strona 13

1. Gdy Mojżesz umierał, dzieci Izraela przebywały na pustyni od 40 lat. Bóg wyznaczył Jozuego, by wprowadził ich do Kanaanu, ziemi obiecanej. 

2. Mieszkańcy Kanaanu byli głęboko uwikłani w okultyzm. Bóg nakazał Jozuemu, żeby ich wytępił i przejął ich ziemie. 

3. Szatańska korupcja Babilonu rozprzestrzeniła się w Kanaanie, a wraz z nią pojawiła się 'Moc'. Jeden z bożków nazywał się Moloch / inne imię Nimroda /. Małe dzieci wrzucane były żywcem do kadzi z ogniem jako ofiara dla Molocha. 

4. Wojny ciągnęły się długo i dzieci Izraela były znużone walką. Zaniechałszy jej, poczęli asymilować się z mieszkańcami tych ziem. Zaczęli też służyć innym bogom.

 5. Z powodu ich rebelii Pan Bóg zezwolił, żeby ich podbito w niewolę i aby cierpieli dotąd, aż odpokutują za swe grzechy. Potem Bóg wyłaniał przywódcę, by ich wybawić. 

6. Bóg wyjawił swemu prorokowi Ezechielowi trzy obrzydliwości, którym potajemnie oddawały się dzieci Izraela. 

7. Bóg odsłonił 70 członków starszyzny Izraela, którzy w ciemnym pomieszczeniu z kadzidłami, wielbili wizerunki nieczystych stworzeń i bożki wszelkiego rodzaju. Było to tajne stowarzyszenie podobne do masonerii.                             (Ezechiel 8,10-12) 
8. Bóg ukazał Ezechielowi inną obrzydliwość: 
9. Następnie zaprowadził mnie do przedsionka bramy świątyni Pańskiej, mieszczącej się po stronie północnej, a oto siedziały tam kobiety i opłakiwały Tammuza (Nimroda)            (Ezechiel 8,14) 
10. Trzecia obrzydliwość:
Zaprowadził mnie także do wewnętrznego dziedzińca świątyni Pańskiej i oto do wejścia do świątyni Pańskiej, pomiędzy przedsionkiem a ołtarzem... 
11. znajdowało się około dwudziestu pięciu mężów obróconych tyłem do świątyni Pańskiej, z twarzami skierowanymi ku wschodowi: zwróceni na wschód oddawali pokłon słońcu.  (Ezechiel 8,16)  
(To jest kult Baala.) 
12. Izrael występował przeciw Bogu, ale publicznie zachowywał się bardzo religijnie i świątobliwie.

 

strona 14

1. Dzieci Izraela nienawidziły proroków, ponieważ nawoływali do pokuty. 
2. Wielu z nich zostało zabitych w jawnej rebelii. 
3. Po tym jak została napisana Księga Malachiasza, Bóg pozostawał milczący przez 400 lat. 
4. Żydowscy kapłani przygotowywali ofiary zgodnie z Prawem Mojżeszowym, ale ich serca były dalekie od tego. Stało się to tylko religijnym widowiskiem. 
5. Religijni przywódcy Izraela byli tak skorumpowani przez okultyzm, że zaczęli wręcz odciągać ludzi od Boga. Stali się bardzo mocni. Ludzie stawali się niewolnikami ich systemu religijnego, zupełnie jak za czasów Semiramidy. 
6. Szatan zainspirował napisanie apokryfów, które są serią podrabianych "świętych ksiąg", wymyślonych w celu zniszczenia Biblii... zostały zaaprobowane w 1546 na obradach soboru trydenckiego jako natchnione przez Boga. 
7. Księga Machabejska była jedną z ksiąg apokryficznych. To właśnie z niej pochodzi pojęcie "czyśćca". 
8. Wśród grupy uczonych wybranych przez króla Jakuba w celu przetłumaczenia Biblii 'Króla Jakuba' w 1611 r. znajdowało się wielu zakonspirowanych jezuitów podających się za członków anglikańskiego kościoła. Bóg w swej suwerennej łasce uchronił Swe pisane Słowo i oni nie zdołali go zmienić tak, jak planowali. Jednakże pod ich wpływem niepobożne apokryfy "wepchnięto" do oryginalnej wersji Króla Jakuba. Kiedy ta konspiracja została odkryta przez prawdziwych chrześcijan, oni odrzucili je, usuwając te herezje ze swej protestanckiej Biblii. Obecnie można oglądać reprint edycji wersji z 1611r., "przemyconych" niezbożnych apokryfów (thanks to the Jesuits). 
9. Szatan bardzo się natrudził, inspirując poglądy religijne, które wkrótce miały się rozwinąć. 
10. LITURGIA --(oszałamiające ceremonie religijne, których przeznaczeniem było przekonanie ludzi o świętości ich religijnych przywódców.) 
PRAWO KANONICZNE
--(zbiór zasad religijnych -- przykazania ludzkie.[zobacz Mt 15,9 i Mk 7,7]) 
DOGMATY --"Prawda"(stosownie do faceta prowadzącego ten spektakl.) 
11. Watykan jest śmiertelnie poważny odnośnie liturgii, prawa czy dogmatów. Współcześni katolicy otrzymali okresowe przyzwolenie na wyrażanie własnych opinii, by zyskać przychylność ruchów ekumenicznych i charyzmatycznych. Ale ktokolwiek przeciwstawia się lub zmienia znaczenie albo podstawy nauki kościoła, skazuje się na wieczne potępienie.

strona 15

1. Po 400 latach milczenia Bóg dał o sobie znać. Opuścił niebo i narodził się na tej planecie jako człowiek. Przybył zatem największy wróg szatana. Miał na imię Jezus. 

