drzew, jak to czynili poganie.
(Jr 10,1-4) 
9. Gdy po raz pierwszy odprawiono mszę o północy 24. grudnia 394 r., była to msza Chrystusowa albo Boże narodzenie. Machina religijna zamieniła narodziny Baala na narodziny Jezusa. Poganie byli zachwyceni. Dla instytucji rzymskiej dzień ten stał się największym w roku. 
10. Jest to uroczysty czas świateł, pieśni, świątecznych choinek, prezentów, ale także czas samobójstw i rozpaczy bezdomnych.
Widzimy ciasta wigilijne, przyjęcia, dzieci czekające na Świętego Mikołaja zostawiającego im prezenty. Widać też Dziewicę Marię i Dziecię z słońcami wokół ich głów.  
Czy Biblia instruuje nas, aby obchodzić narodziny Chrystusa? Nie! Ani Chrystus, ani apostołowie nie mówili o tym. Nie ma żadnego zapisu świadczącego o tym, żeby pierwsi chrześcijanie kiedykolwiek obchodzili narodziny Chrystusa. Ta niebiblijna praktyka została usankcjonowana przez Watykan w celu powiązania Chrystusa z mszą. Obecnie zmusza się protestantów do przestrzegania tego rzymskokatolickiego "świętego dnia"
11.* Okultyzm wielkiego dnia

strona 27

1. W przeszłości wielkim dniem dla biblijnie wierzących był Dzień Dziękczynienia. Był to czas dziękowania Bogu za nowy ląd, który On im dał. Dzień ten wyznaczono w celu uczczenia wolności od prześladowań i jarzma Rzymu.

 2. Ale teraz Dzień Dziękczynienia został oszpecony, gdyż temat procesu czarownic z Salem powraca na ekrany każdego roku w tym okresie. Media nazywają go "straszliwą plamą na amerykańskim protestantyźmie". Ale przyjrzyjmy się bliżej temu, co w rzeczywistości się wydarzyło. 

3. W Salem był kaznodzieja o imieniu Samuel Parris. W jego domu mieszkał niewolnik Tituba, zajmujący się voodoo i czarami. 

4. Tituba wprowadził młode dziewczyny z wioski do czarnoksięstwa i w rezultacie zostały opętane przez demony. Niektórzy chrześcijanie szybko się w tym zorientowali. W celu uchronienia siebie i swej tajemnicy, młode dziewczęta zaczęły publicznie oskarżać innych członków Kościoła, których nie lubiły, o rzucanie zaklęć. 

5. Dziewczyny te używały swych okultystycznych sił (Mocy) do oddziaływania na ludzi. 

6. W wyniku tego szaleństwa bezprawnie uśmiercono 23 chrześcijanki... a czarownice uszły bez szwanku.* 

7. *Diabeł w Massachusetts Mariona Starkey'a, copyright 1949, Anchor Books, Doubleday & Co., Garden City, NY 

8. Obecnie w wikkańskim kościele wszystkie jego wiedźmy wiedzą, co naprawdę się wydarzyło i śmieją się z tego. A potem bardzo obłudnie płaczą przed kamerami telewizyjnymi... 

9. Nigdy więcej czarownice nie będą zabijane przez chrześcijan! 

10. Wiedzą one, że zginęły chrześcijanki zamiast czarownic. Są też pewne tego, że opinia publiczna nigdy nie dowie się prawdy.

 11. Telewizja konsekwentnie pokazuje nam zagładę "czarownic". Ale media milczą gdy chodzi o prawie 68 milionów ofiar straszliwej "hiszpańskiej inkwizycji". 

12. Tak oto udało się szatanowi splugawić nasz Dzień Dziękczynienia.

strona 28

1. Alberto! Jeśli Watykan jest takim przybytkiem diabłów jak opisuje to Apokalipsa 18,2 ,
 2. to jaką szansę ma rzymski katolik, by dostać się do nieba? 
3. Żadnej, Tim. 
4. Musisz zdać sobie sprawę, że ten okultystyczny system nigdy nie był chrześcijańskim Kościołem! 
5. Wszystko w nim jest imitacją. Ich Bóg, ich Jezus i Duch Święty nie mają oparcia w Biblii. Pozwól mi wyjaśnić. 
6. Kiedy Jezus rzekł: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże (Mk 10,14), ukazywało to Jego miłość do dzieci. 
7. Rzymski ksiądz wmawia katolickim rodzicom, że chrzest jest absolutnie konieczny do zbawienia i jeśli dziecko nieochrzczone umrze, nie może być przyjęte do chwały. 
8. Starożytna satanistyczna ceremonia złożenia niemowlęcia w ofierze Baalowi z użyciem oleju i soli będzie teraz zastosowana na ich dziecku przez wystawienie go demonom Babilonu ze względu na nieświadomość jego rodziców. 
9. W sakramencie chrztu nie wolno przedstawić dziecka rzymskokatolickiemu 'Jezusowi'. Jakiemu Jezusowi? Mówimy o opłatku lub wafelku magicznie przemienionym przez księdza w Jezusa podczas mszy. 
10. Waflowy Bóg (rzymskokatolicki Jezus) jest umieszczony w tabernakulum na ołtarzu 'Kościoła'. To jest ten Jezus, któremu nie wolno przedstawić dziecka, dlatego jest ono chrzczone z tyłu Kościoła. 
11. Ksiądz twierdzi, że musi egzorcyzmować, żeby uchronić dziecko od demonicznych sił. 
Poczym kreśli na głowie niemowlęcia znak Tammuza (symbol krzyża).
 12. Następnie wkłada do ust dziecka sól i chrzci je wodą.
 13. Dziecko staje się członkiem wielkiej babilońskiej religii Watykanu. Od tego momentu zostaje ono rzekomo oczyszczone z grzechu pierworodnego i uczynione dzieckiem Boga i dziedzicem nieba. Dziecię zostaje narodzone na nowo.
 14. Ależ Alberto, Biblia mówi, że można ochrzcić tylko te osoby, które wierzą w Chrystusa.
 15. Robi się to, aby ukazać ich identyfikację z Panem Jezusem i Jego śmiercią, pogrzebem i zmartwychwstaniem. (Rz 6,3-10; Dz 8,36-38) 
16. Chrzczenia niemowląt nie ma w Biblii.
17. Wiem, Tim, ale to był szatański wymysł, by uwierzyli, że są w drodze do nieba. 
18. Ten nie dający się zmazać znak na duszy niemowlęcia jest satanistyczny. Dziecię otrzymało piętno czarnoksięstwa.
19. I nie ma żadnej nadziei dla rzymskokatolika, dopóki nie opuści on tego niegodziwego systemu.
20. Jezus nienawidził go tak bardzo, że w Apokalipsie 18,4 powiedział do każdego drogiego katolika...
21. Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli.

 

 

 

 

 

 

1-4 / 5-8 / 9-12 / 13-16 / 17-20 / 21-24 / 25-28 / 29-33