GŁÓWNA
 ZNAK
 ZNAKI
 SONGS
 NEWS
 PROROCTWO
 POLITYKA
 ŚWIADECTWA
 ATEIZM
 ISLAM
 KOMIX
 BOOKS
 RÓŻNE
 WYDARZENIA
 AKTUALNOŚCI
 RADIO
 RADIO II
 TELEWIZJA
 KURNIK
 NO COMMENT
 O NAS
 KONTAKT

 DARMO

BIBLIA
   /do czytania/

BIBLIA WARSZAWSKA
   /do słuchania/

KONKORDANCJA


Dialektyka

Pewnego razu przedstawiciele Stowarzyszenia Chłopów przyszli do burmistrza z zapytaniem: "Panie burmistrzu, co oznacza słowo "dialektyka"? Burmistrz, po krótkim namyśle, odpowiedział: "Szanowni panowie, nie jest ono takie łatwe do wyjaśnienia. Jednakże spróbuję wam przedstawić pewien przykład, który pomoże je zrozumieć. Wyobraźcie sobie, że przyszło do mnie dwóch chłopów. Jeden z nich był czysty, a drugi brudny, więc zaproponowałem moim gościom kąpiel. Który z nich skorzysta z mojej oferty"? "Ten brudny" - odpowiedzieli przedstawiciele Stowarzyszenia Chłopów. "Nie, ten czysty - odparł burmistrz - gdyż on jest przyzwyczajony do mycia, brudny natomiast nie widzi takiej potrzeby. Czyli, który z
nich weźmie kąpiel"? "Ten czysty" - odrzekli. "Nie, ten brudny, gdyż jemu jest potrzebna kąpiel" - przekomarzał się burmistrz. "Więc który będzie się mył"? - pytał znowu. "No, brudny"! - zawołali. "Nie, obydwaj, gdyż czysty jest przyzwyczajony do mycia, a brudnemu kąpiel jest bardzo potrzebna - stwierdził burmistrz. Czyli który skorzysta z łazienki"? - powtórzył pytanie. "Obydwaj" - wycedzili chłopi. "Nie, żaden z nich, ponieważ brudny nie jest przyzwyczajony do mycia, a czystemu kąpiel nie jest potrzebna" - oznajmił. "To wszystko prawda, panie burmistrzu, ale nie sposób to pojąć, bo za każdym razem słyszymy co innego, a mianowicie to, co akurat panu przychodzi na myśl" - zaoponowali chłopi. "Rozumiecie więc teraz, co to jest dialektyka" - oznajmił burmistrz. Z tego zabawnego opowiadania nasuwa się pytanie, czy i ty nie jesteś dialektykiem. Wiesz dobrze, że życie twe nie składało się tylko z dobrych uczynków. Głos twego sumienia mówi ci o tym jasno i wyraźnie. Jednakże możesz też słyszeć odmienny osąd twoich postępków - osąd złego. Słyszeć możesz, jak on bez przerwy i z namaszczeniem mówi do ciebie: "Nie bierz sobie tych spraw tak bardzo do serca. Ja też bym inaczej nie postąpił. Jeden raz się nie liczy". Zwraca się do ciebie takimi lub podobnymi słowy. Wszystko, co się wydarzyło, próbuje zniekształcić, odwrócić, przedstawić w zupełnie innym świetle. Zawsze jest to diabelski głos, który bez przerwy sprzeciwia się głosowi twego wrażliwego sumienia. Diabeł jest największym przeciwnikiem prawdy. Wszelkimi sposobami próbuje ją wypaczać. Dosłowne tłumaczenie greckiego słowa "diabeł" (diabolos), oznacza: przewrotny, oskarżający. Każdego dnia chce więc całkowicie zafałszować głos twojego sumienia. On tworzy wszelkiego rodzaju bariery, żebyś tylko nie czytał Biblii. Jedynie w Piśmie Świętym możesz znaleźć objaśnienie pojęć dobra i zła. Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny przenikający aż do rozdzielenia duszy od ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca (Hebr 4,12). To święte Słowo Boże może cię przywieść do Jezusa, Pana i Zbawiciela, który oczekuje, abyś przyszedł do Niego jak najszybciej, nawet i dziś. Wiedz, że to bardzo ważne, abyś przyszedł teraz. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście...(Mt 11,28). Być może, również w tej chwili słyszysz głos, który mówi: "Nie śpiesz się, masz jeszcze czas". Lecz pomyśl o tym, że nie ma nic ukrytego, coby nie miało być ujawnione (Mt 10,26) przed Tym, którego oczy są jak płomień ognia (Ap 19,12).

Ewangelia 2