Biblia nam mówi, że na Dziewicę Marię zstąpił Duch Święty. Moc Najwyższego zacieniła* ją i ona poczęła i urodziła Stwórcę wszechświata** w cielesnej postaci i nadano mu imię Jezus. 

Biblia mówi, że jej mąż Józef "nie znał jej"*** w tym sensie, że nie tknął jej seksualnie/nie naruszył jej dziewictwa), dopóki nie narodziło się Dziecię. 

2. Józef i Maria mieli później więcej dzieci, które były rodzonymi braćmi i siostrami Jezusa. Dwóch z Jego rodzonych braci napisało dwie Księgi Biblii: "List Jakuba" i "List Judy". 

3. Jezus wiedział, że szatan będzie próbował uczynić z Marii boginię. Jak podaje Pismo, nigdy nie nazwał jej matką. On tytułował ją tylko 'Niewiasto', dla uchronienia jej. 

4. Biedna Maria. Nawet nie śniła, że w następnych stuleciach miliony ludzi zostaną zamordowane dla jej imienia i że szatan będzie usiłował łączyć ją z Semiramidą i nazwie ją "Królową Nieba". 

5. Po narodzinach Jezusa Bóg zesłał dzieciom Izraela swego ostatniego starotestamentowego proroka. Był to Jan Chrzciciel. Misją jego było przygotowanie drogi izraelskiemu Mesjaszowi. 

6. Uwaga! Pierwsze słowo wypowiedziane po 400 latach milczenia: 

7. POKUTUJCIE! 

8. Pokuta oznacza zerwanie z dotychczasowym życiem, proszenie Boga o przebaczenie i prawdziwą skruchę za grzechy i posłuszeństwo Bogu. 

Jan wyklął przywódców religijnych, ponieważ służyli szatanowi zamiast Bogu. Nazwał ich "wężami". Jednak Jan nie potrafił uderzać z całej siły i... kosztowało go to życie. 

 

strona 16 1. Kiedy Jan przedstawił Jezusa jako 'Baranka Bożego' i ochrzcił Go, świat otrzymał najbardziej bezcenny dar wszechczasów. 
2. Oto Baranek Boży. 
3. Przed ludem Izraela stał 'Bóg Wszechmogący', 'JHWH', 'Stwórca tej planety' w postaci cielesnej.., a oni Go nie poznali! 
Ale szatan i jego demoniczne anioły poznali.. 
4. Szatan próbował zabić Jezusa, gdy był On małym chłopcem, inspirując rzeź wszystkich dzieci od drugiego roku życia i młodszych, i nasyłając żołnierzy króla Heroda do Betlejem. (Mt 2,16) 
5. Gdy Jezus pościł przez 40 dni i nocy na pustkowiu, szatan próbował nakłonić Go do popełnienia samobójstwa. (Mt 4,6) 
Szatan jest mistrzem w mordowaniu.
 
6. Jezus nigdy nie prowadził dialogu z szatanem. Poprostu odpowiadał mu, cytując Pisma. Nigdy też nie polemizował z przywódcami religijnymi, których szatan wykorzystywał do ataków nań. Zawsze ripostował natychmiast. Dla chrześcijan powinno być to lekcją. Jezus powiedział, że przyszedł, "aby przynieść miecz, a nie pokój".  (Mt 10,34) 
7. Jezus zdemaskował faryzeuszy i sadyceuszy. Nazwał ich dziećmi diabła, ponieważ szatan używał ich do wciągania tłumów do piekła. 
8. Niech ten, kto jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamieniem... 
9. Ale gdy przyszło do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, Jezus okazał łaskę. Uczył ich miłości bez kompromisów. 
10. Jezus ostrzegł swych wyznawców, że oni również będą znienawidzeni, że będą zamykani w więzieniach, torturowani i skazywani na śmierć. 
11. Pamiętajcie, nienawidzili mnie na długo przed tym, zanim was znienawidzili.
 12. Za lojalność wobec Chrystusa trzeba zapłacić cenę.
"Tak i ci wszyscy, którzy chcą żyć w Chrystusie Jezusie, będą cierpieć prześladowania".
(II Tm 3,12) 
13. A very interesting note: Pierwszym słowem użytym przez Jezusa w swej publicznej służbie było to samo słowo, którego użył Jan Chrzciciel...
Pokutujcie
!* (Zauważcie, że obecnie bardzo rzadko jest ono głoszone zza kazalnic. Dzięki 'Mocy'.)                                        *Mt 4,17

 


 

 

 

 

1-4 / 5-8 / 9-12 / 13-16 / 17-20 / 21-24 / 25-28 / 29-33